En psykiskt sjuk person kan inte jobba Sanning: Många personer

advertisement
Nio myter om psykisk ohälsa
1
En psykiskt sjuk person kan inte jobba
Sanning: Många personer med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning som vill och kan arbeta är inte välkomna på
arbetsmarknaden.
2
Psykisk sjukdom drabbar bara andra
Sanning: Vem som helst kan få psykiska problem.
3
En psykiskt sjuk person blir aldrig frisk
Sanning: De flesta återhämtar sig till ett fungerande liv.
4
Psykisk ohälsa är föräldrarnas fel
Sanning: Påståendet har inget stöd i forskningen.
5
Depression är ett tecken på svaghet
Sanning: Depression har inget med karaktär och viljestyrka
att göra.
6
Psykisk sjukdom är ingen riktig sjukdom
Sanning: Hjärnans sjukdomar är lika verkliga som kroppens.
7
Psykiatrin kan inte hjälpa de psykiskt sjuka
Sanning: De flesta som vänder sig till vården får hjälp.
8
En psykiskt sjuk person är slav under sina röster
Sanning: De flesta som hör röster kan hantera dem.
9
En psykiskt sjuk person är mindre begåvad
Sanning: Många framstående kulturpersonligheter och
forskare har upplevt psykisk ohälsa.
Källa: (H)järnkoll
Läs mer om hur du kan göra skillnad för någon med psykisk ohälsa på www.hjarnkoll.se
Download