09 54 09 Massage- och vibrationsapparater

advertisement
09 54
HJÄLPMEDEL FÖR SEXUALLIVET
09 54 09
MASSAGE- OCH VIBRATIONSAPPARATER
Förskrivare
Leg. läkare och uroterapeut med utbildning i sexologi.
Definition
Hjälpmedel vid sexuella aktiviteter, orgasm, ejakulation och
erektion.
Målgrupp
Person som på grund av medfödd eller förvärvad
funktionsnedsättning fått en sexuell dysfunktion.
Kriterier
Användning av hjälpmedel i sexuallivet kan ge människor
med funktionsnedsättning bättre möjlighet att uttrycka sin
sexualitet och kan ersätta, stödja och underlätta en
bristande sexualfunktion.
Mål med hjälpmedlet
Ge bättre möjlighet att uttrycka sin sexualitet och kan
ersätta, stödja och underlätta en bristande sexualfunktion.
Dubbelutrustning
Se övergripande riktlinjer 3:14.
Övrigt
Vidareutbildning i klinisk sexologi 15 poäng krävs för
förskrivning.
Hjälpmedelskostnad under 800 kr per produkt är ett
egenansvar.
Vibrationsstimulering som leder till orgasm kan också
effektivt minska kraftig spasticitet.
En direkt påverkan på sexualfunktionen kan hos män yttra
sig i oförmåga eller svårighet att uppnå sexuell
upphetsning, erektion, sädesuttömning, orgasm och
sexuell tillfredställelse.
En direkt påverkan på kvinnans sexualfunktion kan yttra sig
i oförmåga eller svårighet att uppnå sexuell upphetsning,
blodfyllnad av clitoris/blygdläppar (lubrikation), orgasm eller
sexuell tillfredsställelse.
En indirekt påverkan på sexualfunktionen kan yttra sig i
smärttillstånd, känselnedsättning, muskelsvaghet,
rörelseinskränkning, ofrivilliga rörelser etc.
Hjälpmedelsanvisningarna 2014
16
Download