Antikens Grekland - A Alegria do Povo

advertisement
ca 900 f.Kr- ca 300 f.Kr
Antiken
 Växte fram under Järnåldern (1100 f.kr. – 500 e.kr.)
 Begreppet Antiken innefattar den grekiska kulturen
och Romarriket (900 f.kr. -400 e.kr.)
Grekland
 Grekland befolkades av indoeuropeiska stammar runt
1000 t. kr.
 Området som vi här kallar Grekland innefattar även
Turkiets kust.
 Var aldrig ett enhetligt rike som ex. Egypten, men hade
en enhetlig grekisk kultur.
Stadsstaterna
 Omkring 900 f.Kr. började
människor bygga städer.
 En stad växte upp kring en hög
klippa där människorna sökte skydd
för fiender.
 Eftersom klippan fungerade som en
slag borg, kallades den för
borgklippa, på grekiska akropolis
 Den mest berömda akropolis finns i
Aten.
Templet Parthenon
på
Akropolisklippan i Aten
Stadsstater
 Stadsstaterna växte och
grekerna skaffade sig allt
fler kolonier för att få
råvaror till befolkningen.
 Efterhand blev syftet allt
mer att skaffa sig
handelsförbindelser.
 Många av de kolonier
som grekerna grundade
blev senare stora städer,
ex. Malaga och Marseille.
Seglade ut på havet
 Befolkningen växte och
åkermarken räckte inte
till.
 Många unga grekiska
män seglade ut på haven
för att leta nya platser att
bo på.
 Grekerna byggde upp
kolonier på många platser
runt Medelhavet.
Kolonier
 Många stora städer, t.ex.
Marseille i Frankrike och Istanbul
i Turkiet är från början grekiska
kolonier.
 Människorna som bodde i
kolonierna behöll kontakten med
hemlandet.
 De seglade i flera dagar för att
gå på teater eller se
idrottstävlingar.
Kring 2000 f.Kr var Kreta en rik
ö.
Bönderna skördade fikon, oliver
och vete.
Handelsmän seglade till Cypern
och köpte koppar.
De sålde oliver, keramik och tyg
till Egypten.
Arkeologerna har hittat lertavlor
med skrift som berättar om vad
varor har kostat och hur mycket
skatt Kretas bönder har varit
tvungna att betala till härskarna i
palatsen.
Kreta
Minotaurus
En varelse i en människas kropp
men med huvud som en tjur.
Han växte och blev stark som en
tjur och listig som en ond människa.
Han finns avbildad som
väggmålning i det berömda palatset
Knossos på Kreta.
Väggmålningar på Knossos, Kreta
Förödelsen
 Flera svåra jordskalv har skakat
Kreta.
 År 1979 grävde arkeologer fram
ett tempel som hade störtat
samman vid ett skalv omkring
1700 f.Kr.
 Offerpräster har lyft händerna
som ett försök att skydda sig när
taket rasade ner.
Mykene
 1500 f.Kr. började
staden Mykene att växa
upp på det Grekiska
fastlandet.
 Kretas storhetstid var
över.
 Ca 1200 f.Kr. var även
Mykenes storhetstid
över.
Fenicierna
 Fenicierna var ett folk
som levde vid
Medelhavets östra kust
från ca. 1000 år f. kr.
 De var ett mycket
skickligt sjöfolk som
utvecklade en
omfattande handel i
Medelhavet.
Fenicierna
 Fenicierna började 1100
f.Kr. att bli det nya
handelsfolket.
 De seglade runt längs
kusterna och byggde
städer.
 Kartago var en av de
större städerna.
Kartago
Feniciska bokstäver
 Från början hade skriften ett tecken för varje ord
 Omkring 1000 f.Kr. växer en ny skrift fram med ett tecken
för varje ljud.
 Ett alfabet med 25 tecken
 Det är flera som utvecklat alfabetet, fenicierna, greker och
romare.
 Det är romarnas latinska bokstäver som vi använder i vårt
språk.
 Fenicierna spred kunskapen runt i Medelhavsområdet.
Järnåldern
 Fenicierna handlade främst med
metaller som koppar, silver, tenn.
Fenicierna hade även med sig en
ny handelsvara som var ny för
folket kring medelhavet. Det var
järn. Nu började järnåldern i
Europa.
 Deras mest kända handelvara var
emellertid den purpurfärg som
framställdes av snäckor.
Sjöfarare
Historiskt var fenicierna kända
för att vara framstående
båtbyggare och sjöfarare.
De var de första kända att
använda köl på en båt.
De kunde till och med kryssa
sig fram i motvind.
De kunde även navigera efter
stjärnorna på öppet hav.
Polstjärnan kallades på vissa
språk den feniciska stjärnan.
Röda: Grekernas område
Gula: Feniciernas område
Böcker och teater
 Grekerna skrev berömda
pjäser som spelas än i
dag över hela världen.
Europas första böcker
 Illiaden och Odysséen
 Skrevs för ca 2700 år sedan
 Är Europas första böcker och
det sägs att en man som hette
Homeros skrev dem.
 Illiaden, handlar om grekernas
största krigare:Akilles
Odysséen
 Akilles häl
 Grekerna försökte besegra
Troja efter att Akilles hade
dött men lyckas inte ta sig
över murarna.
 En grekisk hjälte: Odysseus,
tänker ut en listig plan…..
Trojanska hästen
Idrotten
Den moderna
tävlingsidrotten började i
Grekland.
De olympiska spelen har fått
sin namn efter staden
Olympia där de mest
berömda idrottstävlingarna
hölls vart fjärde år i över
tusen år.
Deltagarna anlände oftast 30
dagar innan tävlingarna började,
och tävlingarna pågick i fem
dagar.
Ett typiskt olympiskt spel såg
under antiken ut ungefär som
följer:
Spelen var ursprungligen
endagsspel, som hölls till guden
Zeus’ ära, vart fjärde år.
Under senare tider varade
spelen i 817 dagar.
Den första dagen offrades till
Zeus och domarna och
deltagarna avlade den olympiska
eden
 I antikens Olympiska spel var Pankration, löpning,
längdhopp, spjut, diskus, vapen, brottning, boxning
och ridning de viktigaste grenarna.
 Dessutom tävlade man i hästkapplöpningar på en
bana kallad hippodrom (detta var populärt bland
jonerna), och i femkamp, pentathlon, vilken var den
populäraste grenen.
 Den första grenen var språng (hopp utan ansats).
Monica Andersson, Slottsbron skola
 De fem bästa gick vidare till spjutkast,
varifrån de fyra bästa gick vidare till
snabblöpning.
 De tre bästa därifrån gick vidare till
diskuskast, som fällde bort ytterligare en, så
att det fanns två män kvar i ”finalen”, i
brottning.
 Brottarna brottades nakna och insmorda i
olja, så att det skulle vara svårare att få tag i
motståndaren och fälla honom ner på rygg,
med skulderbladen i marken. Den som tre
gånger lyckats med detta vann femkampen.
 Men tävlingarna har genom tiderna varierat mycket.
Vinnaren fick en olivkvistkrans från guden Zeus
"heliga träd".
 Vinnarna togs i allmänhet emot väl i sin hemstad eller
hemby och blev ofta rikligt belönad, som tack för att
staden eller byn hade uppmärksammats i Olympia,
vilket gav eko i hela Medelhavsvärlden.
 I Aten fick en olympisk vinnare en stor
penningsumma som pris, i Sparta, som var en
"krigsstad", fick han den farligaste platsen på
stridsfältet Monica Andersson, Slottsbron skola
Kvinnor fick inte ens titta
på.
En del klädde ut sig för att
heja på sina söner.
De olympiska spelen hölls i
Olympia och då avbröts de
krig som hölls mellan de
Grekiska staterna.
Den så kallade ” Olympiska
vapenvilan”
År 394 e.Kr. hölls de sista Olympiska
tävlingarna . Ungefär 1500 år senare ,år
1896, anordnades de första moderna
Olympiska spelen i Aten.
Sparta
 Styrdes av två kungar
samtidigt.
 De skulle hjälpa varandra
och också kontrollera
varandra.
 Deras viktigaste uppgift
var att leda arméerna i
krig.
Mest makt hade
”de äldstes råd ”
Bestod av 28
spartanska män , som
skulle fyllt 60 år innan
de fick väljas in i rådet.
Alla spatanska män
över 30 år fick vara
med i
”folkförsamlingen”.
Där röstade männen
och sade ja eller nej.
Ingen diskuterade
förslagen som de
äldstes råd hade tagit
fram.
Sparta- uppfostran till soldat
 Spartanerna var en elit
 De levde väldigt spartanskt dvs
enkelt närmast fattigt.
 De spartanska männen tvingades
större delen av året att leva i
militärläger.
 En spartan var enligt lag tvingad att
gifta sig. Nya små spartaner måste
födas för att folket inte skulle dö ut.
 Mamman hade ensamt ansvar
över barnen.
 Pojkarna togs hemifrån vid 7 års
ålder då de fördes till ett läger
som var både skola och
militärförläggning
 Pojken skulle lära sig att frysa
och vara hungrig och törstig utan
att klaga
 När han var 20 år var han färdig
med sin utbildning till soldat.
Flickorna i Sparta
 Flickorna skulle lära sig läsa och
skriva precis som pojkarna.
 Flickorna skulle uppfostras till starka
och friska mammor som skulle föda
starka pojkar som passade till
elitsoldater.
 En kvinna måste även vara psykiskt
stark. Hons kulle vara beredd att få
se sin son bland de stupade.
 ” Kom hellre hem på skölden än utan
sköld ”
 De spartanska kvinnorna ansågs
vara de vackraste i hela Grekland.
 De var friare och självständigare.
Hotet från Persien
 De grekiska folken hotades även av den asiatiska
stormakten Persien som dock misslyckades med sitt
försök att inta området.
 Det persiska riket hade brett ut sig längs med Mindre
Asiens kust och försökte nu tränga ännu längre österut
men stoppades efter tre stora slag vid bl. a. Marathon.
Folkförsamlingen
Alla manliga atenska medborgare som fyllt 20 år hade tillträde och
förväntades delta.
Stadsstaten var inte större till ytan än att de som bodde i utkanten kunde nå
torget (agoran) på en dagsetapp till fots. Ersättning för utebliven
arbetsinkomst kunde erhållas.
Folkförsamlingen hade den lagstiftande makten och kan närmast jämföras
med vår riksdag (som dock är representativ).
Rådet
Det bestod av 500 av folkförsamlingens medlemmar som tillsattes genom
lottning. 50 kom från vart Fyle (boendeområde).
Dess uppgift var att lägga fram lagförslag.
Det motsvaras i viss mån av den styrande makten (regeringen) hos oss.
Demokrati
 Ämbeten
Dessa tillsattes också genom lottning och ämbetsmännen rekryterades från
folkförsamlingen. Genom att lotta ut de viktiga posterna undvek man
korruption.
Endast ledarna i krig (de tio strategerna) valdes.
Minimiåldern för en ämbetsman var 30 år och ämbetstiden 1 år.
Folkdomstolen
Även denna tillsattes genom lottning.
Den bestod av 6000 män uppdelade i mindre grupper.
Den huvudsakliga uppgiften bestod i att stävja ämbetsmännens
maktmissbruk.
Detta styrelsesätt innebar ett stort steg mot vad vi idag menar med
demokrati.
Monica Andersson, Slottsbron skola
Demokrati med brister
Brister
 Det var enbart män som fick
rösta
 Kvinnorna , hälften av
befolkningen, fick inte vara
med.
 Slavar hade ingen rösträtt
ca 100 000
Beundran
 Ett folk ska styra självt- inte
styras av en diktator
 Människor har rätt att fritt
föra fram sina åsikter.
Grekisk filosofi
 Genom att det ansågs som något fint att diskutera och
filosofera om saker och ting växte det vi idag kallar för
filosofi fram.
 Filosoferna i Antikens Grekland hade detta som
arbete.
 En filosof är någon som försöker förklara livet dilemman
och komplexitet.
Sokrates
 Sokrates var en filosof i
antikens Grekland.
 Sokrates undervisade genom
att ställa frågor. Denna metod
kallas fortfarande ”den
sokratiska metoden”.
Platon
 Platon var elev till
Sokrates.
 Han startade en skola
kallad Akademin.
 Platons skrivande var en
”dialog” mellan lärare
och elev.
Aristoteles
 Gjorde experiment och observerade
vad som hände.
 Han systematiserade
 Han delade in djuren i ryggradsdjur
och ryggradslösa.
 Han delas sedan upp dem i daggdjur,
fåglar, fiskar, kräldjur och groddjur
 Men….han hade fel om att jorden var
universums centrum
Vetenskapsmän
Hippokrates sa:
Människor blir inte sjuka därför att
gudarna vill straffa dem
Elaka trollkarlar och häxor kan inte
trolla så att vi mår illa.
Det finns naturliga förklaringar till
varför vi blir sjuka
Kunskaper om sjukdomar får vi
genom att studera den som är
sjuk
Alexander den store
 En av de mest kända erövrarna i
världshistorian. Alexander var en
genial armeledare, men också ett
ämne för kontrovers. Å ena sidan var
han en briljant taktiker och ledare,
men han kunde också vara
hänsynslös och grym.
Alexander ärvde ett
mäktigt rike och en
vältränad armé av sin
far, Filip II.
Med den och med
hjälp av de grekiska
stadsstaterna
besegrade
Alexander
storkungen Dareios
III och erövrade det
mäktiga Perserriket.
Han grundade ett
flertal städer under
sina krigståg,
Alexandria i
Egypten är den mest
välkända.
Hellenismen
 Alexanders gav upphov till den så kallade
hellenismen, under vilken den grekiska kulturen
spred sig ända bort till Indien
Hellenismen
 Grekerna vidgade sina vyer och tog
sig till österlandet och uppskattade
deras livstil.
 När det grekiska och österländska
livsmönster smälte samman blev det
en blandkultur.
 Den brukar kallas hellenismen.
 Ordet är bildat av hellas, grekernas
namn på sitt eget land.
Hellenismen
 Den viktigaste gemensamma nämnaren för de
hellenistiska områdena var det grekiska språket.
 Hellenismen var en kultur som främjade nya
kunskaper och vetenskapliga tankar.
 Kända vetenskapsmän under hellenismen är
Aristoteles och Arkimedes.
 Efter Alexanders död fanns det ingen självklar
efterträdare och det makedonska riket blev svagare.
GREKISK MYTOLOGI
Religion påverkade alla aspekter av grekiskt liv eftersom
grekerna ansåg att religionen behövdes för landets
välbefinnande.
Tempel till gudarna och gudinnorna var de viktigaste
byggnaderna i grekiska städer.
GREKISKA MYTOLOGIN
Homeros beskrev gudar i den grekiska religionen.
Viktigast var de tolv gudar och gudinnor som levde på
Olympen.
De grekiska gudarna var inte perfekta. De kunde begå
misstag, precis som människorna!
Gud och Fader för gudarna var Zeus.
Athena var vishetens gudinna och hantverk.
GREKISK MYTOLOGI
Apollo var solen och poesins gud.
Afrodite var kärlekens gudinna.
Zeus bror, Poseidon, var havsguden.
Zeus
ZEUS
Zeus var den mäktigaste guden, och hade tagit makten
från sin far Kronos.
Zeus var en vädergud, liksom lagens, statens, samhällets,
stadens, familjens och främlingarnas gud.
I Olympen hedrades han vart fjärde år med de olympiska
spelen.
Vid sidan av att vara den högsta guden var Zeus också en
stygg gud. Han var ständigt otrogen mot sin svartsjuka
hustru och syster Hera.
Athena
Athena
 Athena hade bokstavligen endast en förälder, hennes
far Zeus. Hon föddes ur hans huvud efter att Zeus
klagat över en fruktansvärd huvudvärk.
 Hefaistos slog honom då i skallen med en hammare,
och öppnade så hans huvud. Ut sprang den fullvuxne
Athena, klädd i full rustning.
 Hon kallades oftast Pallas Athena.
Athena
 Athena var en krigsgudinna.
 Hon var också vishetens gudinna, och var därför
strategins och taktikens gudinna.
 Hon beskyddade också städer, industrier, jord-bruket,
spinnandet och vävandet, liksom konsten och
hantverken.
 Athena hade också givit mycket till mänskligheten:
plogen, flöjten, vagnen, skeppsbyggandet,
djurtämjandet och skomakandet.
 På sätt och vis kan hon betraktas som civilisationens
grundare.
APOLLON
Apollon
 Konsternas skyddsgud, liksom siandets och ljusets (vilket






på grekiska också kan översättas upplysningen) gud.
Han var född på ön Delos av Leto, en titans dotter, och
hans far var Zeus.
Det finns många berättelser om Apollon som en man som
är hopplöst förälskad, och de kvinnor som inte besvarade
hans känslor bestraffade han hårt:
Kassandra förbannades så att ingen skulle tro hennes
hemska framtidsvisioner,
Dafne blev ett träd för att komma undan honom, och
han övergav prinsessan Kreusa av Aten och deras barn.
Apollon älskade också män.
AFRODITE
Afrodite
 Skönhetens och kärlekens gudinna, vars ursprung var omdiskuterat i
den antika världen.
 Enligt Homeros var hon Zeus dotter med den antika gudinnan Dione,
men Hesiodos menade att hon fötts ur havsskummet, vilket också
hennes namn betyder.
 Skummet var resultatet av Kronos stympning av sin far Uranos. Han
skar av hans könsorgan, vilket föll i havet och skapade det skum som
gudinnan föddes ur.
 Afrodite var trojanernas gudinna. Det var henne Paris valde över Hera
och Athena, och till pris fick han den sköna Helena, liksom gudinnans
hjälp i det trojanska kriget. Hon förälskade sig också i den trojanska
hjälten Anchises, men vilken hon fick en son, den berömde Aeneas,
som senare kom att anses vara Roms grundare.
Poseidon
Poseidon
 Havets gud, även kallad Jordskakaren, eftersom han också
ansågs orsaka jordbävningar.
 Poseidon var son till Kronos och Rhea, och var bror till
Zeus och Hades.
 I konsten avbildades Poseidon med en treudd och hans
djur var delfinen.
 Under det trojanska kriget stod han på grekernas sida
eftersom en av Trojas kungar hade vägrat betala honom då
han byggt stadens mur. Han var dock Odysseus fiende efter
att denne dödat hans son Polyfemos cyklopen.
DEN GREKISKA MYTOLOGIN
 Grekiska religionen hade inte en samling regler,
inte heller var det inriktat på moral.
 Huvudsakligen var det fokuserat på att göra
gudarna välvilligt inställda till människorna.
 Därför var ritualer - det viktigaste inslaget i den
grekiska religionen.
 Efter döden gick de flesta människor, goda eller
onda, till en dyster underjord, som styrs av Hades.
Hades
Hades
 De dödas morska gud, som regerade i underjorden
med samma namn.
 Hans föräldrar var Kronos och Rhea, och Zeus och
Poseidon var hans bröder.
 Hans drottning var Persefone, som bodde hos honom
sex månader om året, och därmed fick årstiden att gå
från sommar till vinter.
 Hades var kall och utan nåd, men han ansågs inte vara
ond. Hans hatt fick dess bärare att bli osynlig.
Hades
 För att ta sig till Hades måste man betala färjekarlen
Karon så att han skulle ta en över floden Styx.
 Därför var de gamla grekerna mycket noga med sina
begravningsriter, och de försäkrade sig alltid om att
det fanns ett mynt under den dödes tunga att betala
honom. Annars måste själen vandra planlöst på
flodbanken.
ORAKLET I DELFI
Oraklet i Delfi
 Oraklet i Delfi var språkrör för den grekiske
spådomsguden Apollon.
 När oraklet fick kontakt med Apollon föll hon i trans
och levererade gudens svar på alla livets frågor. Inga
greker vågade ta några avgörande steg i livet utan att
först ha gått till det högt respekterade oraklet.
 Även om oraklets svar var både dunkla och tvetydliga
var det i århundraden en livlig trafik till
Apollontemplet i Delfi där oraklet fanns.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards