Styrelsemöte Hamrebyalags Samfällighet 2011-11-22
Närvarande:
Per Larsson
Helén Groth
Charlotte Östlund
Fredrik Rudstam
Johan Axner
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Frånvarande:
Mikael Södergran
1. Kassörens rapport avseende föreningens ekonomiska ställning
Ekonomin är i nivå med budget.
2. Parkeringsproblematiken, från årsmötet.
Styrelsen fick i uppdrag att se över parkeringssituationen. Styrelsen vädjar nu till det
boende om personer som vill vara med i en arbetsgrupp angående detta eller komma
med förslag på hur vi skulle eventuellt kunna bygga dom nya parkeringsplatserna..
Kontakta styrelsen om du är intresserad av att jobba med frågan eller synpunkter.
3. Värme & vatten samt hur går vi vidare med kallvattensystemet
Vi kommer att på börja ta in offert på att byta hela föreningens kallvattensystem.
Målsättningen är att ha ett förslag klart till årsmöte 2012.
4. Övrigt
Vi kommer att ta kontakt med dom ansvariga som sköter våran sopphantering då några
medlemmar har uppmärksammat att den komposterbara kärlet inte blir tömt varje
vecka. Samt att rengöringen av soppkärlen ej har gjorts
Per Larsson
Charlotte Östlund
_____________________
_________________________
Nästa möte 2012-02-07