Så behandlas ms pdf

advertisement
Så behandlas MS
Behandling
•
•
•
Symptomlindrande
Bromsmediciner
Rehabilitering, fysioterapi, rådgivning
Bromsmediciner
•
Förstahandsalternativ
– Interferon beta (Avonex, Betaferon, Rebif)
– Glatirameracetat (Copaxone)
•
Andra behandlingsmöjligheter
– Natalizumab (Tysabri)
– Fingolimod (Gilenya)
– Mitoxantrone (Novantrone)
När påbörjas behandling med
bromsmediciner?
•
•
Medicinskt motiverat att börja tidigt
Motiverad patient
– biverkningar jämfört med nytta
– god behandlingsmotivation
Effekt och biverkningar av
interferon beta
•
•
•
•
Minskar antalet skov med ca 30%
Minskar skovens svårhetsgrad
Bromsar utveckling av handikapp
Bromsar försämring av minnesfunktion
•
Antikroppar kan minska effekten
•
•
•
Lokal reaktion vid stickstället
Influensaliknande symtom
Nedstämdhet / depression
Effekt och biverkningar av Copaxone
•
•
Minskar skovens antal
Minskar skovens svårighetsgrad
•
•
Lokal reaktion vid stickstället (injektion varje dag)
Obehagskänsla i bröstet
•
Bildar inte neutraliserande antikroppar
– Alternativ om neutraliserande antikroppar utvecklats på
interferon beta
Effekt och biverkningar av Gilenya
•
•
Första tabletten mot MS
Dämpar sjukdomsaktiviteten med cirka 50 %
•
•
•
•
Leukopeni
Infektionskänslighet
Macula ödem
Sänkt puls vid första dosen
Biologiska läkemedel
•
•
•
Ny klass protein-läkemedel
– Måste ges som dropp
Selektiva immunhämmande medel
Slutar på -mab (mono-clonal antibody)
•
MS-preparat: Natalizumab (Tysabri)
Effekt och biverkningar av Tysabri
(natalizumab)
•
•
En antikropp som blockerar integriner
Förhindrar immuncellers passage genom kärlvägg
•
Ges som dropp 1 gång / månad
•
•
•
Kan minska antalet skov med 81%
Kan minska risken för funktionsnedsättning med 64%
Tydlig minskning av antal nya magnetkameraförändringar
•
•
Biverkningar i regel milda
Viss risk för allvarlig biverkning, svår virus-infektion i hjärnan (PML)
Sammanfattning av det här avsnittet
•
•
•
•
Multipel skleros beskrevs i slutet av 1800-talet
Hundra år senare kom de första läkemedlen med bromseffekt
Inom ett par år kommer flera nya läkemedel eller
läkemedelskombinationer att börja användas
Innebär en starkt förbättrad situation för personer med MS
Download