Barn, unga och sociala medier

advertisement
Barn, unga och sociala medier
Instagramupplop, nätmobbing, realtidssjälvmord, pedofiler, grooming, näthat,
datorspelsberoende och kränkningar: Några av de senaste årens rubriker ur tidningar när
det gäller barn och ungas upplevelser av Internet. Hur ska och kan man jobba med dessa
frågor i skolan?
Syfte
Vad?
Kursdeltagarna får lära sig vilka typer av sociala medier som är dominerande
på nätet idag och hur de används. Vi visar och förklarar hur Instagram,
Facebook, Twitter, KiK och forum som t.ex. Flashback fungerar.
Kursdeltagarna får också kort lära sig vad Internet är och hur det fungerar.
Vidare utgår vi från rådande forskning och diskuterar hur skolan och dess
personal kan lära barn och unga hur man undviker nätets avigsidor och
problem. Vi diskuterar och visar också populära datorspel på Internet.
Vad är och hur fungerar olika sociala medier
Kort om tekniken bakom Internet fungerar
Hur skapar man trygga nätanvändare
Hur gör man för att dokumentera kränkningar och dylikt
Datorspel och datorberoende
Kort om ergonomi
Tips på resurser och metodmaterial att använda i skolan
Hur?
Korta genomgångar av olika sociala medier där vi gemensamt skapar konton
på Facebook och Instagram. Diskussion kring hur och varför dessa nätverk är
så populära. Med utgångspunkt ur Sveriges ledande nätsäkerhetsexpert för
unga Elza Dunkels forskning ger vi tips och råd hur man kan skapa ett säkrare
förhållningssätt för barn och unga på Internet. Kortare visningar och
diskussioner kring datorspel och spelberoende.
Varför?
Med utgångspunkt ur LGR 11 och det inledande kapitlet Skolans värdegrund
och uppdrag kan vi läsa:
Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.
Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla
verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av
kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller
funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. (LGR 11, sid. 7)
Om skolans personal själva är förtrogna med och använder dagens sociala
medier och teknik är det lättare för dem att förstå barn och ungas verklighet
av idag.
Är skolans personal förtrogna med Internet och spel är det enklare att
integrera den i gängse undervisning och skolverksamhet.
Anmälan Klicka här för att komma till anmälningsformuläret.
Postadress: Box 173, 231 23 Trelleborg Besöksadress: Nygatan 1 Telefon: 0410-733271 E-post: [email protected]
Webb: www.trelleborg.se/av Blogg: avmediatrelleborg.blogspot.se Facebook: facebook.com/avmedia.trelleborg
Download