Svenska 1 - Slottegymnasiet

advertisement
SVENSKA 1
UPPSTART
Diagnos – Läsförståelse
Personligt brev - idag
MUNTLIG FRAMSTÄLLNING
Grunderna i den retoriska arbetsprocessen – hur
man bygger upp ett tal
Användning av presentationstekniska hjälpmedel
– Power Point, Prezi
Lyssna och ge respons
S K R I F T L I G F R A M S TÄ L L N I N G
 Olika typer av texter
 Språkriktighet
 Citat och referatteknik
 Argumenterande text
 Sammanställning
 Rapport
LITTERATUR/FILM
 Litteratur/film
 Läsa skönlitteratur från olika tider och av både kvinnor och
män
 Titta på centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag
för olika tider genrer etc. i t ex skönlitteratur, film och drama
 Filmanalys
KÄLLKRITIK
Hur kan man veta att information från olika källor
är trovärdig och går att lita på?
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards