Nytt svenskt biopsisystem för bättre provtagning vid

advertisement
Nytt svenskt biopsisystem för bättre provtagning vid misstänkt
bröstcancer
NeoDynamics AB har erhållit finansiering från det kinesiska börsnoterade bolaget Boai NKY
Pharmaceuticals Ltd om ca 22 miljoner kronor. NeoDynamics står därmed väl rustat att
påbörja marknadsintroduktionen av NeoNavia, ett nytt banbrytande instrument för
vävnadsprovtagning. Under juli månad fick NeoNavia ett CE-godkännande.
I Sverige drabbas omkring 8000 kvinnor av bröstcancer varje år, globalt är siffran 1,7 miljoner och
stigande. Tack vare förbättrad bilddiagnostik och effektiva screeningprogram upptäcks numera
cancerfall tidigt, när tumören ännu är liten. Utvecklingen av procedurer och precisionsmediciner inom
bröstcancerområdet ställer nya högre krav på diagnostiska metoder och dess precision. När en
misstänkt sjuklig förändring i vävnad har upptäckts utför läkaren normalt nålbiopsi följt av patologisk
analys för att kunna fastställa förändringens natur och ställa diagnos.
NeoDynamics har utvecklat en ny nålplaceringsteknologi och nåldesign som stödjer utvecklingen
inom bröstcancerområdet och läkarens behov av nya precisionsinstrument för vävnadsprovtagning.
NeoNavia är utformad för att hjälpa läkaren att säkert och med minimal påverkan på vävnaden placera
nålen och ta representativa prov med precision oavsett vävnadens beskaffenhet och den misstänkta
förändringens storlek och placering.
Anna Eriksrud, VD:
-Att skapa en förenklad behandlingsprocess för bröstcancerpatienter kan leda både till
kostnadsbesparingar och en bättre patientupplevelse, avslutar VD Anna Eriksrud, NeoDynamics.
Jörgen Vrenning, CFO:
-Bolaget är nu redo att ta ut sin biopsiteknologi på marknaden efter flera år av utveckling. Vi har fått
fram en bra produkt och har nu också en ny stark delägare i Boai som även kan bidra med goda
kontakter på den kinesiska marknaden, säger Jörgen Vrenning CFO på NeoDynamics.
Kort om NeoDynamics
NeoDynamics är ett svenskt medicintekniskt bolag som utvecklats från forskning på Karolinska
Institutet i Stockholm. NeoDynamics har som mål att förbättra cancerbehandlingen genom att
erbjuda teknologier som ökar precisionen i diagnosarbetet både vad gäller kvalitet och säkerhet. Vårt
mål är att ge läkaren innovativa verktyg för att tidigt kunna upptäcka och behandla cancer, något som
är av stor vikt för att rädda liv inom cancer vården. Bolaget har en IP portfölj som omfattar flera
teknologier inom minimalinvasiv cancerdiagnostik. NeoDynamics är privatägt, har idag cirka 50
aktieägare och är baserat på Lidingö i Stockholm.
För frågor kontakta:
Jörgen Vrenning 0708 519 648
Anna Eriksrud 0708 444 966
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards