KAJ
sep-11
Lathund
– ”Patient med dåligt allmäntillstånd”
Patient med dåligt allmäntillstånd ska av sjuksköterska
direkt hänvisas till ett undersökningsrum
Patienten ska högprioriteras och sjuksköterskan tillkallar jourläkaren omgående
Läkaren ska omgående bedöma patientens tillstånd
Läkaren och sjuksöterskan ska lämna sina andra uppgifter, om patientens tillstånd så kräver
Om patientens tillstånd kräver ska ambulans, och inget annat transportmedel,
tillkallas med respektive prioritering
Vitala parameter ska bevakas i väntan på ambulansen:
RLS, blodtryck, puls, andningsfrekvens, saturation, temp
EKG eller kapillära prover
PVK sätts
v.b.
Dropp och/eller nödvändiga läkemedel
Syrgas
Patienten ska ej lämnas ensam, oavsett om anhöriga finns på rummet eller ej,
om patientens tillstånd så kräver