Varför tror människor - religion-slotte

advertisement
Varför tror människor
Vad tror du på?
 Jag tror på UFO,n?
 Jag tror på Gud?
 Jag tror att horoskop kan vara
sanna?
 Jag tror att spöken kan
existera?
 Jag har ett lyckotal?
 Jag tror att det finns dom som
kan kontakta de döda?
 Jag tror på ett liv efter döden?
 Jag tror det finns annat liv i
rymden?
 Jag tror att det finns gott och
ont?
 Jag tror att det finns något
som är större än oss själva
 Jag tror på ödet?
 Jag tror att det finns kristaller
mm som kan hjälpa?
 Jag tror att anden i flaskan
fungerar?
 Jag tror att jag har ett
förutbestämt liv?
 Jag tror att man kan ha levt
andra tidigare liv?
Varför tror människor på
GUD
 Varför tror människor på GUD?
 Varför finns religion?
 Varför säger vi svenskar att vi inte är
kristna?
 Har religion med fattigdom att göra?
Vad är viktigt i ditt LIV?
 Gör en cirkel och
fördela det viktigaste
i ditt liv i
storleksordning?
Hur blir man religiös?
 Socialisation
 Tradition
 Religiös övertygelse
Socialisation
 Primärgrupp
 Sekundär grupp
 Påverkan utifrån
Traditioner





Vad har vi för traditioner?
Vad gör vi i dessa traditioner?
Vilka är religiösa?
Vad ger traditioner oss människor?
Om man lägger ihop dessa faktorer är
det konstigt att man då är religiös?
Religiös övertygelse
Söker en mening eller ett svar
Upplever något som för han/hon ger insikt
Hittar en erfarenhet och genomgår en förändring
Får en förändrad livssyn på grund av
Vad är en religion?




En transcendent verklighet
Gemensamma riter och traditioner
Ett socialt samspel med andra
Gemensamt värderingssystem
Vad är en livsåskådning?
Värdegrund
 Vad är eller betyder värdegrund
 Vilken värdegrund står vårt samhälle på?
 FN deklaration om mänskliga rättigheter
 Bibeln, koranen, Tohra
Köper vi dessa som en bra
värdegrund för vårt samhälle?


Vilka är de mänskliga rättigheterna?
"Alla människor är födda fria och lika i värde och
rättigheter." Så inleds FN:s allmänna förklaring
om de mänskliga rättigheterna från 1948. De
rättigheter som inryms i den allmänna
förklaringen innehåller, enkelt uttryckt
1) de grundläggande friheterna, såsom rätten att
hysa eller uttrycka åsikter, att utöva en religion,
att bilda eller gå med i en organisation eller att
ordna möten
2) rätten till skydd mot övergrepp, till exempel
rätten att inte bli godtyckligt arresterad eller
utsättas för tortyr
3) rättigheter för att tillgodose de grundläggande
behoven, till exempel rätten till en
tillfredsställande levnadsstandard, till hälsovård
och till utbildning.
De mänskliga rättigheterna är universella. De
gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller
specifik situation. Rättigheterna gäller alla
människor, utan åtskillnad. De är också odelbara,
det vill säga de är beroende av varandra och har
ingen inbördes rangordning.

Tänk om alla kunde hålla sig till Tio Guds bud Vi
utgår från att de bildar en värdegrund som i
princip är gemensam för alla människor och
åtminstone för de tre monoteistiska religionerna

1 Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.
2 Du skall inte missbruka Herrens, din Guds,
namn, ty Herren kommer inte att lämna den
ostraffad som missbrukar hans namn.
3 Tänk på att hålla sabbaten helig.
4 Visa aktning för din far och din mor, så att du
får leva länge i det land som Herren, din Gud,
ger dig.
5 Du skall inte dräpa.
6 Du skall inte begå äktenskapsbrott.
7 Du ska inte stjäla.
8 Du skall inte vittna falskt mot din nästa.
9 Du skall inte ha begär till din nästas hus.
10 Du skall inte ha begär till din nästas hustru
eller hans slav eller hans slavinna, hans oxe
eller hans åsna eller något annat som tillhör din
nästa
Download