En liten skrift om erektionssvikt vid ändtarmscancer

advertisement
Var inte rädd att tala med
din sköterska om du upplever
problem med potensen.
En liten skrift om
erektionssvikt
vid ändtarmscancer
Se mer information på:
www.svarommanlighalsa.se
Vad beror erektionssvikt på?
Erektionssvikt är något som över 500 000 svenska män lider av.
Det finns både fysiska och psykiska orsaker till detta. Det kan
exempelvis handla om diabetes, hjärtkärlsjukdomar och
neurologiska sjukdomar. Depression och hormonella faktorer kan
också påverka erektionen negativt liksom vissa mediciner. Stress,
rökning och alkohol ökar också risken.
Erektionssvikt kan förekomma hos patienter som opererats för
rektalcancer. Anledningen till att du kan få erektionsproblem är att
det vid kirurgiska ingrepp, finns risk att nerverna i bäckenområdet
skadas. Även strålbehandling kan skada nerver och blodkärl i
området kring ändtarmen. Det finns olika behandlingar mot
erektionsproblem och många män blir hjälpta.
Eli Lilly Sweden AB, Box 721, 169 27 Solna
Tel: 08 737 88 00, www.lilly.se
SECLS00704
Hur fungerar en erektion?
Våga Fråga
En penis består av tre svällkroppar. Likt en tvättsvamp består de av
manga små hålrum med massor av blodkärl i. När penis är slak är dessa
blodkärl sammandragna, vilket innebär att blodet inte strömmar in så lätt.
Vid sexuell upphetsning öppnar sig kärlen i penis och blodet strömmar in.
Blodet stannar sedan kvar i penis, så att den blir styv och växer.
Om du får problem med erektionssvikt ska du kontakta din läkare eller
stomiterapeut/sjuksköterska. Det finns ingen anledning att gå och dra på
det, för även om du upplever ämnet som känsligt så kommer det att
uppvägas av det goda resultat som samtalet kan ge dig.
När man drabbas av erektionssvikt fungerar inte den kemiska reaktion
som styr erektionen, så penisen fylls inte med blod och styvnar inte som
den ska, eller inte alls. Det kan också vara så att de nerver som ska
skicka signaler till muskelcellerna i penis att slappna av så att de kan
fyllas med blod, har skadats.
Att ha potenssvårigheter behöver inte alls betyda att det är helt omöjligt
att få erektion. Det kan handla om att ha svårigheter att få penisen
ordentligt styv, eller att man förlorar ståndet under samlaget. Problemet
kan variera i omfattning, och kanske bara uppkommer periodvis.
Erektionsproblem handlar mycket om hur man själv upplever sin situation.
Det är viktigt att veta att det finns bra, effektiv och säker behandling
tillgänglig.
När du diskuterar med din läkare eller stomiterapeut/sjuksköterska
kommer de att vilja veta lite mer om ditt problem. Ni kommer att diskutera
när besvären började, hur länge de har pågått. I samtalet kommer de
fråga om du får morgonstånd, om du får erektion på natten och om det
fungerar när du onanerar. Därefter kommer ni fram till vilken behandling
som passar just dig bäst.
Lever du i ett förhållande kan det också vara bra att prata med din partner
om hur du känner. Som partner kan man annars känna sig osäker, orolig
och ta på sig skulden eller känna sig otillräcklig. Att gemensamt finna en
lösning snarare stärker än försvagar en relation.
När man drabbas av erektionsproblem är det lätt att självkänslan
påverkas. Det är inte ovanligt att känna skuld och anklagar sig själva för
problemen. För en del män påverkar detta manligheten och samlivet.
Det finns hjälp att få
Om du har stomi
Det finns idag olika typer av PDE5-hämmare att välja mellan och dessa
tabletter kan på olika sätt hjälpa dig att få tillbaka förmågan till erektion.
Det som är gemensamt för alla tabletter är att de får blodkärlen i penis att
slappna av och vidga sig och på så sätt underlätta blodfyllnaden i penis
vilket förbättrar möjligheten att få tillbaka förmågan till erektion. Generellt
sett kan man säga att det finns två typer av tablettbehandlingar.
Den första varianten är en tablett som tas varje dag. Eftersom tabletten
tas på regelbunden basis innebär det att effekten är konstant under den
tid som du använder behandlingen och man behöver inte planera
medicineringen för samlag. Den andra typen av tablettbehandling är en
tablett som tas vid behov, det vill säga innan du förväntas ha sexuell
aktivitet. Då finns både korttidsverkande och långtidsverkande att välja
mellan. Det är viktigt att veta att tabletten i sig inte ger en erektion utan du
behöver fortfarande bli sexuellt upphetsad för att en erektion skall uppstå.
Detta är lika för alla tabletter, det som skiljer tabletterna åt är framförallt
den tid de verkar.
Ett alternativ till tablettbehandling är potenshöjande injektioner av ett
ämne eller ett plaststift i urinröret, som har kraftigt kärlvidgande
egenskaper. Resultatet blir en lokal effekt i penis och den som injicerar sig
får erektion oavsett sexuell stimulering.
Det kan det ta tid innan du accepterar den nya livssituationen. Det handlar
om att planera, hitta dig själv och din kropp igen.Det är inte farligt att ha
samlag när du har stomi. Prata med din stomiterapeut/sjuksköterska som
kan ge dig tips och råd gällande stomin och sexualitet .
Urinblåsa
Ändtarm
Svällkropp
ap
Prostata
Testikel
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards