Vägledning för patienter vid undersökning av blod i

Vägledning för patienter vid undersökning av blod i avföring på Diaquick FOB
•
•
•
Det skall inte tas prov vid eller inom tre dagars period under menstruation. Ej heller om du har blödande hemorrojder
eller blod i urin. Detta kan ge falska positiva resultat.
Det är ej nödvändigt med dietrestriktioner.
Alkohol, smärtstillande läkemedel eller andra mediciner i stora mängder kan förorsaka irritation i mage/tarm som ger
dolda blödningar. Du bör undvika detta 48 timmar före test.
Provtagning och hantering av provet.
Märk röret med ditt namn, personnummer och datum.
Skruva av locket på röret. Provpinnen sitter fast i locket.
För att förhindra att avföring kommer i kontakt med vatten kan du använda en såkallad
stool chatcer. Fråga på vårdcentralen var du kan få tag på denna, alternativt lägga flera
lager toalett-papper ned i toalettskålen.
Stick ned provpinnen i avföringen på 3 olika platser. Skrapa inte upp avföringen. Endast
den mängd avföring som fastnat på provpinnen ska föras ner i provtagningsröret. Det ska
inte torkas av provpinnen.
Sätt tillbaka provpinne i
provröret.
Skruva fast locket
ordentligt och skaka
blandningen noggrant.
Provet är nu klart för analys, transport eller lagring.
Provrören förvaras i rumstemperatur och bör lämnas för analys inom 3 dagar. Förvara inte proven längre än 8
dagar.
Revidert