Klinisk kemi

advertisement
BESLUT
Datum
2012-03-01
Beteckning
11-1142-51.1485
Ackrediteringens omfattning
Centrallasarettet i Växjö
Komponent/Undersökning
System
Metod/Mätprincip
Klinisk mikrobiologi
Patogena bakterier
Jästsvamp
Patogena bakterier
Jästsvamp
Patogena bakterier
Jästsvamp
Patogena bakterier
Jästsvamp
Patogena bakterier
Jästsvamp
Hemolytiska streptokocker,
Arcanobacterium,
C. diphtheriae
N. gonorrhoeae
Salmonella, Shigella,
Campylobacter, Yersinia
Clostridium difficile toxinpåvisning
Dermatofyter, jästsvampar
MRB-screen
Heterotrofer
Jästsvampar
Mögelsvampar
Endotoxinpåvisning
Legionella
Ångautoklav sportest
Helicobacter pylori
Treponema pallidum antikroppar
Treponema pallidum TPPA
Kardiolipinantikroppar
Chlamydia trachomatis
Sår, biopsi, vävnadsbit
Allmänodling
Urin
Allmänodling
Nasofarynxsekret,
sputum ögonsekret,
öronsekret
Blod, likvor, CAPD vätska,
ledvätska
Kateter
Allmänodling
Svalgsekret
Specifik odling
Sekret från uretra, cervix,
rektum
Faeces
Specifik odling
Faeces
Hudskrap, naglar
Sekret, faeces, urin
Dialysvatten
LAMP
Specifik odling
Specifik odling
Allmän odling
Dialysvatten
Vatten
Impregnerade
filterpapper
Biopsi
Serum
Serum
Serum
Sekret, urin
Gel clot Limulus assay
Specifik odling
Specifik odling
1(2)
Allmänodling
Allmän odling
Specifik odling
Specifik odling
CMIA
Agglutination
Agglutination
Real time PCR
BESLUT
Datum
2012-03-01
Beteckning
11-1142-51.1485
Ackrediteringens omfattning
Centrallasarettet i Växjö
Komponent/Undersökning
System
Metod/Mätprincip
Virologiska undersökningar
HTLV I och II
HIV-1 antigen
HIV-1 – HIV-2 antikroppar
EBNA-antikroppar
EBV-IgM antikroppar
EBV-IgG antikroppar
CMV-IgM antikroppar
CMV-IgG antikroppar
Hepatit A IgM antikroppar
Hepatit A IgG antikroppar
Hepatit B s-antigen
Hepatit B s-antikroppar
Hepatit B c-antikroppar
IgG + IgM
Hepatit B c-antikroppar IgM
Hepatit B e-antigen
Hepatit B e-antikroppar
Serum
Serum
CMIA
CMIA
Serum
Serum
Serum
Serum
Serum
Serum
Serum
Serum
Serum
Serum
EIA
EIA
EIA
CMIA
CMIA
CMIA
CMIA
CMIA
CMIA
CMIA
Serum
Serum
Serum
CMIA
CMIA
CMIA
Hepatit C antikroppar
Hepatit C antigen
Rubella immunitet (IgG)
Herpes Simplex virus 1 & 2
Serum
Serum
Serum
Sekret, urin, serum, likvor
CMIA
CMIA
CMIA
qPCR
Serum
Serum
Serum
Serum
Immunofluorescens
Immunofluorescens
ELISA
ENA-blot
Serum
Serum
Serum
EIA
Partikel agglutination
EIA
Serum
Immunofluorescens
Immunologiska undersökningar
Kärnantikroppar
DNA antikroppar
ENA screen
ENA antikroppar (SS-A, SS-A 52kD,
SS-B, Sm, Jo1, SnRNP, Scl-70)
Transglutaminas
Reumatoid faktor
Citrullinantikroppar (CCPantikroppar)
Vävnadsantigen. Antikroppar mot
aktin, mitokondrie, parietalceller,
lever, njure
2(2)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards