PDF till undervisningen

advertisement
RÄTTFÄRDIGGÖRELSE
I JESUS
Romarbrevet 5:1-2
”1 När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med
Gud genom vår Herre Jesus Kristus. 2 Genom honom har vi
också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi gläder oss i
hoppet om Guds härlighet.”
Efesierbrevet 2:14-16
”14 Han är vår frid, han som har gjort de två till ett och rivit
skiljemuren, fiendskapen. I sin kropp 15 har han satt lagen ur
kraft med dess bud och stadgar, för att i sig själv göra de
båda till en enda ny människa och så skapa frid. 16 Så skulle
han försona de båda med Gud i en enda kropp genom
korset, där han dödade fiendskapen.”
RÄTTFÄRDIGGÖRELSE
I JESUS
Upp.21:25-27 Målet för Guds rättfärdighet är att vi skall platsa i Himlen
2 Kor.2:14-17 Genom Guds rättfärdighet sprider vi väldoften från Honom
Hebr.11:6
Rom.5:1
Varning
Rom.1:21
Genom ett rättfärdiggjort liv sprider vi Guds välbehag och inte vårt
eget livs ”doft” som mer doftar egna syften än Guds!
Utan tro är det omöjligt att behaga Gud – tron är ju det
som verkar till rättfärdiggörelse!
Det är genom tron på Jesus (och det Han gjort för oss)
som Han förklarar oss rättfärdiga! Tron på Jesus är viktig!
Rättfärdiggörelsen är viktig både för tillträdet till Himlen men
också för ett trovärdigt vittnesbörd här i denna världen!
OBS! det finns falska bröder och läror som inte ser
rättfärdigheten som nödvändig!
RÄTTFÄRDIGGÖRELSE
I JESUS
Rom.5:1 Det är Jesus som på Guds vägnar förklarar oss rättfärdiga
Joh.15:19 I rättfärdiggörelsen är vi tagna ut ur världen och placerade
Bara i Kristus kan vi bli
förklarade rättfärdiga!
Jag i
världen
Endast genom Jesu
försoning på korset
kan vi bli förklarade
rättfärdiga för Himlen!
i Kristus
Jag i
Kristus
2 Kor.5:17-21 Vi är nya skapelser och har ett uppdrag att föra det vidare!
RÄTTFÄRDIGGÖRELSE
I JESUS
Men påverkas av var vi är…
Rom.4:23-25 Jesus offrades för vår rättfärdiggörelses skull
Rom.5:18-19 Jesu rättfärdighet har förklarat oss frikända från domen!
Rom.8:1-2 Jesu rättfärdighet är vår frihet i Honom!
1 Joh.4:17 … då har vi frimodighet på domens dag!
RÄTTFÄRDIGGÖRELSE
I JESUS
Vi är i denna världen men inte av den utan av Gud!
Ef.4:22-24 När vi ikläder oss Kristus ikläder vi oss sann rättfärdighet
Vi som är rättfärdiga i Kristus färgas i vårt sätt att tala,
handla och se på våra syskon och vår samtid!
1 Joh.2:29 Var och som gör det rätta är födda av Kristus till nytt liv!
Den som lever med Kristi rättfärdiggörelse vill inte
lyssna/påverkas av den Ondes försök att förleda!
Jesus är vår frid! = ur detta uppstår ett rätt liv som
Ef.2:14
förhärligar vår Gud!
Download