Redovisning TV4 Värmland 3

advertisement
TV4 Värmland
Grupp 5
Kortfattad historia
Hur TV4 Värmland uppstod:
TV4 var enligt sitt sändningstillstånd tvunget att upplåta sändningstid till lokala tv-program.
De lokala stationerna ägdes av olika företag runt om i Sverige med minoritetsägande från
TV4. När stationerna startade var deras sändningar inte lika integrerade i TV4:s sändningar
som de skulle komma att bli några år senare, utan de hade särskilda ”slottar” under dagtid då
TV4 lämnade över till de lokala stationerna.
1993 den 28 oktober hade TV4 Värmland sin första sändning.
TV4 Värmland var från början lokalt ägt av flera olika lokala delägare som VF och FBK. TV
stationen hette då TV Värmland. Under åren växlades ägarna, och TV4 började köpa upp fler
aktier, tillslut köptes alla lokala tv kanaler upp av TV4. 2006 döptes bolaget om till TV4
Sverige och de äger alla lokala TV4 stationer. I praktiken skiljer sig inte TV4 Sverige från
TV4 men rent affärsmässigt är det ett eget bolag.
Från och med 2008 har inte TV4 Värmland kvar någon egen studio utan det sänds nu från
Göteborg. TV4 Värmland står för all inhämtning av material, alltså gör det som behövs, och
de skickas sedan vidare till Göteborg där de plockar ut och ändrar så som de vill ha det. I de
flesta fallen rör det sig bara om några små ändringar om de tycker att reportagen är för
”tjocka”. TV4 har egentligen inget att säga till om nyhetsinnehållet. De vill däremot att
reportrarna ska ha ett speciellt tilltal till tittarna, det ska inte vara lika ”stelt” som Aktuellt. De
vill ha berättelser där tittarna känner igen sig i och kan förhålla sig till.
Tekniska förutsättningar
Tyvärr så görs bara tittarmätningar på riksnivå så någon exakt siffra går inte att få fram, de
tror att 90% av Värmlands befolkning kan se TV4 Värmland.
Den tekniska utrustningen som de använder ägs av TV4 Sverige.
Idag är inga lokala sändningar direktsänt utan allt görs i förväg eftersom studion i Karlstad är
bortagen. Om TV4 t.ex. skulle vilja följa rallyt i Värmland åker de hit själva och filmar, de
hör inte då av sig till TV4 Värmland, saker som de kan be dem om är att t.ex. intervjua
konsumentverket.
Ekonomi
Förutom nu de senaste åren så har lokal TV alltid haft stora ekonomiska problem, varför
ekonomin har blivit bättre idag beror på teknikens utveckling. Varför lokal tv har haft stora
ekonomiska problem beror på att de behövt betala en koncessionsavgift. Koncessionsavgift är
den avgift som reklamfinansierade etermedier betalar för den fördel det innebär att sända
reklamfinansierad TV och Radio i Sverige. För TV 4 innebar det ½ miljard kronor per år.
Citat Pelle ” Det är surt att betala ut de pengarna eftersom de går raka vägen till Sveriges
Television”.
Varför det har gått bättre ekonomiskt de senaste åren beror också på att det är idag populärt
att annonsera på TV.
Politiska/Juridiska
TV4 Värmland styrs av Reklamregler, utgivaransvar och sändningstillstånd.
Reklamregler
I radio- och tv-lagen finns bland annat regler för hur mycket reklam som får sändas. Mängden
annonstid regleras i 7:e kapitlets 5:e paragraf:
”Annonser i en tv-sändning får sändas högst tolv minuter under en timme mellan hela
klockslag. Den sammanlagda sändningstiden för annonser under ett dygn får dock inte
överstiga femton procent av sändningstiden.
Programtjänster som uteslutande är avsedda för program där publiken erbjuds att beställa
varor eller tjänster (försäljningsprogram) får trots det som sägs i första stycket sändas i
televisionen. Med programtjänst avses ett samlat utbud av program som sänds under en
gemensam beteckning. Utöver vad som följer av 6 kap. 9 § ska programtjänstens beteckning
anges i början och i slutet av sändningen. ”
Det här innebär att mängden reklam i kommersiella kanaler som sänder från Sverige,
inklusive alla TV4-Gruppens kanaler, högst får utgöra 15 procent av sändningstiden. Det får
dessutom maximalt vara 12 minuter reklam per enskild timme.
Utgivaransvar
Alla tv-program och webbplatser ska enligt yttrandefrihetsgrundlagen ha en ansvarig utgivare
som ansvarar för att innehållet på webbplatsen respektive i tv-programmet följer de lagar och
regler som gäller för verksamheten. En ansvarig utgivare kan ställas till svars inför domstol
för brott mot yttrandefrihetsgrundlagen, så som för förtal.
Sändningstillstånd
Förutom yttrandefrihetsgrundlagen och radio- och tv-lagen regleras TV4-Gruppens kanaler
dessutom av sändningstillstånd som utfärdats av Radio- och tv-verket.
Sändningarna ska vara sakliga, den enskildes privatliv ska respekteras och hänsyn ska tas till
televisionens särskilda regler, t.ex. att vara varsam med att visa alltför våldsamma program,
särskilt på tider då barn tittar på tv.
Om ett program strider mot tv4-gruppens sändningstillstånd eller om programmet är i strid
med reglerna i radio och tv-lagen kan man anmäla programmet till Granskningsnämnden för
radio och tv.
Framtiden
TV4 Värmland ser ljust på framtiden. Om några månader ska de flytta in i CCC huset där
allting kommer vara nytt och modernt, idag är de i gamla posthuset.
TV nyheterna står inför nya tider eftersom vi tittare inte längre är noga med sändningstiden
eftersom vi kan se allt på webben när vi vill. Det svåra med webben för TV4 Värmland är att
man inte vet hur man ska tjäna pengar på webben än. Idag är det som Pelle säger ” som att ge
bort allt sitt jobb gratis”. Men för att vara stor på webben så måste man vara aktiv och satsa
stort ekonomiskt, inte bara tekniskt utan också ha en stark och driven personal.
Download