Planering 7A, vt -12
Studiedagar: v 38 fre 21/9
v 44 mån 29/10
tis 30/10
ons 31/10
Vecka NO
34
35
36
Intro
kemi
Atomer
SO
Lag och
rätt
Lag och
rätt
Lovdagar: v 44 tors 1/11
fre 2/11
Teknik
Svenska Matematik Engelska
Happy 1,
Taluppfattni Tema
ng
Animals
,,
Taluppfattn
ing
37
Atomer
Lag och
rätt
Taluppfattni ,,
ng
38
Reaktion Lag och
er
rätt
Taluppfattni ,,
ng
39
Reaktion Lag och
er
rätt
Taluppfattni ,,
ng (Prov)
40
Blandni
Geometri
Lag och
Läsför-
Språkval Idrott
Hemkun
skap
Fri-idrott Sockerkr
inglor
Fri-idrott Baconpannkaka
med
äpple
Fri-idrott Mat och
hälsa
Orienteri Mat och
ng
hälsa +
Baguett
Orienteri Mat och
ng
hälsa+
Nyttiga
snacks
Orienter Mat och
Bild
Slöjd
Musik
ngar
44
rätt.
Prov
Blandnin Jordens
gar
yta, yttre
(Prov
och inre
12/10)
krafter
Intro
Fysik
Jordens
yta, yttre
och inre
krafter
Materia
Jordens
yta, yttre
och inre
krafter
_____
_____
45
Materia
41
42
43
46
Tryck
47
Tryck
Prov
(23/11)
Jordens
yta, yttre
och inre
krafter
Samlare,
jägare,
bönder, de
första
städerna
Samlare,
jägare,
bönder, de
första
ståelsetest
Prov
ing
Happy 1,
Tema
Sports
Lekar /
Spel
Inne
Fisk
Geometri
(Prov)
,,
Lekar /
Spel
Inne
Olika
muffins
_____
_____
_____
_____
Bråk
Skrivuppgi
ft lämnas
in.
Resurshu
shållning
+ HOME
Bråk
,,
Resursh
ushållnig
+ HOME
Bråk
Speech,
berätta om
en sport.
Resurshu
shållnini
ng, prov
Geometri
Geometri
_____
_____
Lekar /
Spel
Inne
_____
hälsa,
Prov
Sensorik
_____
_____
_____
städerna
Samlare,
jägare,
bönder, de
första
städerna
48
Intro
Biologi
49
Etologi
50
Etologi
51
Etologi Judendom
Inlämn / en
Redov.
Samlare,
jägare,
bönder, de
första
städerna
Judendom
en
Bråk
The
English
Speaking
World Ireland
Tacos
med
egetgjort
bröd och
salsa
Bråk (Prov)
,,
Mat/jultr
aditioner
Procent
,,
Julbak
Procent
Städning