Ett anspråk på sanning

advertisement
Ett anspråk på
sanning
Vad är Bibeln?
2:a Petrusbrevet 1:16-21
torsdag, 2013 september 05
Ett anspråk på sanning 2 Pet 1:16-21
Vad är Bibeln?
1) Ögonvittnena om Jesus i Nya Testamentet v.16-18
2) Profeterna om Jesus i Gamla Testamentet v.19-21
torsdag, 2013 september 05
Ett anspråk på sanning 2 Pet 1:16-21
2 Pet 1:16-18
16) Det var inte några utstuderade myter vi
följde, när vi förkunnade för er vår Herre
Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan vi
var ögonvittnen till Jesu majestät.
17) Ty han blev av Gud, Fadern, ärad och
förhärligad, när en röst kom till honom från
den upphöjda Härligheten: "Denne är min
Son, den Älskade. I honom har jag min
glädje."
18) Den rösten hörde vi själva från himlen,
torsdag, 2013 september 05
Ett anspråk på sanning 2 Pet 1:16-21
Datum för de
ursprungliga
dokumenten
Peloponnesiska ca 431-400
krigets historia f.Kr.
av Thukydides
Kriget i Gallien ca 58-50
av Caesar
f.Kr.
Datum för
den äldsta
bevarade
kopian
900
e.Kr. plus
några
fragment från
825
sent e.Kr
100-tal
Uppskattad
tid mellan
original
och äldsta
1300
år
kopia
Antal
kopior
som
existerar
73
idag
875 år
10
Annales och
Historiae av
Tacitus
Nya
Testamentet
ca 850 e.Kr
750 år
2
310 år
??
torsdag, 2013 september 05
ca 98-108
f.Kr
40-100 e.Kr. 350 e.Kr.
Ett anspråk på sanning 2 Pet 1:16-21
Datum för de
ursprungliga
dokumenten
Peloponnesiska ca 431-400
krigets historia f.Kr.
av Thukydides
Kriget i Gallien ca 58-50
av Caesar
f.Kr.
Datum för
den äldsta
bevarade
kopian
900
e.Kr. plus
några
fragment från
825
sent e.Kr
100-tal
Uppskattad
tid mellan
original
och äldsta
1300
år
kopia
Antal
kopior
som
existerar
73
idag
875 år
10
Annales och
Historiae av
Tacitus
Nya
Testamentet
ca 850 e.Kr
750 år
2
310 år
14000*
ca 98-108
f.Kr
40-100 e.Kr. 350 e.Kr.
* ungefär 5000 på grekiska, 8000 på latin och 1000 på
torsdag, 2013 september 05
Ett anspråk på sanning 2 Pet 1:16-21
F.F.Bruce:
”Det är ett märkligt faktum att historiker
ofta varit betydligt mer redo att lita på de
nytestamentliga skrifterna än många
teologer har.”
torsdag, 2013 september 05
Ett anspråk på sanning 2 Pet 1:16-21
Kristen på goda grunder, Stefan Gustavsson
Fallet Jesus, Lee Strobel
The historical reliability of the gospels, Craig L
Bloomberg
torsdag, 2013 september 05
Ett anspråk på sanning 2 Pet 1:16-21
2 Pet 1:19a
Så mycket fastare står nu det profetiska
ordet för oss…
torsdag, 2013 september 05
Ett anspråk på sanning 2 Pet 1:16-21
2 Pet 1:20-21
20) Framför allt skall ni veta att ingen
profetia i Skriften har kommit till genom
egen utläggning.
21) Ty ingen profetia har burits fram
genom någon människas vilja, utan ledda
av den helige Ande har människor talat vad
de fått från Gud.
torsdag, 2013 september 05
Ett anspråk på sanning 2 Pet 1:16-21
1 Pet 1:11-12
11) De undersökte vem eller vilken tid
Kristi Ande i dem visade på, när han
förutsade Kristi lidanden och den härlighet
som skulle följa.
12) Och det blev uppenbarat för dem att
det inte var sig själva utan er de tjänade
med sitt budskap. Detta har nu förkunnats
för er genom dem som i den helige Ande,
sänd från himlen, predikade evangeliet för
er.
torsdag, 2013 september 05
Ett anspråk på sanning 2 Pet 1:16-21
Luk 24:25-27
25) Han sade till dem: "Så oförståndiga ni
är och tröga till att tro på allt som
profeterna har sagt.
26) Måste inte Messias lida detta för att gå
in i sin härlighet?”
27) Och han började med Mose och alla
profeterna och förklarade för dem vad
som var sagt om honom i alla Skrifterna.
torsdag, 2013 september 05
Ett anspråk på sanning 2 Pet 1:16-21
Jes 53:1-7
Vem trodde vår predikan, för vem var HERRENS arm
uppenbarad? Som en späd planta sköt han upp inför
honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken
skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans
utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven
av människor, en smärtornas man och förtrogen med
lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att
vi räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar
han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom
för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var
genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra
missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi
skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla
vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår
skuld lade HERREN på honom. Han blev misshandlad, men
han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun….
torsdag, 2013 september 05
Ett anspråk på sanning 2 Pet 1:16-21
Jes 53:8-12
…. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får
som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han
inte sin mun. Genom våld och dom blev han borttagen.
Vem i hans släkte besinnar att när han rycktes bort från
de levandes land, blev han plågad på grund av mitt folks
överträdelse? Bland de ogudaktiga fick han sin grav, men
hos en rik var han i sin död, ty han hade ingen orätt gjort,
och svek fanns inte i hans mun. Det var HERRENS vilja att
slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett
skuldoffer, får han se avkomlingar och leva länge, och
HERRENS vilja skall ha framgång genom honom. Genom
den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli
tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige
tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det
han som bär. Därför skall jag ge honom de många som
hans del, och de starka skall han få som byte, eftersom
torsdag, 2013 september 05
Ett anspråk på sanning 2 Pet 1:16-21
Joh 5:39-40
39) Ni forskar i Skrifterna, därför att ni tror
att ni har evigt liv i dem, och det är dessa
som vittnar om mig.
40) Men ni vill inte komma till mig för att
få liv.
torsdag, 2013 september 05
Ett anspråk på sanning 2 Pet 1:16-21
1 Pet 1:19b
….och ni gör rätt i att hålla er till det som
till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills
dagen gryr och morgonstjärnan går upp i
era hjärtan.
torsdag, 2013 september 05
Ett anspråk på sanning 2 Pet 1:16-21
Bibeln är:
66 böcker med allt mellan historia till poesi
Skriven under 1500 år
På 3 olika språk
På 3 kontinenter
Av 40 författare från kungar och präster till
fiskare och herdar
Men ändå: en författare, en röd tråd, en
huvudperson
torsdag, 2013 september 05
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards