Ii-bokstav - Vi i 2c – Johannesskolan

advertisement
Ii
Skrivuppgifter:
Lista I-ord
Igår
Mina intresse
Motorik
Initialhänder
Kreativt skapande
Initialkylskåpsmagneter
I- mandala
Bygga
Initialer
Centralt innehåll
Samband mellan ljud och
bokstav
Muntliga presentationer
Bildframställning, teckning,
måleri, modellering,
konstruktion
Vi arbetar med våra
förmågor
Formulera sig i tal och skrift
Urskilja språkliga strukturer
och följa språkliga normer
Kommunicera med bilder
för att uttrycka budskap
Download