När är sjukskrivning en lösning? En konferens om att förebygga

advertisement
Avdelningen för Samhällsmedicin och Folkhälsa
När är sjukskrivning en lösning?
En konferens om att förebygga sjukfrånvaro
Konferenscentrum Wallenberg, Göteborgs 27 november 2015
Temat för årets konferens är prevention och frågor som rör hur behovet av
sjukskrivning kan förebyggas genom insatser i arbetslivet och tidig identifiering
av personer i riskzon för sjukskrivning i primärvården.
Konferensen är den tredje i sitt slag, initierad 2011 av den
försäkringsmedicinska samverkansplattformen i samband med
högtidlighållandet av den första allmänna sjukkassan som startade i Göteborg
för drygt 250 år sedan.
Information om anmälan och avgift skickas ut i början av hösten 2015.
Work and Employment Research Centre (we.gu.se) bjuder doktorander
inskrivna vid Göteborgs universitet på konferensavgiften.
Kontaktperson [email protected]
Avdelningen för Samhällsmedicin och Folkhälsa
Preliminärt program
TID
09.30 – 10.00
10.00 – 10.10
10.10 – 10.20
10.20 – 10.35
10.35 – 11.30
11.30 – 12.15
12.15 – 13.15
13.15 – 13.45
13.45 – 14.15
14.15 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.00
PROGRAM
Registrering, kaffe och smörgås. I Wallenbergs lobby.
Monica Bertilsson och Kristina Holmgren, forskare vid Göteborgs
universitet. Välkomnande och öppnande av konferensen.
Ann Söderström, Hälso- och sjukvårdsdirektör vid Västra
Götalandsregionen. Inledning av konferensen.
Annika Strandhäll, Socialförsäkringsminister.
Eva Vingård, Professor Emerita och forskare vid Arbets- och
miljömedicin, Uppsala universitet. Psykisk ohälsa, arbetsliv och
sjukfrånvaro.
Toril Tveito, Professor vid Högskolan i Buskerud och Vestfold,
samt forskare vid Uni Research Helse, Bergen, Norge.
iBedrift en arbetsplatsinsats som reducerar sjukfrånvaro.
Lunch. På Restaurang Lyktan i anslutning till konferenscentrumet.
Daniela Andrén, forskare vid Örebro universitet.
Deltidsjukskrivning. Effekter på återkomst till arbete.
Ed Palmer, utredare vid Försäkringskassans avdelning för analys
och prognos. Underlättar tidiga insatser vid Försäkringskassan
återgång i arbete?
Postervandring och kaffe. I Wallenbergs lobby.
Malin Jalonen Nilsson, Projektledare vid Försäkringskassans
avdelning för sjukförsäkring väst
Mobiliseringsinitiativet, en samordnad nationell mobilisering mot
den stigande sjukfrånvaron i Sverige.
Karin Starzmann, distriktsläkare, Försäkringsmedicinskt forum i
Skaraborg. Avslutande diskussion.
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards