Bibelskolan.com
Den helige Mikaelsdag
Bidrag från Josefine Callenberg
2007-09-24
Senast uppdaterad 2007-10-10
På den helige Mikaels dag har vi mycket att fira. Guds seger över ondskans alla makter och änglars goda beskydd i denna
stundtal så mörka värld.
Var kommer det onda ifrån om nu Gud är god? Den frågan dyker upp titt som tätt när människor samtalar om kristen tro. Att
Gud är god tycks i dessa samtal nästan alltid vara förutsatt och det talar ju sitt tydliga språk. Vi människor anar vad Gud är och
vi gör det för att han har lagt ner något av sig själv i oss. Han har gjort det så att vi skall kunna ana honom, längta bort från
ondskan och söka det som vi innerst inne vet är vår bestämning. Men frågan om det onda kvarstår. Var kommer det ifrån? Varfö
drabbar onda saker goda människor och goda sammanhang om Gud nu är god och håller världen i sin hand? Episteltexten
ger oss ett svar och vi får gå så långt tillbaka som till urtiden. Det blev en strid i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid
med draken. Och draken och hans änglar stred, men han övermannades och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen.
Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar störtad
ner med honom. Det är den onde som ger det onda och här på jorden är vi på något sätt fångar. Den onde verkar sina syften, i o
och runt omkring. Vi lever som CS Lewis uttrycker det på en ”av fienden ockuperad planet”. Är det då kört för oss
människor? Har det onda sista ordet? Måste vi leva fångade, begränsade, olyckliga? Nej, det finns en räddning och den finns
hos Gud. Detta är evangelium i sin grundform. Det onda har inte sista ordet det har Gud. Han har öppnat en väg för oss, en
väg genom lidandet och till härlighetens land (Joh 14:4-6). Det som vi behöver göra är att vandra tillsammans med Gud. Vi
behöver tillhöra det släkte som inte resignerar inför ondskans makter utan som reagerar (Matt 5:6). Säger nej det är här inte OK.
Det är inte OK att människor lider och har det svårt. Det är inte OK att egoism och splittring styr våra liv. Det är inte OK att
ondskan får diktera villkoren i vår värld. Det är inte OK att synd och skuld skall hålla mig och andra fången. Det är inte OK att
döden är. Och med vår vånda inför all världens nöd och ondska, allt det den onde ställer till med så vänder vi oss därför till vår G
blir varse att det är hos honom som räddningen finns (Upp 12:10). Nu och alltid och i evighet. Och för allt detta tackar vi Gud.
Gladeligen får vi stämma in i änglarnas lovsång. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar (Luk
2:14).Amen.
http://www.bibelskolan.com/cms
Powered by Joomla!
Genererad: 15 July, 2017, 04:08