Sign On och SEB i samarbete på Internet

advertisement
Sign On och SEB i samarbete på Internet
Sign On AB (publ) och SEB, har tecknat ett samarbetsavtal där SEB via sin hemsida
www.seb.se erbjuder sina 35 000 företagskunder på SEB e-bank att abonnera på Sign Ons
tjänst SignForm Blankettarkivet. SignForm Blankettarkivet är en tjänst som ger dig
möjlighet att söka, hämta hem, fylla i och skriva ut dokument från myndigheter, företag
och organisationer. SignForm innehåller även juridiska avtalsmallar (för såväl tjänstesom privat bruk), mallar för affärsbrev på flera språk samt de vanligaste blanketterna som
används internt på kontor.
-SEB e-bank har tidigare erbjudit sina företagskunder bank- och finanstjänster på nätet.
Nu har bestämt oss för att bredda vårt tjänsteutbud och ge våra kunder tillgång till olika
typer av blanketter. Eftersom en stor del av våra företagskunder använder datorn som ett
arbetsredskap för att sköta sina banktjänster kan de nu samtidigt få tillgång till en
mertjänst som de tidigare har varit tvingade att beställa via andra kanaler, säger Madeléne
Kraemer.
Sign On ser samarbeten med SEB som en tydlig trend på behovet att erbjuda mervärden.
Den tiden är förbi då det ”räckte” att endast tillhandahålla tradiotionella banktjänster via
Internet säger bolagets vVD Andreas Halvarsson. Vi anser att SEB är mycket väl
positionerade och deras beslut att gå från en traditionell bank till en paneuropeisk bank
med sin Internetsatsning är mycket intressant. I och med Sign Ons framskjutna roll vad
beträffar elektronisk signering ser vi även möjligheterna att kunna signera t ex en
skatteblankett avslutar Halvarsson.
Som ett nästa steg i samarbetet kommer SEBs kunder även erbjudas möjligheten att
betala sitt abonnemang direkt via Internetbanken. På det sättet behövs inte någon
pappersbunden faktura sändas utan hela förloppet sker elektroniskt via SEBs system som
för över uppgifterna till Sign On.
Kontaktpersoner:
Sign On AB (publ), Andreas Halvarsson, tel 08-555 290 07,
070-545 95 95, E-post: [email protected]
SEB e-Banking, Madeléne Kraemer, tel 08-692 78 27
E-post: [email protected]
Sign On AB (publ) har idag 50 anställda. Företaget är noterat på OM Stockholmsbörsens lista
Nya Marknaden. Vi har utvecklat elektroniska blanketter sedan 1996 och är svensk agent för
blankettdatabasen ”SignForm” vilken, via abonnemang, tillhandahåller alla blanketter och
formulär som en organisation, ett företag eller en privatperson kan tänkas behöva. Allt kan enkelt
hämtas via Internet med ett lösenord.
Sign On har utvecklat programvaran ”FormPipe” som gör att man kan skicka ifyllda och elektroniskt
signerade blanketter till en mottagande server via Internet. Läs mer om Sign On: www.signon.se
SEB är en finanskoncern med e-banking, sparande och tillväxtföretag i fokus. SEB är en av
Nordens största finansgrupper med 918 miljarder kronor i förvaltat kapital och en
balansomslutning på 1 100 miljarder (per den 30 juni 2000). SEB har cirka 20 000 medarbetare i
ett 20-tal länder och totalt cirka 630 kontor, främst i Sverige, Tyskland och Baltikum samt
689 000 e-bankskunder i sju länder. Under året startar SEB aktiemäkleri på nätet i Tyskland
samt e-banking i England. Läs mer om SEB: www.seb.se
Download