PRESSMEDDELANDE STOCKHOLM HUMAN RIGHTS AWARD

advertisement
PRESSMEDDELANDE STOCKHOLM HUMAN RIGHTS AWARD 2010
Den sydafrikanska juristen Navi Pillay
tilldelas Stockholm Human Rights Award
International Bar Association (IBA), International Legal Assistance Consortium (ILAC)
och Sveriges advokatsamfund har beslutat att 2010 års Stockholm Human Rights Award
ska tilldelas FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter Navanthem (Navi) Pillay.
Navi Pillay får priset för sitt livslånga arbete för att främja rättsstatens principer och
mänskliga rättigheter, och för sin roll i utvecklandet av en banbrytande rättspraxis för att
våldtäkter ska bedömas som folkmord.
Navi Pillay, som kommer från Sydafrika, var den första
kvinnan att öppna ett advokatkontor i sin hemprovins Natal år
1967. Under de närmast följande åren företrädde hon antiapartheidaktivister, avslöjade tortyr och såg till att fångarna på
Robben Island fick sina grundläggande rättigheter
tillgodosedda.
Hon föreläste också på University of KwaZulu-Natal, och kom
så småningom att utses till vice ordförande i universitetsstyrelsen för University of Durban-Westville. Efter avskaffandet av apartheid utsågs Navi Pillay år 1995 till domare i
High Court of South Africa. Samma år utnämndes hon till
domare i FN-tribunalen för Rwanda, där hon arbetade i åtta år,
varav de fyra sista åren (1999–2003) som tribunalens ordförande. Hon spelade en avgörande roll i utvecklandet av
Rwanda-tribunalens banbrytande rättspraxis att bedöma
våldtäkter som en form av folkmord, men även när det gäller
yttrandefrihet och hets mot folkgrupp. År 2003 utsågs hon till
domare i den internationella brottmålsdomstolen ICC. År 2008
utsågs hon till FN:s kommissarie för mänskliga rättigheter.
Som medlem i Women’s National Coalition i sitt hemland Sydafrika bidrog hon till att införa
en regel i landets konstitution, som förbjuder diskriminering på grund av ras, religion och
sexuell läggning. Hon är en av två grundare av Equality Now, som är en internationell
organisation som arbetar för kvinnors rättigheter. Hon har också varit aktiv i andra
organisationer som arbetar för att främja rättigheter för barn, fångar, tortyroffer och kvinnor
som har utsatts för våld i hemmet. Navi Pillay har avlagt examen som Bachelor of Arts och
juris kandidat vid Natal University i Sydafrika och en juris doktorexamen vid
Harvarduniversitetet i USA. Hon är född 1941 och har två döttrar.
Prisutdelningsceremonin äger rum den 30 november klockan 16.00 i Sveriges advokatsamfunds lokaler på Laboratoriegatan 4 i Stockholm. I anslutning till prisceremonin håller
Navi Pillay en föreläsning.
Stockholm Human Rights Award har instiftats gemensamt av IBA, ILAC och Sveriges
advokatsamfund. Det utdelades första gången år 2009 till den sydafrikanske domaren Richard
Goldstone. Stockholm Human Rights Award ska utdelas årligen till en person eller en
organisation som har gjort banbrytande insatser för att främja rättsstatens principer och
mänskliga rättigheter.
För ytterligare information kontakta Kät Berglund, Sveriges advokatsamfund,
tel. 08-459 03 00, eller Annika Lindgren, ILAC, tel. 08-545 714 22
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards