Beräkning av enhetens frekvens av CDK infektioner.

advertisement
Beräkning av enhetens
frekvens av CDK infektioner.
Varför är det viktigt att veta hur mycket
CDK infektioner enheten har?
Kateter relaterade infektioner hos
hemodialyspatient.
BAKGRUND.
• Utdrag ur KDOQI vascular access guidelines
2006.
http://www.kidney.org/professionals/kdoqi/guideline_uphd_pd_va/index.htm
CDK infektioner—definitioner.
• Exit-site infektion. “Inflammation confined to the area
surrounding the catheter exit site, not extending
superiorly beyond the cuff if the catheter is tunneled, with
exudate culture confirmed to be positive”.
• Tunnel infektion. “The catheter tunnel superior to the
cuff is inflamed, painful, and may have drainage through
the exit site that is culture positive”.
• Catheter-related bacteremia (CRB). “Blood cultures
are positive for the presence of bacteria with or without
the accompanying symptom of fever”.
Diagnostik
• ”Gradera” exit site (krusta, rodnad,
svullnad, värmeökning, sekretion)
• Odling från exit site
• CRP, LPK
• Blododling från CDK ev. också perifer ven
Kortfakta om risker med CDK!
• Uncuffed catheters have a greater rate of infection, 3.8 to 6.6
episodes/1,000 days, compared with TCCs (tunnellerade CDK), with
1.6 to 5.5 episodes/1,000 days
• Rates as low as 1/1,000 days at risk have been achieved with
detailed catheter protocols
• Among uncuffed short-term catheters, femoral catheters have the
highest infection rate, averaging 7.6 episodes/1,000 days, with more
than 10% being infected by 1 week
• Catheter exit-site infections alone usually can be salvaged with
topical and oral antibiotics without the need for catheter replacement
• CRB (catheter related bacteremia) is the major reason for catheter
loss and has been associated with substantial morbidity, including
metastatic infection. It is a life-threatening condition requiring initial
hospitalization and parenteral antibiotic therapy if the patient is
clinically septic
• Rates as low as 1/1,000 days at risk have
been achieved with detailed catheter
protocols
• En pat som har CDK ett år får 365 ”CDKdagar”
2,7 pat med CDK ett år ger
1000 CDK dagar
Mål för CDK kvalitet?
• <1 CDK infektion (CRB) räknat på 1000
dagar
Beräkning av enhetens frekvens av
CDK infektioner.
• Görs med hjälp av statistik i Diad
(”Antal CDK dagar per år” och ”Antal
komplikationer under tidsperiod”).
STATISTIK
Fördelning aktuella accesstyper
Fördelning anlagda accesstyper
Typ av access vid dialysstart
Anlagda Fistlar/Graft under tidsperiod
Anlagda CDK under tidsperiod
Antal CDK dagar per år
Komplikationer inom 30 dagar från anläggningsdatum
Antal komplikationer under tidsperiod
Antal PTA
Antal Reop
Uträkningen görs enligt formeln:
Antal CDK septikemier/1000 kateterdagar
• Vår uppgift är således att först räkna
antalet septikemi episoder
• Och sen beräkna antalet CDK dagar
• Och därefter
(antalet episoder av sepsis/antal CDK dagar) x1000
Först antal septikemier under
året!
STATISTIK
Fördelning aktuella accesstyper
Fördelning anlagda accesstyper
Typ av access vid dialysstart
Anlagda Fistlar/Graft under tidsperiod
Anlagda CDK under tidsperiod
Antal CDK dagar per år
Komplikationer inom 30 dagar från anläggningsdatum
Antal komplikationer under tidsperiod
Antal PTA
Antal Reop
Räkna antalet septikemier under det valda året.
Återgå till statistiksidan i Diad och klicka på ”Antal komplikationer under
tidsperiod”
Välj år från =år till. Tex 2010. Samt ”vanlig” och ”vanlig”. ”Hämta”.
Då ses först en stapel och sen längre ner på sidan tabellen (scrolla neråt)
Komplikationsdatum Slutdatum Personnummer
Namn
Komplikation
Typ
2010-02-12
-
xxxxxxx
xxxxxxxx Funktionell fistel/graft Högt flöde
2010-01-19
-
xxxxxxxxx
xxxxx
Infektion CDK
Exit site
2010-02-19
-
xxxxxxxx
xxxxxx
Infektion CDK
Septikemi
Sortera
tabellen
Manuellt räkna antalet septikemier eller kopiera över tabellen till excel och sen
arbeta med den där. Man kan också i tabellen klicka på ”typ” så sorteras tabellen
så att man lättare kan räkna komplikationsfrekvensen.
Sen antalet CDK dagar under
året!
STATISTIK
Fördelning aktuella accesstyper
Fördelning anlagda accesstyper
Typ av access vid dialysstart
Anlagda Fistlar/Graft under tidsperiod
Anlagda CDK under tidsperiod
Antal CDK dagar per år
Komplikationer inom 30 dagar från anläggningsdatum
Antal komplikationer under tidsperiod
Antal PTA
Antal Reop
Antal CDK dagar
per år
Anläggningsdatum Slutdatum Dagar Personnummer
Namn
Typ
Tunnelerad
2008-04-16
2010-12-31
365 xxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
2009-08-21
2010-08-30
242 xxxxxxxxxx
xxxxxxxx Tunnelerad
2009-10-01
2010-12-31
365 xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx Tunnelerad
Anläggningsdatum Slutdatum
Dagar
Personnummer
Namn
Typ
######
######
365
1,94E+11 xxxxxx
Tunnelerad
######
######
242
1,93E+11 xxxxxxx
Tunnelerad
######
######
365
1,93E+11 xxxxxxx
Tunnelerad
Ändra format till tal
Klistras in i excel
Gör bredare
Summera sen antal CDK dagar, kan även dela upp på tunnelerad och
ej tunnelerade.
Då har man alltså fått fram antalet CDK dagar under ett år.
Beräkna sen sepsisfrekvensen enligt
formel ovan.
Antal CDK septikemier/1000 kateterdagar =
(antalet episoder av sepsis/antal CDK
dagar)x1000
Från dialysavdelningen i
Helsingborg--2010
• CDK dagar totalt 2320 varav tunnelerade
2028 och icke tunnelerade 292
• Antal septikemi episoder= 2 st
• Ger en frekvens av CDK infektioner/1000
dagar om 0,83.
Download