Likabehandlingsplan

advertisement
Välkommen till
Innehåll
Kontakt
2
Information A – Ö
3
Terminsöversikt
7
Lokaler
9
Likabehandlingsplan 11
Schema
15
Information till
studerande på
grundläggande
och
gymnasial
vuxenutbildning
Våren 2017 (20170109)
1
Kontakt
Mjölnarvägen 6, plan 2, JÄRFÄLLA
Kontakt
Rum
Sjukanmälan
08/580 283 84
Rektor, Patrik Marinilli
434
08/580 282 90
Bitr rektor, Gunilla Önneby
433
08/580 283 77
Administratör, Titti Stenberg
B209E
08/580 284 36
Administratör, Carina Norin
432
08/580 283 86
Studievägledare, Angelina Oster
437
08/580 283 56
(Vägledning under studietiden)
Vägledningscentrum
Mjölnarvägen 6 08/580 285 00
(Vägledning inför ansökan, antagning och kursbyten)
Studievägledare sfi, Sara Hjertstedt 533
08/580 229 88
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Lärare
Irena Andersson
IAN
[email protected]
Thyra Brusewitz
Eva Carnestedt Wahnström
Aleksandra Ciesielska
Zahra Firouzi
Riitta Hedman
Petra Jansson
Jeanette Karlberg
Olof Lång
TBZ
ECT
ACI
ZFI
RHN
PJN
JKG
OLN
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Bodil Renlund
Kerstin Tuthill
Lisa Valtersson
Hanna Walander
538,plan 5
Gymnasiet, C107
B210
C209
B210
B214
Gymnasiet, C107
C209
B214
CPN B214
BRD C208
KTL B210
LVN C208
070/002 79 43
HWR B210
Eeva-Liisa Öström
EOM B209F
Lotta Paulin
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
2
Information A – Ö
Trivselregler
I Elevforum har följande trivselregler utarbetats:
 Vi respekterar varandra
 Kom i tid
 Kom förberedd till lektionerna och lyssna på lärarna och på varandra
 Stäng av mobiltelefoner under lektionerna
 Tala det språk alla i klassrummet förstår – svenska
 Lämna inte klassrummet under lektionstid om det inte är nödvändigt
 Lämna klassrummet snyggt efter lektionen
Aktuell information
Finns på anslagstavlan och TV-skärmen i entrén samt på hemsidan www.jarfalla.se/larcentrum
Allergier
Tänk på att inte använda parfym, vi har många allergiker. Inga husdjur får vistas i våra lokaler.
Betyg/Intyg
Samlat betygsdokument och utdrag ur betygskatalog skrivs ut när du är klar med dina vuxenstudier och beställs på
expeditionen. Slutbetyg och betyg för gymnasieexamen beställs hos Vägledningscentrum. Om du söker högskola och
behöver betyg före kursslut, meddela din lärare detta vid kursstart.
Den som genomgått en kurs i kommunal vuxenutbildning och vill få sina kunskaper dokumenterade på annat sätt än
genom betyg kan få ett intyg.
Brandlarm
När brandlarmet går följer du din lärares anvisningar. Använd trapporna – inte hissarna. Håll till vänster i trapporna
så att räddningspersonalen kommer fram.
Om du inte har lektion, gå till gräsmattan mitt emot simhallen. Där finns personal med gula västar som informerar.
CSN-frågor
Du ska i första hand vända dig direkt till CSN www.csn.se eller 0771-27 60 00.
Datorer/datakonto
När du blivit antagen på en kurs på Lärcentrum genereras automatiskt ett datakonto. Om du inte fått kontot av din
lärare kan du hämta det på expeditionen. Skolans datorer får endast användas för skolarbeten.
I alla datorer finns stavningsprogrammen Stava Rex (svenska) och Spell Right (engelska). Talsyntesen ClaroRead
Pro finns också samt uttalsprogrammen ”Så ska det låta” och ”Trädet”. Även ”Gustavas ordböcker” finns, det är en
ordbok med förklaringar till svenska ord och översättning av svenska ord till engelska och tvärtom.
Elevforum
I elevforum träffas representanter för de olika studiegrupperna tillsammans med skolledningen för att diskutera
frågor som rör skolans verksamhet och de studerandes arbetsmiljö.
Frånvaro och sjukanmälan
Frånvaroanmälan görs på något av följande sätt:
 Telefon 08/580 283 84. Om ingen svarar talar du in på telefonsvararen, namn, personnummer, lärare och
anledning till frånvaro.
 Maila din lärare eller [email protected]
Om du blir sjuk mer än en vecka visas läkarintyg på expeditionen.
3
Om du inte hör av dig riskerar du att bli avbrottsmarkerad och därmed kan du få lägre studiestöd eller bli
återbetalningsskyldig. Om du har ogiltig frånvaro i mer än tre veckor anses du enligt förordningen om kommunal
vuxenutbildning ha avslutat dina studier och du förlorar din kursplats.
Om du får studiemedel från CSN ska du anmäla sjukdom till Försäkringskassan. Det bör göras redan första
sjukdagen. Även CSN kan begära in läkarintyg vid prövning av studieresultat.
När du vårdar sjukt barn eller närstående ska du anmäla detta till CSN per telefon eller e-post.
Fusk
Järfälla lärcentrum accepterar inte fusk oavsett vilken examinationsform som används. Vi arbetar aktivt för att
motverka fusk till exempel genom information och kontroller.
Fusk är till exempel:
• När man använder otillåtna hjälpmedel, frågar eller hjälper sina kamrater.
• När man under prov använder mobiltelefon.
• När man kopierar uppsatser och andra texter från Internet eller andra källor utan att redovisa källan i en
källhänvisning.
• När man låter någon annan utföra uppgifter i sitt namn.
Vad gör vi för att motverka fusk?
• Samma prov förekommer inte vid flera tillfällen.
• Alla hemarbeten går genom Urkund.
• Tillåtna hjälpmedel är tydligt angivna.
• Informerar och kontrollerar
Om någon ertappas med fusk gäller följande:
• Den elev som avslöjas med att presentera andras arbeten som sina egna eller fuskar under prov får inget betyg på
det inlämnade arbetet/provet.
• Man får inte göra omprov, ny redovisning eller nytt arbete inom kursperioden.
• Det kan innebära att det inte blir ett betyg vid kursens slut.
• Den som fuskar rapporteras till rektor som kallar till samtal.
Försäkring
Alla studerande är olycksfallsförsäkrade under skoltiden och på väg till och från skolan.
Om du vill veta mer eller om något hänt dig, ta kontakt med expeditionen.
Individuell studieplan
Du ska göra en plan för dina studier. Om du inte har gjort det kontaktar du studievägledarna på plan 1.
Likabehandlingsplan
Skolan har en Likabehandlingsplan som vi arbetar efter.
Järfälla Lärcentrum säger nej till alla former av kränkande behandling.
Vi ska ha en studiemiljö där respekt för den enskilde är självklar.
Vi ska tillsammans agera mot diskriminering och annan kränkande behandling.
Hela likabehandlingsplanen finns längre bak i häftet.
Kafé
Kafé finns på bottenvåningen.
Lärarfrånvaro
Om lärare är sjuk eller frånvarande av annan anledning anslås detta på elevanslagstavlan på plan 2.
Läromedel
På grundläggande kurser får du låna läromedel. Till gymnasiala kurser köper du dina läromedel.
Parkering
Du kan parkera din bil gratis på stora parkeringen vid ishallen bortom simhallen.
4
Prövningar
På Lärcentrum kan du tentera kurser, göra en så kallad prövning i alla de kurser vi erbjuder. Prövningen består
vanligen av ett skriftligt och ett muntligt prov samt eventuellt en fördjupningsuppgift. Efter godkänd prövning får du
betyg i kursen.
Avgiften 500 kr ska vara betald och kvitto lämnas tillsammans med prövningsanmälan. Ingen avgift för den som har
betyg IG eller F från Lärcentrum i den kurs som ska prövas. Prövningsperiod under våren 2017 är vecka 10 (sista
anmälan 3/2) och vecka 19 (sista anmälan 7/4).
Rökning
Rökning sker utanför skolgården. INGA FIMPAR PÅ MARKEN!
Schema
Schema hittar du längst bak i häftet.
Studieavbrott
Om du ska avbryta dina studier fyller du i blanketten ”Studerande som avbryter sina studier på Lärcentrum” som
finns på expeditionen.
Studievägledning
Alla elever ska ha en individuell studieplan – kontakta JVC på Mjölnarvägen 6, plan 1.
För studie- och yrkesvägledning under din studietid på Lärcentrum kontakta Angelina Oster. Du kan även få hjälp
med bedömning av utländsk utbildning och med ansökningar till Lärcentrums kurser.
Boka gärna tid via mail – se sid 2.
5
6
VÅREN 2017 Vux
Veck
a
Datum
2
09-jan
13-jan
3
16-jan
20-jan
4
23-jan
27-jan
5
30-jan
03-feb
6
06-feb
10-feb
7
13-feb
17-feb
8
20-feb
24-feb
9
27-feb
03-mar
10
06-mar
10-mar
11
13-mar
17-mar
12
20-mar
24-mar
13
27-mar
31-mar
14
03-apr
07-apr
15
10-apr
14-apr
16
17-apr
21-apr
17
24-apr
28-apr
18
01-maj
05-maj
19
08-maj
12-maj
20
15-maj
19-maj
21
22-maj
26-maj
22
29-maj
02-jun
23
05-jun
09-jun
24
12-jun
16-jun
25
19-jun
23-jun
26
26-jun
30-jun
Måndag
Tisdag
Onsdag Torsdag
Fredag
Anteckningar
Introduktion
LOV
LOV
Betygsdatum 19/3
Kursstart gy o
gr
HELG
HELG
HELG
HELG
LOV
LOV
Betygsdatum 28/5
HELG
HELG
Sjukanmälan 580 283 84 eller [email protected]
7
8
9
10
2016-08-04
Plan mot diskriminering
och kränkande behandling/
likabehandlingsplan
Järfälla Lärcentrum
2016/2017
11
Vår vision
Det finns ett gemensamt fokus på elevernas lärande och ett stort engagemang.
Det finns en gemensam värdegrund som delas och förstås av alla.
Personalen har höga förväntningar på eleverna.
Samarbete är kännetecknande för verksamheten.
Det är tydligt att skolan har en förbättringskultur.
Policy för likabehandling
Järfälla Lärcentrum säger nej till alla former av kränkande behandling.
Vi ska ha en studiemiljö där respekt för den enskilde är självklar.
Vi ska tillsammans agera mot diskriminering och annan kränkande behandling.
Vi vill att alla, både studerande och personal, ska känna sig trygga, respekterade och väl bemötta. Alla ska
följa samma regler och normer. Det ska råda ett öppet och hänsynsfullt förhållningssätt mellan personal
och studerande och mellan de studerande inbördes. Samma förhållningssätt ska även råda mellan personal
och mellan skolledning och personal. De studerande ska med förtroende vända sig till personalen.
Inledning och bakgrund till planen
Det finns tre olika lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda personer i vår verksamhet mot
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
Skollagen (2010:800)
I första kapitlet framgår att utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande
demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens
frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.
Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla
former av kränkande behandling.
I sjätte kapitlet finns bestämmelser kring åtgärder mot kränkande behandling.
Diskrimineringslagen (2008:567)
Verksamheter ska bedriva ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra och motverka alla former av
diskriminering och kränkande behandling och vidta aktiva åtgärder för att uppnå lika rättigheter och
möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionshinder , sexuell läggning och ålder
Arbetsmiljölagen (AFS:1993:17)
Arbetsgivaren skall planera och organisera arbetet så att kränkande särbehandling så långt som möjligt
förebyggs. Arbetsgivaren skall klargöra att kränkande särbehandling inte kan accepteras i verksamheten.
Denna föreskrift gäller i skolan likaväl som på andra arbetsplatser. De stud- erande är jämställda med andra
arbetstagare enligt Arbetsmiljölagen.
Definitioner
 Direkt diskriminering sker när en person missgynnas på grund av
- kön
- könsöverskridande identitet eller uttryck
- etnisk tillhörighet
- religion eller annan trosuppfattning
- sexuell läggning
- funktionshinder
12
- ålder
 Indirekt diskriminering sker när regler eller bestämmelser som uppfattas som neutrala används på
ett diskriminerande sätt.
 Trakasserier är kränkningar som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (se
diskrimineringslagen).
 Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet
 Instruktioner att diskriminera gäller order eller instruktioner att diskriminera någon.
 Kränkande behandling kan vara fysisk, verbal, psykosocial eller text- och bildburen.
 Mobbning innebär obalans i makt, där den som mobbar utöver makt mot den mobbade. Mobbning
sker vid upprepade tillfällen under en längre tidsperiod.
 Förbud mot repressalier mot elev som anmält eller påtalat att någon i verksamheten handlat i strid
med denna lag eller medverkat i en utredning enligt denna lag.
Allmänt förebyggande arbete
 Likabehandlingsplanen revideras och vidareutvecklas utifrån enkätresultat och andra observationer.
 Arbetsmaterial och lektionsplanering tas fram för att belysa och diskutera likabehandling i olika
kurser.
 Vid utvecklingssamtalen efterfrågas den studerandes känsla av trygghet på skolan.
 Vid konferenser rörande de studerandes studieresultat finns möjlighet att lyfta fram tecken på
vantrivsel.
 Personalen arbetar med värdegrundsfrågor under studiedagar och annan fortbildningstid.
Kartläggning
De fyra senaste åren har eleverna på Lärcentrum fått svara på en enkät kring likabehandling.
Frågorna reviderades inför enkäten i maj 2016 och resultatet kan därför inte direkt jämföras med de
föregående åren. Resultatet är mycket positivt. De allra flesta elever upplever skolan som trygg. Vi behöver
dock öka andelen elever som svarar positivt på följande frågor:
 Vi har pratat på lektionerna om vad vi kan göra om det finns mobbning, kränkning eller
diskriminering” (67%)
 Jag vet vem jag kan prata med om jag eller någon annan känner sig mobbad, kränkt eller
diskriminerad” (60%).
Skolans mål utifrån enkätresultatet
Alla ska känna till Likabehandlingsplanen, dess innehåll och innebörd
 Planen ska finnas med i den allmänna informationen om Lärcentrum som alla elever får vid kursstart.
Vi ska översätta den till flera språk. Den ska också ligga på Lärcentrums hemsida.
 Skolans likabehandlingsplan och de lagar och regler som den vilar på ska synas mer i
undervisningen. Lärarna ansvarar för att informera eleverna om Likabehandlingsplanens innehåll
och vad den innebär. Information till eleverna ges i varje kurs och vid minst två tillfällen, vid
terminsstart och under terminen.
 Likabehandlingsplanen ska också fortsättningsvis ha stort utrymme på Elevforum. Skolledningen
både informerar om planen och ställer frågan om förekomsten av kränkande behandling.
 När likabehandlingsenkäten går ut till alla elever ska ord och definitioner förklaras på enkäten så att
alla elever har möjlighet att förstå enkätens frågor rätt.
Alla elever ska känna till skolans rutiner vid kränkande behandling. Rutinerna ska användas när
man upptäcker eller blir utsatt för kränkande behandling.
13
 Lärarna informerar eleverna vilka rutiner som finns på skolan när någon känner sig kränkt. Rutinerna
syns tydligt i skolans Likabehandlingsplan och på hemsidan.
Rutiner vid diskriminering och kränkande behandling
Lärcentrum tillämpar nolltolerans mot diskriminering eller annan kränkande behandling och händelser ska
utredas enligt stegen nedan. De studerande avgör själva hur de vill att ett ärende ska hanteras och avgör om
skolan ska gå vidare med ärendet.
1. Den som känner sig diskriminerad, kränkt eller mobbad och den som ser att sådant förekommer ska
anmäla detta till rektor eller någon annan i personalen som sedan anmäler till rektor.
2. Rektor kallar de berörda parterna till enskilda samtal för att utreda händelsen och om möjligt ha samtal
med samtliga berörda parter samtidigt. Samtalen dokumenteras enligt bilaga 1.
3. Rektor gör en åtgärdsplan enligt bilaga 2
4. Rektor ansvarar för att följa upp åtgärdsplanen enligt bilaga 3. Dokumentationen förvaras hos rektor.
Ansvarsfördelning
All personal ansvarar för att begreppen i Likabehandlingsplanen förankras hos de studerande. Vid
arbetsplatsträffar och Elevforum ägnas regelbundet tid åt Likabehandlingsplanen och värdegrundsarbete.
Alla incidenter dokumenteras.
Rektor ansvarar för att
 all personal och samtliga studerande informeras om olika former av diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling.
 leda ett målinriktat arbete för att främja de studerandes lika rättigheter, samt att motverka kränkande
behandling och diskriminering eller trakasserier i verksamheten.
 årligen upprätta och utvärdera en plan mot kränkningar, diskriminering och trakasserier i samarbete
med personalen och de studerande.
 vid anmäld eller upptäckt kränkande behandling, trakasserier och diskriminering göra en utredning,
vidta åtgärder samt dokumentera bakgrund, åtgärder och uppföljning.
 kontakta andra myndigheter vid behov
Personal ansvarar för att
 akuta åtgärder vidtas då diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling misstänks eller
upptäcks.
 anmäla misstänkta eller upptäckta fall av diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling till
rektor.
 undervisningen planeras och genomförs så att de studerande upplever delaktighet, rättvisa och
trygghet och att det undervisningsmaterial som används är fritt från diskriminering.
Studerande ansvarar för att
 ta del av innehållet i Likabehandlingsplanen
 bemöta andra studerande och personal med respekt
 anmäla kränkande behandling, trakasserier och diskriminering som förekommer
14
Schema Järfälla lärcentrum våren 2017
2017-01-02
Engelska
Engelska grund, kurs 1, ZFI
Må 09.00 – 11.00
Sal H3
On 12.15 – 14.15
Sal H3
Fr 12.30 – 14.30
Sal H3
Matematik grund, kväll
Må 17.00 – 18.30
Sal H10 LVN
On 17.00 – 18.30
Sal H10 LVN
Engelska grund, kurs 2, ZFI
Må 09.00 – 11.00
Sal H3
On 12.15 – 14.15
Sal H3
Fr 12.30 – 14.30
Sal H3
SVA, Svenska som andra språk,
grundläggande kurser
Engelska grund, kurs 3, HWR
Må 09.00 – 11.00
Sal H4
On 12.15 – 14.15
Sal H4
Fr 12.30 – 14.30
Sal H4
Engelska grund, kurs 4, ECT
Må 09.30 – 11.30
Sal H5
On 12.15 – 14.15
Sal H5
Fr 12.30 – 14.30
Sal H5
Engelska 5, HWR
Ti 12.30 – 15.30
To 08.30 – 11.30
Sal H3
Sal H3
Engelska 6, ZFI
Ti 13.00 – 15.00
To 09.00 – 11.00
To 09.00 – 11.00
Sal H4
Sal H4
Sal H5
Engelsk grammatik/stöd, ZFI
Ti 10.00 – 11.30
sal H5
Engelska (grund, kväll) KTL
Må 17.00 – 19.00,
Sal H5 Steg 3
Ti 17.00 – 20.15
Sal H5 Steg 4
On 17.00 – 20.15
Sal H5 Steg 1+2
Engelska 5 kväll, HWR
On 17.00 – 20.15
Sal H4
Engelska 6 kväll, ZFI
Må 17.00 – 20.15
Sal H4
Matematik
Matematik grund
Må 09.30 – 11.30
Må 13.00 – 14.30
Må 14.30 – 16.00
Ti 10.30 – 12.00
Ti 14.30 – 16.00
On 12.45 – 14.15
To 08.15 – 09.15
To 09.15 – 11.00
Fr 10.30 – 12.00
Fr 13.00 – 14.30
Sal H10 BRD
Sal H10 LVN
Sal H10 LVN
Sal H10 LVN
Sal H10 LVN
Sal H10 LVN
Sal H10 BRD
Sal H10 LVN
Sal H10 LVN
Sal H10 LVN
Delkurs 1
Må 12.30 – 14.00
Må 14.15 – 15.45
Ti 08.30 – 10.00
Ti 10.15- 11.45
To 12.30- 14.00
To 14.15 – 15.45
Fr 08.30 – 10.00
Fr 10.15 – 11.45
Sal H4 LPN
Sal H4 LPN
Sal H3 LPN
Sal H3 LPN
Sal H3 OLN
Sal H3 OLN
Sal H3 OLN
Sal H3 OLN
Delkurs 2,
Må 12.30 – 14.00
Må 14.15 – 15.45
Ti 10.15 – 11.45
To 12.30 – 14.00
To 14.15 – 15.45
Fr 08.30 – 10.00
Fr 10.15 – 11.45
Fr 14.15 – 15.45
Sal H3 OLN
Sal H3 OLN
Sal H4 OLN
Sal H4 LPN
Sal H4 LPN
Sal H4 LPN
Sal H4 LPN
Sal H4 OLN
Delkurs 3,
Ti 08.30 – 10.00
Ti 10.15 – 11.45
Ti 13.00 – 14.30
On 12.30 – 14.00
To 12.30 – 14.00
To 14.15 – 15.45
Fr 12.30 – 14.00
Fr 14.15 – 15.45
Sal H7 RHN
Sal H7 RHN
Sal H7 RHN
Sal H7 RHN
Sal H7 RHN
Sal H7 RHN
Sal H7 LPN
Sal H7 LPN
Delkurs 4,
Må 12.30 – 15.45
Ti 08.30 –11.45
To 12.30 –15.45
Fr 08.30 –– 11.45
Sal H8 JKG
Sal H8 ACI
Sal H8 JKG
Sal H8 ACI
Sva G Flex,
Må 10.15 – 11.45
To 10.15 – 11.45
H8 LPN
H8 OLN
15
Sva grundläggande, kväll, delkurs 1,
Ti 17.00 – 20.15
Sal H2
Sva grundläggande, kväll, delkurs 2,
Ti 17.00 – 20.15
Sal H2
Sva grundläggande, kväll, delkurs 3, IAN
On 17.00 – 20.15
Sal H2
Sva grundläggande, kväll, delkurs 4, OLN
Må 17.00 – 20.15
Sal H2
SVA, Svenska som andra språk,
gymnasiekuser
Sva 1 (Svenska som andraspråk 1)
Ti 08.30 – 11.30
Sal H2 ECT 10 v
To 12.30 – 15.30
Sal H2 ECT 10 v
On 12.15 – 14.15
To 12.30 – 14.30
Fr 13.00 – 15.00
Sal H2 ACI 20 v
Sal H5 ACI 20 v
Sal H1 ACI 20 v
Sva 3 (Svenska som andraspråk 3)
Må 12.30 – 15.30
Sal H1 ACI
On 12.30 – 14.00
Sal H1 JKG
Fr 12.30 – 14.00
Sal H2 JKG
Sva 2 (Svenska som andraspråk 2),
Ti 08.30 – 11.30
Sal H1 JKG
Fr 08.30 – 11.30
Sal H2 JKG
Sva stöd
To 10.00 – 11.30
Sal H5 ECT
Sva 1, kväll (Svenska som andra språk 1), EÖM
Ti 17.00 – 20.15
Sal H3
Sva 2, kväll (Svenska som andraspråk 2), EÖM/ECT
On 17.00 – 20.15
Sal H3
Sva 3, kväll (Svenska som andraspråk 3),ECT/EÖM
Ti 17.00 – 20.15
Sal H4
16
Schema
Namn:
Tider
Termin:
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
08.00 – 08.30
08.30 – 09.00
09.00 – 09.30
09.30 – 10.00
10.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 13.30
13.30 – 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 17.00
Kvällskurs
17
18
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards