Tentamen Åldrande MEQ 130409

advertisement
Glöm inte fylla i kuvertets nummer (= Din identitet) i rutan innan du lägger undan sidan
6/6
Integrerad MEQ-fråga
DX5 – 130409
Maxpoäng 15
Läs anvisningarna innan Du börjar
Frågan är uppdelad så att nästföljande sidas frågor bygger på föregående sidor.
All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida.
När en sida är besvarad, skriv kuvertets nummer i rutan och lägg sidan i kuvertet.
Därefter rättvänds nästa sida. Endast en sida får vara rättvänd i taget.
Det är inte tillåtet att gå tillbaka till en redan besvarad fråga.
När du är färdig med MEQ frågorna skall alla sidor (även försättsbladet) ligga i kuvertet
och du fortsätter med kortsvarsfrågorna.
MEQ = max 15 p Åldrande, dina poäng
_______________________________________________________________
DX5 – Åldrande, Klinisk farmakologi och Professionell utveckling 2 -130409
Glöm inte fylla i kuvertets nummer (= Din identitet) i rutan innan du lägger undan sidan
Henning Stål (490120-0190), en kontorsarbetande man har bokat tid på den vårdcentral där du arbetar
som distriktsläkare. Han behöver få recepten förnyade. Vid tidigare besök har han träffat en annan
läkare, som nu har slutat på vårdcentralen. För två år sedan diagnostiserades hypertoni och
tablettbehandling sattes in. Medicineringen har varit oförändrad sedan dess och blodtrycket brukar ligga
bra. Henning har med sig en läkemedelslista utskriven vid ett tidigare besök på vårdcentralen.
Status: AT: Gott och opåverkat. Hjärta: Regelbunden rytm, 80 slag/min, inga hörbara blås- eller biljud.
Lungor: u.a. Blodtryck: 130/80 i sittande.
Aktuella mediciner enligt medhavd läkemedelslista
Trombyl
Enalapril Comp
Symbicort mite Turbuhaler
Omeprazol
75 mg
1
1
1
20 mg 1
x
x
x
x
1
1
2
1
Henning bekräftar att han tar dessa läkemedel och att han inte använder några andra läkemedel eller
naturläkemedel.
Fråga 1:
För vilket/vilka läkemedel framgår det att det finns en indikation i beskrivningen ovan
(2 p)?
Lägg sidan 2 i kuvertet när du har besvarat frågan och motiverat dina svar.
_______________________________________________________________
DX5 – Åldrande, Klinisk farmakologi och Professionell utveckling 2 -130409
6/6
Glöm inte fylla i kuvertets nummer (= Din identitet) i rutan innan du lägger undan sidan
6/6
Henning Stål (490120-0190), en kontorsarbetande man har bokat tid på den vårdcentral där du arbetar
som distriktsläkare för att det är dags att få recepten förnyade. Vid tidigare besök har han träffat en
annan läkare som nu har slutat på vårdcentralen. För två år sedan diagnostiserades hypertoni och
tablettbehandling sattes in. Medicineringen har varit oförändrad sedan dess och blodtrycket brukar ligga
bra. Han har aldrig haft besvär med sura uppstötningar och har inga kroniska sjukdomar utöver hypertoni
noterade i vårdcentralsjournalen. Henning har med sig en läkemedelslista utskriven vid ett tidigare besök
på vårdcentralen.
Fråga 2:
Vilka läkemedel skulle du sätta ut respektive behålla, förutsatt att ingen ytterligare information om
tidigare sjukdom eller riskfaktorer framkommer. Använd tabellen (sätt X i respektive kolumn) och
motivera varje svar nedan (4 p).
Bibehålls
Trombyl
Enalapril Comp
Symbicort turbuhaler
Omeprazol
75 mg
1
1
1
20 mg 1
x
x
x
x
1
1
2
1
Motivering för respektive läkemedel:
Lägg sidan 3 i kuvertet när du har besvarat frågan och motiverat dina svar.
_______________________________________________________________
DX5 – Åldrande, Klinisk farmakologi och Professionell utveckling 2 -130409
Utsättes
Glöm inte fylla i kuvertets nummer (= Din identitet) i rutan innan du lägger undan sidan
Henning Stål (490120-0190), en kontorsarbetande man har bokat tid på den vårdcentral där du arbetar
som distriktsläkare. Han behöver få recepten förnyade. Vid tidigare besök har han träffat en annan
läkare, som nu har slutat på vårdcentralen. För två år sedan diagnostiserades hypertoni och
tablettbehandling sattes in. Medicineringen har varit oförändrad sedan dess och blodtrycket brukar ligga
bra. Han har aldrig haft besvär med sura uppstötningar och har inga kroniska sjukdomar utöver hypertoni
noterade i vårdcentralsjournalen. Henning har med sig en läkemedelslista utskriven vid ett tidigare besök
på vårdcentralen. Du har justerat läkemedelslistan genom att bibehålla Enalapril Comp som är det enda
läkemedlet för vilket det finns en indikation, hypertoni. Trombyl, Omeprazol och Symbicort utsättes.
Fråga 3:
Vilket eller vilka läkemedel behöver trappas ut vid utsättning (1 p)?
Lägg sidan 4 i kuvertet när du har besvarat frågan.
Henning Stål (490120-0190), en kontorsarbetande man har bokat tid på den vårdcentral där du arbetar
som distriktsläkare. Han behöver få recepten förnyade. Vid tidigare besök har han träffat en annan
läkare, som nu har slutat på vårdcentralen. För två år sedan diagnostiserades hypertoni och
tablettbehandling sattes in. Medicineringen har varit oförändrad sedan dess och blodtrycket brukar ligga
bra. Han har aldrig haft besvär med sura uppstötningar och har inga kroniska sjukdomar utöver hypertoni
noterade i vårdcentralsjournalen. Henning har med sig en läkemedelslista utskriven vid ett tidigare besök
på vårdcentralen. Du har justerat läkemedelslistan genom att bibehålla Enalapril Comp som är det enda
läkemedlet för vilket det finns en indikation, hypertoni. Trombyl, Omeprazol och Symbicort utsättes.
Omeprazol behöver trappas ut.
_______________________________________________________________
DX5 – Åldrande, Klinisk farmakologi och Professionell utveckling 2 -130409
6/6
Glöm inte fylla i kuvertets nummer (= Din identitet) i rutan innan du lägger undan sidan
Fråga 4: Vilka symtom kan inträffa om omeprazol inte trappas ut utan sätts ut abrupt (0,5 p)? Vad är
den bakomliggande mekanismen (0,5 p)?
Fråga 5: Inhalationssteroider i lågdos behöver vanligen inte trappas ut, eftersom systemexponeringen är
låg. Efter en längre tids behandling med orala kortikosteroider eller höga inhalationsdoser behöver dock
en uttrappning ske. Vad kan annars inträffa (0,5 p)? Vad är den bakomliggande mekanismen (0,5 p)?
Fråga 6: Skriv ett helt korrekt recept för tablett Enalapril Comp Sandoz 20 mg/12,5 mg för ett års
förbrukning. Använd bifogad receptblankett (2 p).
Lägg sidan 5 och receptblanketten i kuvertet när du har besvarat frågorna.
Henning Stål (490120-0190), en kontorsarbetande man har bokat tid på den vårdcentral där du arbetar
som distriktsläkare. Han behöver få recepten förnyade. Vid tidigare besök har han träffat en annan
läkare som nu har slutat på vårdcentralen. För två år sedan diagnostiserades hypertoni och
tablettbehandling sattes in. Medicineringen har varit oförändrad sedan dess och blodtrycket brukar ligga
bra. Han har aldrig haft besvär med sura uppstötningar och har inga kroniska sjukdomar utöver hypertoni
noterade i vårdcentralsjournalen. Henning har med sig en läkemedelslista utskriven vid ett tidigare besök
på vårdcentralen. Du har justerat läkemedelslistan genom att bibehålla Enalapril Comp som är det enda
läkemedlet för vilket det finns en indikation, hypertoni. Trombyl, Omeprazol och Symbicort utsättes.
Omeprazol trappas ut. Om omeprazol utsättes abrupt kan ökad saltsyraproduktion och dyspeptiska besvär
uppstå.
När Henning kommer på återbesök ett år senare berättar han att han för en månad sedan varit inlagd på
sjukhus pga förmaksflimmer och då blivit insatt på Waran. Förutom ordinerade läkemedel enligt nedan
använder Henning också omega-3, eftersom han har hört att det är bra för blodkärlen.
Aktuella mediciner
_______________________________________________________________
DX5 – Åldrande, Klinisk farmakologi och Professionell utveckling 2 -130409
6/6
Glöm inte fylla i kuvertets nummer (= Din identitet) i rutan innan du lägger undan sidan
Enalapril Comp
Waran
6/6
1x1
enligt särskild ordination
Fråga 7: Hur resonerar du nu med Henning kring hans medicinering? Föreligger det någon möjlig
läkemedelsinteraktion (0,5p) och vilken klinisk risk skulle den i så fall medföra (0,5 p)? Hur hanterar du
detta (1 p)?
Fråga 8: Henning har som nybliven pensionär börjat spela golf, men kan efter en runda ibland ha ont i
sitt vänstra knä (där han har en gammal idrottsskada). Han undrar vilken receptfri värktablett han skulle
kunna ta vid behov (1 p) och i vilken dos (1 p)?
Lägg sidan 6 i kuvertet när du har besvarat frågorna.
_______________________________________________________________
DX5 – Åldrande, Klinisk farmakologi och Professionell utveckling 2 -130409
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards