Bild 1

advertisement
KAJ
sep-11
Lathund
– ”Patient med dåligt allmäntillstånd”
Patient med dåligt allmäntillstånd ska av sjuksköterska
direkt hänvisas till ett undersökningsrum
Patienten ska högprioriteras och sjuksköterskan tillkallar jourläkaren omgående
Läkaren ska omgående bedöma patientens tillstånd
Läkaren och sjuksöterskan ska lämna sina andra uppgifter, om patientens tillstånd så kräver
Om patientens tillstånd kräver ska ambulans, och inget annat transportmedel,
tillkallas med respektive prioritering
Vitala parameter ska bevakas i väntan på ambulansen:
RLS, blodtryck, puls, andningsfrekvens, saturation, temp
EKG eller kapillära prover
PVK sätts
v.b.
Dropp och/eller nödvändiga läkemedel
Syrgas
Patienten ska ej lämnas ensam, oavsett om anhöriga finns på rummet eller ej,
om patientens tillstånd så kräver
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards