Stresscoaching i grupp

advertisement
Stresscoaching i grupp
Stress är nu den vanligaste orsaken till
sjukskrivning i svenskt arbetsliv. Behovet av att
finna fungerande verktyg för att hjälpa vår tids
medarbetare är stort. AS3 erbjuder
stresscoaching i grupp som hålls av av erfarna
coacher som certifierats i Transition Coaching,
en kurs som är ackrediterad av EMCC
(European Mentoring and Couching Council).
Stresscoaching i grupp – syfte:
Ett syfte med vår stresscoachinggrupp är att
med en strukturerad process vara ett stöd för
personer som behöver hjälp att hantera sin
stress. Ett annat syfte är att förhindra sjukskrivning
eller stödja återgången för de som varit
sjukskrivna. Gruppen erbjuder erfarenhetsutbyte
med andra personer som upplever stress och
kunskap om praktiska verktyg att hantera stress.
Processen
Kursen varvar teori, övning och reflektion.
Deltagarna är i fokus, deras erfarenheter fångas
upp och utgör basen för att göra läroprocessen
så framgångsrik som möjligt. En grupp består av
max 8 personer och ses under 4-5 månader,
med totalt 6 möten. Vid första mötet går
coachen igenom ramarna för gruppen, såsom
sekretess och coachens roll under mötena.
Under träffarna arbetar vi mycket med att gå
igenom olika typer av stressverktyg där
deltagarna får möjlighet att hitta de redskap
som passar just dem och som de enkelt kan
börja använda.
–
Förhindra sjukskrivning
–
Vara stöd i återgång efter
sjukskrivning
–
Skapa förutsättningar till förändring av
arbets- och livssituation
–
Höja kompetensen kring
stresshantering
–
Bibehålla motivation och
produktivitet i en stressande situation
Dessa teman arbetar vi med:
-
Vad är stress?
Sociala och emotionella verktyg
Kognitiva och fysiska verktyg
24-timmarsmänniskan
Förankring av nya vanor
Må bra och prestera bra
Självskattning av stressnivå görs före första
träffen och efter avslutad process.
Varje tillfälle utgår ifrån ett specifikt tema som
ligger till grund för diskussionerna.
AS3 är ett konsultföretag inom HR som sedan 1989 hjälper företag och människor
att hantera arbetsrelaterade förändringsprocesser. Läs mer på www.as3.se
3512
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards