Inte genom gärningar
Rom3:21-31 (Svenska Folkbibeln)
Förklarad rättfärdig i Kristus
21 Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och
profeterna vittnar om, 22 en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som
tror. Ty här finns ingen skillnad. 23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, 24 och
de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har
friköpt dem. 25 Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol,* att tas emot
genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet,* eftersom han hade lämnat ostraffade de
synder som förut hade blivit begångna, 26 under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är
ville han visa sin rättfärdighet: att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som
tror på Jesus.
27 Men vad kan vi då berömma oss av? Allt beröm är uteslutet. Genom vilken regel? Genom
gärningarnas? Nej, genom trons regel. 28 Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom
tro, utan laggärningar. 29 Eller är Gud endast judarnas Gud? Är han inte också hedningarnas?
Jo, också hedningarnas, 30 lika säkert som Gud är en, han som förklarar den omskurne
rättfärdig av tro och den oomskurne genom tro. 31 Sätter vi då lagen ur kraft genom tron?
Nej, inte alls! Vi upprätthåller lagen.
Vad betyder det för oss idag?
– Vi har alla syndat
 Lagen krävde full lydnad, något som hade fört judarna bort från Gudsgemenskapen. Då
deras ständiga kamp att uppfylla lagen kom emellan dem och Gud.
 Har vi missat något i lagen, så har vi syndat.
 Har vi missat Guds plan för oss så har vi missat målet = synd
 Utan nåd och förlåtelse, så har vi bra lagen.
Tack för Jesus!
– Rättfärdighet
 Gud är den enda som är rättfärdig av sig själv.
 Rättfärdighet – handlar om karaktär och handlingar
 Om att ha en rätt relation till Gud.
 Något som vi inte kan uppnå själva.
 Men som Gud vill ge oss.
 Något vi behöver för att kunna komma inför Gud.
 Men genom att säga ja, och lita på Gud och Hans löfte kan vi bli förklarade för rättfärdiga.
 Har vi då presterat något?
 Nej, Gud gåva är det.
Tack för rättfärdigheten!
– Tacksamhet
 Tänk att Gud gjort det möjligt för oss att komma in i Hans närhet.
 Tänk att ha har gett oss sin rättfärdighet genom tron.
o Tro = vi litar på Gud.
 Tänk att Jesus tagit all vår synd.
o Alla våra lag brott.
o Alla tillkortakommande.
o Alla våra missade möjligheter.
 Tänk att Gud vill gemenskap med oss.
Tack för ett liv tillsammans med dig Gud!