Skulpturhallen / Hinduism och buddhism

advertisement
Arbetsblad
Skulpturhallen /
Hinduism och buddhism
Under ett besök i Skulpturhallen samt under visningen Asiens
inhemska religioner ser du skulpturer och hör historier som berättar
om österländska religioner som hinduism, buddhism, jainism och
daoism.
I Skulpturhallen samlas ett sextiotal skulpturer från länder som
Indien, Burma, Kina och Mongoliet. De flesta av dem har en gång i
tiden funnits i och kring tempel där religiösa ceremonier har
genomförts. I vår Sydasiensektion ligger fokus på hinduismen.
Skulpturer med motiv som Shiva, Vishnu, Ganesha och Parvati
berättar om den hinduiska trosinriktningen och dess omfattande
gudavärld. Genom skulpturernas ikonografi diskuteras begrepp som
reinkarnation, karma och kastsystem. Spännande myter om olika
gudar är också en del av visningen.
I buddhismenavdelningen gestaltas och diskuteras den religion som
utgick ifrån Siddharta Gautamas lära. Praktik och trosinriktningens
olika skolor som theravada, mahayana och vajrayana behandlas.
Flera av skulpturerna berättar om hur buddhismen kom till Kina.
I vårt ”tempel” möter vi de tre högsta boddhisattvorna inom den
tibetanska, vajraynabuddhismen. De tre gyllene kopparskulpturerna
tog upptäckaren Sven Hedin med sig från Mongoliet under sina
resor i Centralasien på 1920- och 30-talet. Några av Skulpturhallens
föremål berättar om kinesisk daoism och trosinriktning jainism, en
mindre religion som framför allt praktiserar i dagens Indien.
Skolan kan använda utställningen på en mängd olika sätt:
Som utgångspunkt i religionsundervisningen om hinduism,
buddhism och andra österländska religioner. Inom konst-, bild och
slöjdundervisning för att för att diskutera bildkultur och
konsttraditioner från andra länder och med olika syften.
Arbetsuppgifter
Frågor
1. Förutom Islam - vilka är de två dominerande religionerna i Asien
idag?
2. Vilka två andra österländska religioner finns representerade i
Skulpturhallen genom olika skulpturer? Berätta mer om dessa!
Geografiskt område, anhängare, filosofi, utmärkande drag osv.
Hinduism
3. Var någonstans har såväl hinduismen som skulpturerna som
berättar om denna trosföreställning sitt ursprung? Ungefär hur
gamla är skulpturerna? Vad är de gjorda av? Vad har de stått och
vad har de använts till?
4. Vilka litterära verk anses ha haft störst betydelse för hinduismens
utveckling?
5. Ungefär hur gammal är hinduismen som religion?
6. Ungefär hur många hinduer finns det i världen idag?
7. Hur många gudomligheter finns det inom hinduismen?
Hinduismen kan även tolkas som en religion som endast har en gud.
Hur kommer det sig?
8. Vad är Brahma för gud och varför finns det inte så många
avbildningar av honom, t ex så saknas det en sådan skulptur i
Skulpturhallen?
9. Vad har Vishnu för uppgift som gud? Vad är en inkarnation
/avatar?
10. Skulpturen ”Den dansande Shiva” berättar genom sin ikonografi
att guden Shiva är både dödens och återuppbyggarens gud inom
hinduismen. Hur kan man se det? Vilka motiv och symboler
berättar detta?
11. Vilket anses vara det högst syftet inom hinduismen och vad är
det som styr processen för att nå dit? Vad är karma och vad styr
detta begrepp? Vilka vägar/levnadssätt kan en hindu på strävan mot
sitt mål? Vilka fyra mål för människans liv erkänns inom
hinduismen?
12. Berätta om Ganesha och Parvati!
13. Berätta om Lakshmi och Sarasvati!
14. Berätta om Durga och Kali!
15. Vilka gemensamma drag har hinduismen och buddhismen?
Buddhismen
16. Var uppstod buddhismen? Vem är dess grundare och vad för
sanningar om livet kom denne profet fram till? Titta på
buddhaskulpturen från Indien – Hur och på vilket sätt berättar den
om Buddhas lära och liv?
17. Ungefär hur många troende buddhister finns det i världen idag?
18. Vad är en boddhisattva?
19. Nämn några andra boddhisattvor och buddhor och berätta mer
om dem?
20. Vad innebär Theravada-buddhismen och i vilka länder är denna
inriktning den dominerande?
21. Vad innebär Mahayana-buddhismen och i vilka länder är denna
inriktning den dominerande?
22. Hur och när kom buddhismen till Kina?
23. Vad kallas den stil som de buddhistiska skulpturerna från det
område som idag är Pakistan och Afghanistan är gestaltade i? Varför
har denna stil flera likheter med antik grekisk skulpturkonst?
24. Under vilken kinesisk dynasti blev buddhismen en dominerande
kinesiskt religion?
25. Flera av skulpturerna är skadade eller visar tecken på att ha varit
nedgrävda – Varför och vad kan ha hänt dem?
26. Vad innebär Vajrayana-buddhismen och i vilka länder är denna
inriktning den dominerande?
27. Hur kom det sig att de tre förgyllda kopparskulpturerna som står
inne i ”templet” står där de gör idag?
28. Vad för slags boddhisattva är Manjushri och vilka symboler och
motiv på skulpturen gestaltar detta?
29. Vad för slags boddhisattva är Avaloketishvara och vilka
symboler och motiv på skulpturen gestaltar detta?
30. Vad för slags boddhisattva är Vajrapani och vilka symboler och
motiv på skulpturen gestaltar detta?
Download