Länk till blankett Sorkanalys-ASA

advertisement
HE LAGERSTRÖM AB
ARBETSSÄKERHETSANALYS
Personalkategori
Utförd datum
Revision
Dokumentnamn
Referens
875107394
Revisionsdatum
Sidnummer
0
Utfärdare
Pos. Arbetsmoment
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Konsekvens (K)
Skada om olyckan inträffar
0 Ofarlig eller bagatellskada.
1 Kortare sjukskrivning.
2 Längre sjukskrivning.
3 Invaliditet.
4 Dödsfall.
5 Flera dödsfall, större farligt område.
Skada / Orsak
K
S
Sannolikhet (S)
för att skadan skall inträffa
0 Mycket osannolik. Mindre än en gång per 100 år.
1 Osannolik. En gång per 100 år.
2 Ganska ovanlig. En gång per 10 år.
3 Ganska vanlig. En gång om året.
4 Vanlig. En gång i månaden.
5 Mycket vanlig. En gång per dag.
R Rekommenderad åtgärd / anm.
Ansvar / måldatum
Riskvärdering (R)
Risk = Konsekvens och Sannolikhet
0 Försumbar risk, åtgärdas ej.
1 Acceptabel risk, åtgärdas ej.
2 Viss risk. åtgärdas.
3 Allvarligt risk, åtgärdas.
4 Mycket allvarlig risk, åtgärdas omedelbart.
.
Analysdeltagare
1(1)
Telefonnummer
Verklig åtgärd
K
S
R
Download