Rörelse

advertisement
Rörelse
”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin
motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt
förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt
välbefinnande.” Lpfö s, 9
Genom rörelse lär sig barnen:






förbättra sin motorik
koordination
regler och turtagande
fungera i grupp
ta instruktioner
kroppsuppfattning
Mål:
Vi på Förskolan Ballongen vill att rörelse är ett återkommande och
naturligt inslag i vår dagliga verksamhet och att det ska vara roligt och
lustfyllt.
Detta gör vi genom:
 röris och andra rörelselekar till musik
 lek på gården
 promenader och lek i naturen
Download