Håll din häst frisk_original.indd

advertisement
Håll din häst frisk
Det är svårt att undvika alla skador och sjukdomar
som kan drabba hästen. Genom att vara noggrann
kan många sjukdomar förebyggas. Daglig skötsel,
rätt foderstat och en allsidig träning är grundstenar för en hållbar häst.
Hästen ska dessutom bli skodd/verkad, avmaskad, vaccinerad och få munnen kontrollerad med jämna mellanrum. Daglig
visitation av hästen, uppmärksamhet på hur hästen mår, gör det
lättare att upptäcka avvikelser i tid.
I avsnittet ”Skötsel” kan du läsa om hur du gör en daglig
visitation av hästen.
Temperatur
Kroppstemperaturen kan variera mellan olika hästar men
normalt ligger den mellan 37,2 till 38, 2 grader. Vet du vilken
normaltemperatur din häst har när den är frisk? Ta reda på det
genom att ta tempen på hästen några dagar i rad vid ungefär vid samma tidpunkt, helst på morgonen.
Du tar tempen i hästens ändtarm. Det är enklast att använda en digital termometer, en sådan kan du
köpa på apoteket.
När du ska ta tempen ska du, ur säkerhetssynpunkt, stå vid sidan av hästens svans. Lyft på svansen
och för försiktigt in termometern i hästens ändtarm. För att termometern ska glida in lättare ta lite vaselin på den. Håll i termometern ordentligt, ha gärna ett snöre om termometern som du håller i. Efter en
minut piper termometern och du kan läsa av vilken temperatur hästen har. Glöm inte bort att torka av
termometern efter användning. Det finns hästar som tycker det är obehagligt med en termometer i ändtarmen, ta det lugnt, prata med hästen och beröm den, så att den inte upplever detta som obehagligt.
Andning
En häst i vila andas ungefär 8 till 16 gånger i minuten.
Puls
Hör ihop med hjärtat och hur det pumpar. Du känner pulsen genom att hålla två fingrar på ett blodkärl
under käken vid hästens ganasch eller vid kotan. Hästens hjärta slår ungefär 28-40 slag per minut vid
vila, vid ansträngning blir pulsen snabbare. Maxpulsen är cirka 180-240 slag per minut.
Slemhinnor
Ska vara svagt laxrosa i färgen. När hästen är sjuk kan slemhinnorna bli betydligt ljusare, nästan gulaktiga i tonen. Om du trycker med fingret på hästens tandkött ska ditt vita fingeravtryck återfärgas nästan
genast när hästen är frisk.
Texten är hämtad från www.ridsport.se/hastkunskap
1(7)
Viktiga ord att kunna
Infektion och inflammation är ord som används när vi pratar om sjukdomar. De hör ihop, men beskriver
två skilda tillstånd.
Infektion – betyder att kroppen utsätts för ett skadligt angrepp av exempelvis bakterier, virus eller svamp.
Inflammation – när kroppens eget försvar inte lyckas stoppa angreppet blir det en inflammation. En
inflammation kan ge svullnad, rodnad, värk, värme och feber.
Bakterier – samma bakterie kan ge olika symtom. Bakterier bekämpas med antibiotika.
Virus – är mer svårbekämpade än bakterier, de ligger bakom förkylningar och influensa.
Svamp – en hudinfektion orsakad av svamp är till exempel ringorm.
NÄR HÄSTEN HAR FEBER
Om du vet vilken normaltemperatur din häst har när den är frisk, kan du direkt
kontrollera när hästen får en temperaturökning.
Feber är ett vanligt tecken på att hästen har en begynnande infektion i kroppen. Det finns många infektionssjukdomar som kan drabba hästen, allt från lättare förkylning till betydligt allvarligare varianter som
stelkramp och kvarka.
Stelkramp – orsakas av en bakterie som bildar ett gift i en infektion, det kan var ett sticksår. Giftet angriper hästens nervsystem som gör det svårt för hästen att svälja. Hästen blir även stel. Dödligheten är
stor hos hästar. Du skyddar hästen genom att vaccinera den mot stelkramp.
Kvarka – Det är en infektion som orsakas av bakterier, som enbart angriper hästar. Vanliga symtom är
feber, hosta, snuva och svullnader mellan ganascherna. Smitta sprids både via direktkontakt mellan
smittade hästar eller indirekt genom människor som varit i kontakt med smittade hästar. Smittade stall
ska alltid isoleras för att minska smittspridningen.
Får hästen en temperaturhöjning, så ska du ta tempen en gång i timmen för att se om temperaturen
förändras. Visar hästen kraftiga symtom på sjukdom, bör du ringa veterinären. Veterinären kommer att
vilja veta vilken temperatur och vilka symtom hästen har.
NÄR SÅRSKADA UPPSTÅR
En sårskada måste alltid tas om hand. Är det en mindre skada kan det räcka med att
du själv tvättar rent och eventuellt skyddar såret.
Börja med att tvätta rent såret med vatten eller koksaltlösning. Se efter hur stort och djupt såret är. Ser
såret mycket smutsigt ut måste det rengöras så fort som möjligt för att minska risken för en infektion. Är
det ett större sår som gör hästen halt eller om skadan sitter nära en led eller senskida ska du kontakta
veterinären.
Sår brukar delas in i fyra kategorier beroende på vilken typ av sårskada det är och hur allvarlig sårskadan kan bli för hästen.
Texten är hämtad från www.ridsport.se/hastkunskap
2(7)
Sticksår
Dessa sår brukar inte blöda så mycket. Därför kan det
bli infektion i såret innan det upptäcks. Såret kan även
gå in i en led eller senskida. Då skall du kontakta veterinären.
Skärsår
Ett skärsår kan orsaka en kraftig blödning som måste
stoppas i tid för att förhindra att hästen förblöder. Om
hästen blöder från en pulsåder är det allvarligt. Du ser
att blodet kommer från pulsådern genom att blodet
kommer stötvis och är ljusrött till färgen.
Krossår
Dessa sår kan uppkomma om hästen har fått en spark av en annan häst. Såret i sig behöver inte vara så
stort men vävnader under huden kan var skadat. Krossår kan ta tid att läka. Det skadade området brukar
bli både varmt, svullet och ömt.
Trycksår/Skavsår
Dessa sår är ofta orsakade av hästens utrustning, den kan vara smutsig eller vara dåligt anpassad. Trycksår börjar oftast som en lätt, varm och öm svullnad. Om ingenting görs övergår det till ett öppet sår.
OROLIG OCH RULLAR SIG
Kolik är ett samlingsnamn på smärta i bukhålan och då främst i tarmarna hos hästen. Även hästar kan ha
ont i magen. När vi får en bakterie i magen brukar vi kräkas upp det vi har ätit och på sätt bli av med den
bakterie som orsakat smärtan. Hästar kan inte kräkas.
Symtomen på kolik kan variera från nedsatt foderlust till ett okontrollerat rullande. Andra symtom kan vara
att hästen tittar åt flankerna, börjar svettas okontrollerat, får diarré eller ingen avföring alls. Den främsta
orsaken till kolik är att magsäcken och tarmarna tänjs ut och blodförsörjningen dit minskar. Att hästen
får kolik kan bero på dåligt foder eller dåliga utfodringsrutiner. Om din häst har kolik, ta bort allt foder, ha
mycket strö i boxen så att den kan rulla sig. Visar den lindriga symtom kan det fungera att gå ut och leda
hästen så att tarmaktiviteten kommer igång. Vid mycket kraftiga symtom – ring veterinären direkt.
HAR DIN HÄST SVÅRT ATT SVÄLJA?
En häst som i samband med utfodring visar stark irritation och allmän oro, har foderblandat näsflöde,
slår med huvudet och spärrar upp käkarna har sannolikt drabbats av foderstrupsförstoppning.
Det har helt enkelt blivit en foderpropp i foderstrupen. Det här är allvarligt tillstånd, tillkalla veterinär.
Texten är hämtad från www.ridsport.se/hastkunskap
3(7)
UTSLAG I KARLEDEN
Eksemliknande utslag i karleden kallas mugg. Andra
symtom kan vara svullnad, värme eller ömhet från
hov/karled. Även om hästen bara har lindringa symtom
gör rent karleden direkt så att inte muggen sprids och
förvärras.
Första åtgärd är att använda mild tvål och ljummet vatten och därefter torka ordentligt. Mugg kan se ut på
olika sätt. Det kan vara torr eller vätskande utslag. Torr
mugg smörjs med en mjukgörande salva. Har hästen
vätskande sår, tvätta på samma sätt, men använd ingen
salva. Det är viktigt att ”mugghästar” får röra på sig mycket. Genom cirkulationen i benet hålls igång
skyndas läkningen på. Om muggen inte blir bättre eller tvärtom förvärras på ett par veckor, kontakta
veterinären.
Utslag på kroppen
Hudåkommor kan vara allt från eksem till regnskållor och ringorm. Om det är kliande utslag är det ofta
parasiter eller allergier. Om det inte kliar kan det vara bakteriella angrepp eller svampangrepp.
Är det kliande eksem som kommer sommartid kan det vara fråga om sommar- eller soleksem. Det blir
bättre om hästen får gå med insektstäcke. Kontakta veterinärer för att få tips på hur det går att få bukt med
hudåkommorna, även om de flesta hudutslag som orsakas av svamp eller bakterier läker ut av sig själva.
Dessvärre är de ofta mycket smittsamma, vilket kräver att du sanerar både din utrustning och stallet för
att inte smittan ska spridas. Ringorm är en hudinfektion som även smittar människan, så slarva inte med
hygienen.
SVULLNA BEN OCH HÄLTA
Hästen vill inte stå på sina framhovar
Om hästen står i så kallad fångställning (avlastar framhovarna) har ökad puls vid kotan, varma hovar och
feber kan den ha drabbats av akut fång. Kontakta veterinären direkt. Går hästen på bete ska den tas in i
stallet och allt foder ska avlägsnas tills veterinär anländer.
Svullna ben
Det är viktigt att dagligen visitera hästens ben för att se att den belastar alla fyra benen lika mycket och
att inget ben är varmt och svullet eller om det finns några sår. Om flera ben är svullna, kan hästen ha
en infektion i kroppen. Om det bara är ett ben finns det många möjliga orsaker till svullnaden. Vad som
orsakar svullnaden kan vara allt från mugg till gallor, en vrickning eller senskada.
Om hästen alldeles nyligen har gjort sig illa, är det bra att kyla benet med kallvatten. Är hästen ohalt kan
du avvakta med att ringa veterinären. Att hästen rör på sig skadar normalt inte. Det kan vara en lugn
skrittur eller hagvistelse. Men var uppmärksam på hur hästen rör sig. Om inte svullnaden ger med sig
kontakta veterinären. Om hästen vilar ett bakben kan det vara normalt, däremot är det inte normalt om
hästen vilar något av sina framben.
Texten är hämtad från www.ridsport.se/hastkunskap
4(7)
Blockhalt
En häst som inte stödjer på benet överhuvudtaget är blockhalt. Känn längs hela benet och runt om i benets fulla längd, var observant på avvikelser som svullnad och ökad värme. Akut blockhälta kan bero på
flera orsaker; ett brutet ben, en senskada eller en akut inflammation. Den vanligaste orsaken till blockhälta är dock hovböld. Om problemet sitter i hoven, rådgör med din hovslagare hur du ska gå vidare. Är
du det minsta osäker, ring din veterinär.
Hästen är stel och vill inte röra på sig
Hästar kan insjukna i korsförlamning. Musklerna blir då spända och ömma vid palpering. Hästen får
också en stelhet som ofta startar i nacken och över korset. Andra vanliga symtom är att den svettas,
andas häftigare, får högre puls och feber. En häst som visar tecken på korsförlamning ska inte tvingas
att röra sig mer än nödvändigt. Är det svalt i luften, lägg på en filt på ryggen och ring veterinären.
HOVVÅRD
Om hästen verkas och/eller skos regelbundet har både du och din hovslagare en bra
uppfattning om hur hästen sliter hovar och
om det uppstår några hovrelaterade problem. Du bör ändå känna till några sjukdomar som kan uppstå i hoven.
Hornsprickor
De flesta hästar har små, ytliga sprickor i hovhornet,
men blir de djupare kan de orsaka problem och hästen
blir halt. Torra hovar är vanligt och kan göra att hovmekanismen fungerar sämre, vilket i sin tur kan ge hornsprickor – sprickor från kronranden och nedåt. Fukt kommer framförallt inifrån hoven. Motion på ett fast
underlag kan ge hoven bättre cirkulation.
Hovböld
Att hästar kan drabbas av hovböld är relativt vanligt. Ofta blir hästen blockhalt och det är först lätt
att tro att skadan sitter i benet. Hovböld är en infektion som ofta hänger ihop med att hästen haft en
hovspricka, eller att något främmande föremål på ett eller annat sätt trängt in i hoven. Det bildas var i
bölden och det behöver tömmas av hovslagare eller veterinär.
Strålröta
Det kan finnas flera olika orsaker till att hästen får strålröta. Strålröta orsakas av bakterier och kan ha sin
grund i en försämrad hovmekaniskm. Det kan också bero på en dåligt utvecklad stråle, att hovslagaren
har verkat för mycket, att hästen varit för stillastående, att boxen eller spiltan inte är tillräckligt rengjord
eller att det är för lite strö inlagt. Du märker att hästen har strålröta eftersom strålens horn mer eller
mindre är bortfrätt eller trasigt. De uppkomna håligheterna är fyllda med smuts och luktar illa. Hästen
kan vara mer eller mindre halt. Om du misstänker strålröta, ta hjälp av en utbildad hovslagare och en
veterinär.
Spiktramp eller sömstick
Spiktramp är precis vad det låter som, hästen har trampat på något vasst föremål som gått in via sulan
eller strålen upp i hoven. Om en söm däremot punkterar kötthoven när hästen skos kallas det för sömstick. Båda varianterna kan utvecklas till en hovböld.
Texten är hämtad från www.ridsport.se/hastkunskap
5(7)
VID AKUT SKADA PÅ DIN HÄST
När är en akut skada uppkommer ska du tillkalla veterinärer. Det bör finns hästkunniga personer i stallet när veterinären kommer.
Hästen ska om möjligt stå i stallet. Belysningen måste vara tillräcklig, eluttag ska finnas tillgängligt,
likaså varmvatten, tvål och en ren handduk så att veterinären kan tvätta sig.
Hästambulans
Det är inte så vanligt men det händer att hästen insjuknar eller skadas så svårt att den behöver transporteras i en hästambulans till veterinärkliniken. Det finns bara ett fåtal hästambulanser i Sverige. Du
kommer i kontakt med dessa via hästklinikerna.
Försäkrad
De flesta hästägare försäkrar sin häst. Det är inte alltid självklart vilken försäkring du bör välja. Det finns
många försäkringsbolag som arbetar med hästförsäkringar. En försäkring kan innehålla allt från veterinärvård, användbarhet och livförsäkring till betydligt mer begränsade alternativ. Du bör alltid känna till
vad just din försäkring innehåller och vad som täcks om olyckan skulle vara framme.
SMITTSAMMA SJUKDOMAR
Det finns sjukdomar som är mycket smittsamma hos hästar och för att minska
spridningen av smitta och begränsa utbrott är dessa sjukdomar anmälningspliktiga.
Det betyder att du måste tillkalla en veterinär som kan bekräfta vilken smittsjukdom det är. Det är också
veterinären som behandlar de sjuka hästarna och talar om vilka regler som gäller för stallet och hästarna till dess att hästarna anses friska igen. Det kan betyda att stallet sätts i karantän. Inga hästar får
lämna eller komma till stallet under en viss tid. Det är endast ett fåtal personer som får vistas i stallet
under sjukdomstiden och dessa får inte vara i andra stall. Mer om anmälningspliktiga sjukdomar kan du
läsa om på www.sjv.se eller www.sva.se.
Några vanliga smittsamma sjukdomar:
Hästinfluensa – orsakas av ett virus och i Sverige är det ett krav från Svenska Ridsportförbundet att alla
tävlingshästar ska vara vaccinerade mot hästinfluensa.
Kvarka – är en infektion som orsakas av en bakterie. Hästen kan få hosta, rinnande gult var i näsborrar,
hög feber och bölder under ganascherna. Blir det kvarka i stallet kan det ta lång tid innan alla hästar är
friska och smittfria.
Förgiftning:
Botulism – är en dödlig förgiftning som orsakas av giftet från en bakterie som finns i jorden. Smittvägar
är utfodring med förorenat foder. Du kan skydda hästen mot botulism genom att vaccinera den. Hästen
är extremt känslig för botulism och dödligheten hos ovaccinerade är hög, upp till 90 procent.
Texten är hämtad från www.ridsport.se/hastkunskap
6(7)
DET HÄR BÖR DITT STALLAPOTEK INNEHÅLLA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Febertermometer
Brems
Bomull
Sårtvätt
Koksaltlösning
Blodstoppare
Förband och sterila kompresser
Gasbinda och elastiska lindor
Mild tvål
Sax och stor pincett
Mjukgörande salvor, till exempel Idomin- och Helosansalva
Engångshandskar
Texten är hämtad från www.ridsport.se/hastkunskap
7(7)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards