Världen är en farlig plats Uppmärksamma allt

advertisement
Selektiv uppmärksamhet
Vår uppmärksamhet är som en ficklampa i ett mörkt rumt. Vi kan styra vad vi väljer att
rikta lampan mot, men ofta så sker detta utan vår vetskap. Vår hjärna styr automatisk
vart vi riktar vår uppmärksamhet.
Selektiv uppmärksamhet betyder att enbart uppmärksamma delar av det som händer
och därmed missa helheten. Detta kan ske både viljemässigt eller automatiskt. Vår
uppfattning om hur vi tror saker är påverkar hur vi riktar vår uppmärksamhet.
Selektiv uppmärksamhet kan orsaka problem om den vidmakthålls över en längre tid.
1) Du kanske missar information som skulle kunna motbevisa det du tror är sant – så att du kanske
fortsätter tro på något som är felaktigt eller inte hjälpsamt för dig.
Önskad konsekvens
• Upptäcka faror
Handling
Övertygelse
Världen är en
farlig plats
Uppmärksamma
allt som indikerar
fara
Oönskade konsekvenser
• Missar att upptäcka exempel på
när det inte är farligt som skulle
kunna underminera min
övertygelse om att världen är farlig.
• Alla tecken på fara bekräftar min
övertygelse om att världen är farlig
2) Om du bara tar in din omvärld delvis så tar du bara in en de ”bevis” som stärker den övertygelse du
redan har. Då skapar du en tolkning som är färgad av detta som sedan påverkar hur du kommer att
minnas det som hänt.
Övertygelse
Världen är farlig
Det du tror
ska hända
Om jag går ut kommer jag
att bli skadad
Minnen av fara och
“nära ögat”
Felaktigt minne
Selektiv uppmärksamhet
Uppmärksamma personer
som ser farliga ut
Felaktig
Det finns farliga personer överallt tolkning
Om jag inte är försiktig kan jag försätta mig i fara
Diagram adapted from:
Fennell, M. J. V. (1999).
Overcoming low self-esteem.
London: Constable-Robinson
3) Personer som riktar mer uppmärksamhet inåt (mot tankar, känslor och kroppens signaler) har
tendens att skylla dåliga saker som händer på sig själva, även fast de inte är deras fel.
4) Genom att fokusera mycket på en särskild oro så missar man att fokusera på allting annat. Det betyder
att mindre kunskap samlas in och man lär sig färre saker vilket saktar ner den personliga utvecklingen.
5) Om uppmärksamheten automatiskt riktas mot något kan man ibland känna att man förlorar
kontrollen över sina tankar.
PSYCHOLOGYT
LS FREE
http://psychologytools.com
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards