FANTASY

advertisement
FANTASY
Magiska världar, snälla häxor, elaka drottningar och mystiska föremål. Du kommer att
förflytta dig till en annan värld, fantasin kommer att flöda och du kommer att få utmana din
tankeförmåga i detta arbetsområde. Välkommen in genom dörren till det okända…
Planering
Vecka 5
Läsa i Plus 2 om fantasy och sammanfatta texten
Låna bok
Prata om fantasy
Vecka 6
Forts.
Se spelfilm
Vecka 7
Film
Läsa och diskutera boken i grupper (du ska ha läst 1/4 av boken)
OBS! temadag torsdag
Vecka 8
Fantisera kring figurer och föremål. Rita och beskriva.
Läsa och diskutera boken i grupper (du ska ha läst 1/3 av boken)
Gå igenom hur man skriver recension
OBS! friluftsdag onsdag
Vecka 10
Skriva recension och jämförelse med filmen
Syfte (Varför?)
Formulera sig i tal och skrift
Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Centralt innehåll (Vad?)
 Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier.
 Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige,
Norden… Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitetsoch livsfrågor
 Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer
sig ifrån varandra
 Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för
ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och person
beskrivningar, inre och yttre dialoger.
 Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras
typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier.
 Beskrivande, förklarande…texter/…/. Texternas syften, innehåll,
uppbyggnad och språkliga drag
 Redigering och disposition av texter med hjälp av dator.
 Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och
satsdelar.
 Att leda ett samtal/…/ sammanfatta huvuddraget i vad som sagts.
Vad bedöms?
 Din förmåga att läsa, sammanfatta och hitta budskap
 Din förmåga att leda ett samtal och att delta i samtal
 Din förmåga att skriva en text (recension) med dess typiska språk och
struktur
 Din förmåga att läsa och förstå sakprosa
 Din förmåga att beskriva (ett påhittat föremål och en påhittad figur)
Download