Blankett_Elevens egen beskrivning, därför är jag borta mycket från

Datum
2016-04-14
Elevens egen beskrivning, därför är jag borta
mycket från skolan
Rektor har skyldighet att informera hemkommunen, Barn- och ungdomsnämnden, när
en elev har hög frånvaro. Nämnden har ansvar för att alla elever i Nyköpings kommun
går i skolan. Eleven har skyldighet att gå i skolan och eleven har rätt till utbildning.
Eftersom din frånvaro är hög har din rektor anmält det till nämnden.
Barn- och ungdomsnämnden i Nyköping tycker att det är viktigt att du som elev får
möjlighet att beskriva hur du upplever din skolsituation. Nämnden vill veta varför du är
borta mycket från skolan. Du är inte tvungen att lämna din beskrivning, men det är bra
om nämndens ledamöter (politiker) kan få del av den.
Du kan själv beskriva din upplevelse av skolan. Det finns ett antal frågor som stöd för
din beskrivning. Du väljer själv om du vill beskriva och vad du beskriver.
Jag heter:
Jag vill beskriva:
ja
nej
Därför har jag hög frånvaro från skolan:
1/3
Det här har skolan gjort för att ge mig stöd för att vara mer i skolan:
Det här har mina föräldrar/vårdnadshavare gjort för att ge mig stöd för att vara mer i
skolan:
2/3
Det här har jag gjort för att vara mer i skolan:
Det här tror jag behövs för att jag ska vara mer i skolan:
3/3