WEB-Individuella ackrediterade tester som utförs hos Wieslab

advertisement
Lista över ackrediterade analyser
Sida 1 av 2
Individuella ackrediterade tester som utförs hos Wieslab
Nedan tester som Wieslab erbjuder är ackrediterade. Kraven på ackreditering är att:
• metoden är verifierad och validerad
• analyserna utförs regelbundet
• analysens prestanda med intern kontroll
• deltagande i extern kvalitets program
De ackrediterade metoderna granskas vid tillsyn och bedömning av Swedac.
För icke ackrediterade tester gäller motsvarande krav men vid många tillfällen är dessa tester som
utförs sällan eller där det inte finns externa kvalitetsprogram. Validering/verifiering av metoderna
utförs alltid och positiva kontroller inkluderas alltid.
Lista över ackrediterade metoder:
Test
Test material
Metod / Mätprincip
Acetylcholin antikroppar
Serum
RIA
Akut Screening: anti-GBM,PR3,MPO
ANA-Hep2 (Anti-nukleära
antikroppar)
1. Centromerer
2. Nukleoli
3. Prolifererative cell nuclear antigen
(PCNA)
4. Mitotisk spindel apparat
5. Nukleära prickar
6. Kärnmembran
7. Homogen kärnfärgning
8. Kornig kärnfärgning
Anti-CCP antikroppar
Serum
ELISA
Serum
Indirekt
immunofluorescens
Serum
ELISA
Anti-GBM-antikroppar
Serum
ELISA
B2-Glykoprotein IgG antikroppar
Serum
ELISA
B2-Glykoprotein IgM antikroppar
Capture Akut Screening: anti-GBM,
Cap-PR3, Cap-MPO
Capture MPO-ANCA
Serum
ELISA
Serum
ELISA
Serum
ELISA
Capture PR3-ANCA
Serum
ELISA
dsDNA Crithidia -antikroppar
Serum
IIF Crithidia
dsDNA-antikroppar
ENA specificitet (Sm, Sm/RNP, SSA,
SSB, Scl-70, Jo-1)
ENA specificitet (Sm, Sm/RNP, SSA,
SSB, Scl-70, Jo-1)
Serum
ELISA
Serum
ELISA
Serum
Immunoblot
IF-ANCA
Serum
Kardiolipin IgG antikroppar
Serum
Indirekt
immunofluorescens
ELISA
Kardiolipin IgM antikroppar
Serum
ELISA
Lista över ackrediterade analyser
Sida 2 av 2
Komplementfunktion alternativa
Serum
vägen
Komplementfunktion klassiska vägen Serum
MPO-ANCA
Neuronala antikroppar (amphiphysin,
CV2, Hu, Ma, Ri, Yo och GAD)
Neuronala antikroppar (amphiphysin,
CV2, Hu, Ma, Ri, Yo och GAD)
PR3-ANCA
ELISA
ELISA
Serum
ELISA
Serum
Immunoblot
Serum
Serum
Titin antikroppar
Serum
Tvärstrimmig muskel antikroppar
Serum
Indirekt
immunofluorescens
ELISA
Immunoblot
Indirekt
immunofluorescens
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards