A012412-001 Omfattning Lab 1329 Unilabs Labmedicin

advertisement
Bilaga 2B
Datum
2016-02-09
Beteckning
2015/2698, 2016/85
Ackrediteringens omfattning
Unilabs AB, Laboratoriemedicin, klinisk mikrobiologi – 1329
Komponent/Undersökning
System
Metod/Mätprincip
Utrustning
Enhet
Lab/ort
Allmän Bakteriologi
Bakterier, jästsvamp
Artbestämning
Artbestämning
Bakterier
Jästsvamp
Patogena bakterier
Jästsvamp
Haemolytiska streptokocker
grupp A/C/G
Bakterier
BLOD/LED/LIKVOR/CVK
Blod, led, cerebrospinalvätska,
CVK
ÖVRE LUFTVÄGAR
Nasopharynx
Bihåla/Sinus,munhåla,
näsöppning, hörselgång,
mellanöra
ÖVRE LUFTVÄGAR
Svalg
Matrix-Assisted Laser
Desorption/Ionization Time-Of-Flight
(MALDI ToF)
Bruker Daltonics –
Biotyper system
Skövde
Eskilstuna
Matrix-Assisted Laser
Desorption/Ionization Time-Of-Flight
(MALDI ToF)
Bruker Daltonics –
Biotyper system
Stockholm
Odling
Bact/Alert3D (Blod,Led,
Likvor)
Ingen växt.
Växt av…
Eskilstuna
Skövde
Stockholm
Odling
Ingen växt.
Växt av…
Eskilstuna
Skövde
Stockholm
Odling
Ingen växt.
Växt av…
Eskilstuna
Skövde
Stockholm
1 (11)
Bilaga 2B
Datum
2016-02-09
Beteckning
2015/2698, 2016/85
Ackrediteringens omfattning
Unilabs AB, Laboratoriemedicin, klinisk mikrobiologi – 1329
Komponent/Undersökning
Haemolytiska streptokocker
grupp A/C/G
Arcanobacterium haemolyticum
Fusobacterium necrophorum
System
Metod/Mätprincip
Utrustning
Enhet
Lab/ort
ÖVRE LUFTVÄGAR
Svalg
Utvidgad odling
Ingen växt av.
Växt av…
Utvidgad odling
Ingen växt av.
Växt av…
Specifik odling
Ingen växt.
Växt av…
Odling /
Semikvantitativ odling
Ingen växt av.
Växt av…
Växt av…,
CFU/mL
Eskilstuna
Skövde
Haemolytiska streptokocker
grupp A/C/G
Neisseria meningitidis
Haemolytiska streptokocker
grupp A/C/G
Arcanobacterium haemolyticum
Neisseria meningitidis
Moraxella
H.influenzae
Pneumokocker
ÖVRE LUFTVÄGAR
Svalg
Haemolytiska streptokocker
grupp B
ÖVRE LUFTVÄGAR
Nasopharynx
Hörselgång
Patogena bakterier
Jästsvamp
NEDRE LUFTVÄGAR
Sputum, trakealsekret, BAL,
borstprov-bronk,
bronksköljvätska
2 (11)
Stockholm
Eskilstuna
Skövde
Stockholm
Eskilstuna
Skövde
Stockholm
Bilaga 2B
Datum
2016-02-09
Beteckning
2015/2698, 2016/85
Ackrediteringens omfattning
Unilabs AB, Laboratoriemedicin, klinisk mikrobiologi – 1329
Komponent/Undersökning
Patogena bakterier
Jästsvamp
Salmonella, Shigella,
Camylobacter, Yersinia
Clostridium difficile
Clostridium difficile Toxin A+B
System
NEDRE LUFTVÄGAR
Pleuravätska
Metod/Mätprincip
Bact/Alert3D
Odling
FAECES
FAECES
FAECES
samt framodlad stam av
Cl.difficile från faeces
Patogena bakterier
Jästsvamp
Ingen växt av.
Växt av…
Specifik odling
Specifik odling
Ingen växt av.
Växt av…
Spektrofotometer
Thermomax Microplate
Reader
EIA
WASP
Semikvantitativ odling
GENITALA PROV / STI
Cervix, urethra, rectum/anus,
vagina, prostataexprim.
Spiral, perineum
Enhet
Ingen växt av.
Växt av…
URIN
Patogena bakterier
Jästsvamp
Utrustning
Ej påvisat.
Påvisat.
Negativ
Växt av…,
CFU/mL
Negativ
Växt av…,
CFU/mL
Ingen växt.
Växt av…
Odling
3 (11)
Lab/ort
Eskilstuna
Skövde
Stockholm
Eskilstuna
Skövde
Stockholm
Eskilstuna
Skövde
Stockholm
Stockholm
Skövde
Eskilstuna
Stockholm
Eskilstuna
Skövde
Stockholm
Bilaga 2B
Datum
2016-02-09
Beteckning
2015/2698, 2016/85
Ackrediteringens omfattning
Unilabs AB, Laboratoriemedicin, klinisk mikrobiologi – 1329
Komponent/Undersökning
Neisseria gonorrhoeae
Haemolytiska streptokocker
grupp B
Patogena bakterier
Jästsvamp
System
GENITALA PROV / STI
Cervix, Urethra, Rectum, Anus,
Svalg, Öga
GENITALA PROV / STI
Cervix, vagina, fostervatten,
yttreodling, navel
HUD /MJUKDELAR / SKELETT
Öppet sår, abscess,
biopsi/vävnad,
implantat/protes
Patogena bakterier
Jästsvamp
BUK
Abscess, ascites, PD-vätska,
peritonitsekret
Helicobacter pylori
BUK
Ventrikelbiopsi
Patogena bakterier
Ögon (konjunktiva, hornhinna,
främre kammare, glaskropp)
Metod/Mätprincip
Utrustning
Enhet
Specifik odling
Ingen växt.
Växt av…
Specifik odling
Ingen växt.
Växt av…
Odling
Ingen växt.
Växt av…
Bact/Alert3D (Ascites
PD-vätska, Peritonitsekret)
Odling
Ingen växt.
Växt av…
Ingen växt.
Växt av…
Specifik odling
Ingen växt.
Växt av…
Odling
Ingen växt.
Växt av…
4 (11)
Lab/ort
Eskilstuna
Skövde
Stockholm
Eskilstuna
Skövde
Stockholm
Eskilstuna
Skövde
Stockholm
Eskilstuna
Skövde
Stockholm
Eskilstuna
Skövde
Eskilstuna
Skövde
Stockholm
Bilaga 2B
Datum
2016-02-09
Beteckning
2015/2698, 2016/85
Ackrediteringens omfattning
Unilabs AB, Laboratoriemedicin, klinisk mikrobiologi – 1329
Komponent/Undersökning
System
Resistenta bakterier
Metod/Mätprincip
Utrustning
Ej påvisad…./
Växt av…
Specifik odling på kromagar
MRSAscreen
negativ
MRSAscreen
positive:
St.aureus MRSA
Ingen växt.
Växt av…
Ingen växt.
Växt av…
MRSA
Resistenta bakterier
Specifik odling på kromagar
Resistenta bakterier
Specifik odling på kromagar
VRE
Resistenta bakterier
Specifik odling på kromagar
ESBL
Resistenta bakterier
Specifik odling på kromagar
Bakterier
Bassängvatten
Semikvantitativ odling
Bakterier
Biologiska indikatorer
Odling
DIALYSVATTEN
Gel-clot
Enhet
Ingen växt.
Växt av…
Membranfiltrering
Ingen växt av…
Växt av…,
CFU/mL
Ingen växt.
Växt av…
Lab/ort
Stockholm
Skövde
Eskilstuna
Eskilstuna
Eskilstuna
Eskilstuna
Skövde
Eskilstuna
Skövde
Endotoxin
EU/mL
5 (11)
Eskilstuna
Bilaga 2B
Datum
2016-02-09
Beteckning
2015/2698, 2016/85
Ackrediteringens omfattning
Unilabs AB, Laboratoriemedicin, klinisk mikrobiologi – 1329
Komponent/Undersökning
System
Metod/Mätprincip
Utrustning
Enhet
Lab/ort
Negativt
… påvisade
Eskilstuna
Stockholm
0-fynd
Fynd av …
Skövde
Tecan Evolyser Gemini
Combo
-
Skövde
Tecan Evolyser
Euroimmun Analyzer I
2SP
Negativ / Positiv
Parasitologi
Cystor och maskägg
FAECES
Mikroskopi
Mikroskop
Bakteriologisk serologi
Likvor
Borrelia antikroppar IgG / IgM
EIA
(Serum)
Serum
EIA
Mykoplasma antikroppar
Serum
Partikel
Agglutination
Mycoplasma pneumoniae IgGantikroppar
Serum
Indirekt EIA
Mycoplasma pneumoniae IgMantikroppar
Serum
6 (11)
Skövde
Eskilstuna
Negativ/
Positiv i titer…
Eskilstuna
Tecan Evolyser
Neg/pos
Skövde
Tecan Evolyser
Neg/pos
Skövde
Bilaga 2B
Datum
2016-02-09
Beteckning
2015/2698, 2016/85
Ackrediteringens omfattning
Unilabs AB, Laboratoriemedicin, klinisk mikrobiologi – 1329
Komponent/Undersökning
System
Metod/Mätprincip
Utrustning
Enhet
Lab/ort
Chlamydophila
pneumoniae IgG-antikroppar
Serum
EIA
Tecan Evolyser
Neg/pos
Skövde
Chlamydophila
pneumoniae IgM-antikroppar
Serum
EIA
Tecan Evolyser
Neg/pos
Skövde
Syfilisantikroppar (reagin)
Serum/Plasma/
Likvor
Syfilisantikroppar (specifik)
Serum / Plasma/ Likvor
Flocknings
reaktion
Partikel
agglutination
Syfilis TP (specifik)
inkl.blodgivarscreen
Serum / Plasma
CMIA
Architect
Negativ / Positiv
Eskilstuna
Skövde
Syfilisantikroppar
Serum
CMIA
Advia Centaur XP
Negativ
Gränsvärde
Positiv
Stockholm
Helicobacter pylori antikroppar
IgG
Serum
Kemiluminiscens
Immulite 2000XPi
E/mL
Skövde
Architect
Negativ
Gränsvärde
Positiv
Negativ
Mikroskop
Negativ / Positiv
i titer…
Negativ /
Positiv i titer…
Skövde
Skövde
Virologi – Hepatiter
Hepatit A antikroppar IgM
Serum
Plasma
CMIA
7 (11)
Eskilstuna
Skövde
Bilaga 2B
Datum
2016-02-09
Beteckning
2015/2698, 2016/85
Ackrediteringens omfattning
Unilabs AB, Laboratoriemedicin, klinisk mikrobiologi – 1329
Komponent/Undersökning
Hepatit A antikroppar IgG
Hepatit B core-antikroppar IgM
Hepatit B core antikroppar (anti
HBc)
System
Hepatit B e- antikroppar
(anti HBe)
Utrustning
Serum
CMIA
Advia Centaur XP
Serum
Plasma
CMIA
Architect
Serum
CMIA
Advia Centaur XP
Serum
Plasma
CMIA
Architect
Serum
CMIA
Advia Centaur XP
Serum
Plasma
CMIA
Architect
CMIA
Advia Centaur XP
CMIA
Architect
CMIA
Advia Centaur XP
CMIA
Architect
Serum
Hepatit B surface-antikroppar
(anti-HBs)
Metod/Mätprincip
Serum
Plasma
Serum
Serum
Plasma
8 (11)
Enhet
Gränsvärde
Positiv
Negativ
Gränsvärde
Positiv
Negativ
Positiv
Negativ
Positiv
Negativ
Positiv
Negativ
Gränsvärde
Positiv
Negativ
Positiv
Lab/ort
Stockholm
Eskilstuna
Skövde
Stockholm
Eskilstuna
Skövde
Stockholm
Eskilstuna
Skövde
Negativ
Positiv
Stockholm
IE/L
IE/L
Negativ
Positiv
Eskilstuna
Skövde
Stockholm
Eskilstuna
Skövde
Bilaga 2B
Datum
2016-02-09
Beteckning
2015/2698, 2016/85
Ackrediteringens omfattning
Unilabs AB, Laboratoriemedicin, klinisk mikrobiologi – 1329
Komponent/Undersökning
Hepatit B e antigen (HBeAg)
Hepatit B ytantigen (HBsAg)
inkl.blodgivarscreen
Hepatit B ytantigen (HBsAg)
System
Metod/Mätprincip
Utrustning
Negativ
Gränsvärde
Positiv
Negativ
Positiv
Lab/ort
Serum
CMIA
Advia Centaur XP
Serum
Plasma
CMIA
Architect
Serum
CMIA
Advia Centaur XP
Negativ
Positiv
Stockholm
Serum
Plasma
CMIA
Architect
Negativ
Positiv
Eskilstuna
Skövde
Serum
CMIA
Advia Centaur XP
Hepatit C antikroppar (screening)
inkl.blodgivarscreen
Serum
Plasma
CMIA
Serum
CMIA
Serum
Plasma
Immunoblot
Architect
Hepatit C antikroppar (screening)
Hepatit C antikroppar
Verifikationstest
Enhet
Advia Centaur XP
9 (11)
Negativ
Positiv
Negativ
Positiv
Negativ
Gränsvärde
Positiv
Negativ
Gråzon
Reaktiv
Negativ
Osäkert
Positiv
Stockholm
Eskilstuna
Skövde
Stockholm
Eskilstuna
Skövde
Stockholm
Eskilstuna
Bilaga 2B
Datum
2016-02-09
Beteckning
2015/2698, 2016/85
Ackrediteringens omfattning
Unilabs AB, Laboratoriemedicin, klinisk mikrobiologi – 1329
Komponent/Undersökning
System
Metod/Mätprincip
Utrustning
Enhet
Lab/ort
Virologi – övriga virus
CMV ak IgG
Serum
Plasma
CMIA
Architect
CMV ak IgM
Serum
Plasma
CMIA
Architect
EBV ak IgG (EBNA)
Serum
Plasma
CMIA
Architect
EBV VCA IgG
Serum
Plasma
CMIA
Architect
Serum
Plasma
CMIA
Architect
Negativ
Gränsvärde
Positiv
Skövde
Eskilstuna
Skövde
Stockholm
EBV VCA IgM
HIV-1 /HIV-2 Ag/Ab Combo
(ej konfirmation)
inkl.blodgivarscreen
HIV-1/HIV-2 Ag/Ab Combo (ej
konfirmation)
Negativ
Positiv
Negativ
Gränsvärde
Positiv
Negativ
Gränsvärde
Positiv
Negativ
Gränsvärde
Positiv
Serum
Plasma
CMIA
Architect
Negativ
Gränsvärde
Positiv
Serum
CMIA
Advia Centaur XP
Negativ
Positiv
10 (11)
Skövde
Skövde
Skövde
Skövde
Bilaga 2B
Datum
2016-02-09
Beteckning
2015/2698, 2016/85
Ackrediteringens omfattning
Unilabs AB, Laboratoriemedicin, klinisk mikrobiologi – 1329
Komponent/Undersökning
HTLV antikroppar screening
(ej konfirmation)
System
Metod/Mätprincip
Utrustning
Serum
Plasma
CMIA
Architect
Serum
Plasma
CMIA
Architect
Serum
CMIA
Advia Centaur XP
TBE IgG-antikroppar
Serum
ELISA
Tecan Evolyser
TBE IgM-antikroppar
Serum
ELISA
Tecan Evolyser
Rubella antikroppar IgG
Enhet
Lab/ort
Negativ
Positiv
Eskilstuna
Skövde
Negativ
Gråzon
Positiv
Ej Immun mot
Rubella
Ej säkert Immun
mot Rubella
Immun mot
Rubella.
Negativ
Svagt positiv
Positiv
Negativ
Svagt positiv
Positiv
Eskilstuna
Skövde
Stockholm
Skövde
Skövde
Verksamhet utanför de egna laboratorielokalerna, s.k. fältverksamhet, ingår inte i ackrediteringen.
Ackrediteringsomfattningen är flexibel enligt vad som anges i detta beslut. Förändrade metoder där förändringarna innefattas i den flexibla ackrediteringen får, även
om nytt beslut inte har utfärdats, användas som ackrediterade metoder.
11 (11)
Download