De Sju Diskrimineringsgrunderna

advertisement
Ålder
Uppnådd levnadslängd
Diskrimineringsgrunderna med exempel
Endast eleverna som går i årskurs
4-6 får sitta med i elevrådet.
Elever som går i årskurs 1-3 är för ”små”.
Funktionshinder
Varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga
begränsningar av en persons funktionsförmåga.
Diskrimineringsgrunderna med exempel
Anders kan inte vara med på skolans
idrottsdag för han sitter i rullstol.
Könsöverskridande identitet
eller uttryck
Att någon inte identifierar sig som flicka eller pojke
eller genom sin klädsel ger uttryck för
att tillhöra det motsatta könet.
Diskrimineringsgrunderna med exempel
En person påtalar inför en annan person att
det är olämpligt att pojkar sminkar sig.
Etnisk tillhörighet
Nationalitet eller etniskt ursprung eller hudfärg.
Diskrimineringsgrunderna med exempel
Användning av ord som ”blatte”, ”svenne” eller
”svartskalle” i syfte att nedvärdera.
Religion och annan
trosuppfattning
Tron och hur man ser på världen utifrån den.
Diskrimineringsgrunderna med exempel
När det serveras blodpudding
på skollunchen så serveras ingen annan
mat till de muslimska eleverna.
Kön
Att någon är flicka eller pojke.
Diskrimineringsgrunderna med exempel
Bara pojkar får spela pingis eller
fotboll i den här skolan.
Sexuell läggning
Homo, bi eller heterosexualitet
Diskrimineringsgrunderna med exempel
Användning av ord som ”bög” eller
”lebb” i syfte att nedvärdera.
ANNAN KRÄNKANDE
BEHANDLING
När någon är dum mot
dig på något annat sätt
än det som kallas
trakasserier, genom att
retas, knuffas, frysa ut.
Trakasserier
När någon säger något till dig eller
om dig som gör dig ledsen eller arg
och det handlar om ditt kön, din
ålder, din sexuella läggning eller
din etnicitet eller din religion eller
att du har ett funktionshinder.
Trakasserier med exempel
Lennart säger:
”Jag tycker att alla tjejer är
dåliga på fotboll och tjejer
borde inte få spela fotboll”.
DISKRIMINERING
När du blir sämre behandlad än
vad en annan person blir i en
liknande situation, och det har
samband med ditt kön, din
ålder, din sexuella läggning eller
din etnicitet eller din religion
eller att du har ett
funktionshinder.
Diskrimineringsgrunderna
med exempel
Endast elever som går i årskurs
4-6 får sitta med i elevrådet.
Elever som går i årskurs 1-3 är
för ”små”.
ORD KÄNNS
MER ÄN
MAN TROR…
Download