Det är förbjudet i lagen att diskriminera någon för

advertisement
Diskrimineringsgrunderna
Kön
Kvinnor, män och transsexuella kan anmäla könsdiskriminering.
En person som är transsexuell kan vara någon som har ändrat kön eller som vill
ändra kön.
Köns-överskridande identitet eller uttryck
Personer med köns-överskridande identitet eller uttryck kan anmäla diskriminering.
Köns-överskridande identitet eller uttryck kan till exempel vara när en person inte
känner sig som kvinna och inte som man heller.
Det är också förbjudet i lagen att diskriminera en man som klär sig i kvinnokläder.
Det är också förbjudet att diskriminera en kvinna som klär sig i manskläder.
Etnisk tillhörighet
Alla människor har en etnisk tillhörighet.
En person kan ha flera etniska tillhörigheter.
Exempel på etnisk tillhörighet är samisk, bosnisk och svensk.
Det är förbjudet i lagen att diskriminera någon för etnisk tillhörighet, hudfärg eller för
landet personen kommer från.
Varje person bestämmer själv vilken etnisk tillhörighet hon eller han har.
Religion eller annan tro
Det är förbjudet i lagen att diskriminera en person för personens religion eller tro.
Religion är till exempel buddism, islam, judendom och kristendom.
En annan tro är till exempel att vara ateist. En ateist är en person som inte tror på
gud.
Funktions-nedsättning
Det är förbjudet i lagen att diskriminera någon för att personen har en funktionsnedsättning.
Funktions-nedsättning kan vara till exempel allergi eller dyslexi.
Allergi är när man till exempel inte tål ägg eller damm eller nötter.
Dyslexi är när man har svårt att läsa och skriva.
Funktions-nedsättning kan också vara att ha svårt att gå, svårt att se eller svårt att
höra.
Sexuell läggning
Homosexuella, heterosexuella och bisexuella kan anmäla diskriminering som beror
på sexuell läggning.
Homosexuella är män som blir kära i män eller män som blir attraherade av män.
Homosexuella är kvinnor som blir kära i kvinnor eller kvinnor som blir attraherade av
kvinnor.
Heterosexuella är män som blir kära i kvinnor eller män som blir attraherade av
kvinnor.
Heterosexuella är kvinnor som blir kära i män eller kvinnor som blir attraherade av
män.
Bisexuella är personer som kan bli kära i eller attraherade av både män och kvinnor.
Ålder
Alla människor kan anmäla diskriminering som beror på ålder.
Ålder är hur gammal en person är.
http://www.do.se/sv/Diskriminerad/Diskrimineringsgrunderna/?imode=ll
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards