Detaljplanering_TBASA-MaII_1 (JH15)

advertisement
Kurs-PM: HF0024 Matematik för basår II (del 1 av 2)
TBASA-JH15 – P3 2015/2016
Lärare:
JH15: Niclas Hjelm | [email protected] | 08-790 48 57
Examinator: Niclas Hjelm
Hemsida:
https://www.kth.se/social/course/HF0024/
Läromedel: Alfredsson, Bråting, Erixon, Heikne: Matematik 5000 Kurs 4 Blå
ISBN 978-91-27-42632-0 (Natur och kultur)
Alphonce, Pilström; Formler och tabeller
ISBN 978-91-27-42245-2 (Natur och Kultur)
eller den äldre upplagan
Björk m.fl: Formler och tabeller
ISBN 978-91-27-72279-1 (Natur och Kultur)
Datum Avsnitt
19/1 Enhetscirkeln och trianglar
Enhetscirkeln och formler
19/1 Trigonometriska identiteter
20/1 Additions- och subtraktionsformler
Formler för dubbla vinkeln
21/1 Direkta bevis
25/1 Indirekta bevis
27/1 Trigonometriska grundekvationer
28/1 Ekvationer som omformas med formler
Tillämpningar och problemlösning
29/1 Sinus- och cosinuskurvor
2/2 Förskjuta kurvor
Ekvationen för en sinusformad kurva
3/2 Kurvan y  tan x
Kurvan y  a sin x  b cos x
4/2 Radianer
Cirkelsektorn och radianer
4/2av Derivatan av sin x och cos x
Derivator
9/2 Derivatan av sammansatta funktioner
10/2 Tillämpningar och problemlösning
11/2 Derivator och deriveringsregler
12/2 Derivatan av en produkt
Derivatan av en kvot
Exponential- och logaritmfunktioner
16/2 Samband mellan förändringshastigheter
17/2 Grafer och derivator
Olika typer av grafer
17/2 Kurvor och asymptoter
Sidor i bok
8-10
12-14
15-18
19-22
24-25
26-28
29-31
33-37
38-39
40-41
52-55
58-59
60-61
62-64
65-67
68-71
72-73
74-76
78-79
80-84
100-102
104-106
108-109
110-112
113-115
116-119
120-123
125-127
18/2 Primitiva funktioner
22/2 Integraler
Integralberäkning med primitiv funktion
23/2 Tillämpningar och problemlösning
24/2 Areor mellan kurvor
25/2 Integraler och areor
29/2 Integraler och storheter
2/3 Tillämpningar och problemlösning
2/3 Repetition
3/3 Repetition
7/3 Genomgång av extenta
17/3 Tentamen
3CBas 275-279
3CBas 280-282
3CBas 284-287
3CBas 288-292
142-145
146-149
150-153
160-163
Räknestugor
Fredagar kl 13-15 ordnas räknestuga. Dessa syns på ert schema.
Tillåtna hjälpmedel
Vid tentamen är godkänd miniräknare (ej symbolhanterande) samt formelsamlingen (utan
anteckningar!) tillåtna hjälpmedel.
Rekommenderade övningsuppgifter
Övningsuppgifterna i läroboken är indelade i tre svårighetsnivåer, A, B och C. Vi
rekommenderar att ni löser några få A-uppgifter (dessa testar om ni är bekanta med
terminologin) och därefter en hel del B-uppgifter (dessa är lagom svåra och är dessutom på
samma nivå som de flesta tentauppgifterna). Har ni därefter tid, och siktar på ett högt betyg,
kan ni ge er på C-uppgifterna (dessa är svåra, i några fall t o m rejält svåra, och motsvarar de
2 svåraste uppgifterna på tentamen).
Download