Olika religioner
Barnen i klassen kommer från olika länder
och familjer med olika religioner.
I de olika religionerna finns det sådant
som är speciellt viktigt. Man brukar säga
att det är heligt. Här får du veta lite om
vad som är viktigt i de olika religionerna.
Jurirat kommer från
ett land där de flesta
är buddhister.
Arons religion
är judendomen.
Elin och Jan kommer från länder
där de flesta är kristna.
Rikard är adopterad från
Indien. Rikards föräldrar
är kristna. Men de vill att
Rikard ska lära sig mycket
om den största religionen i
Indien. Den heter hinduism.
Aminas familj
är muslimer,
hennes religion
är islam.
Kristendom
Kristna tror att det bara finns en Gud och att Jesus är
Guds son. I den heliga boken Bibeln kan man läsa om
Jesus. Jesus kom till jorden för att berätta om Gud.
Korset är kristendomens viktigaste symbol. Jesus dog
på ett kors.
Buddhism
Judendomen
Buddhister vill leva som Buddha lärde. Buddha var
ingen Gud utan en klok man som levde i Indien för
länge sedan. Buddhister tror att alla människor lever
flera gånger.
Hjulet med åtta ekrar är en symbol för buddhismen.
Judar tror också att det bara finns en Gud. Judarnas
heliga bok kallas för Tora. Toratexter finns också i Bibeln.
I Tora finns det många lagar som handlar om livet.
Stjärnan är en symbol för judendomen. Stjärnan var
kung Davids tecken. David var en judisk kung som levde
för 3 000 år sedan.
Hinduism
För hinduer finns det många gudar att be till. Vilken
gud man ber till beror på var man bor eller till
vilken familj man tillhör. Många hinduer tror att en
människa lever många gånger. När en människa dör
föds hon snart i en ny kropp.
En hinduisk symbol är aum. Aum är ett heligt ord
som man kan säga när man ber.
Islam
De som hör till islam kallas muslimer. Muslimer kallar
sin Gud för Allah. Det var profeten Muhammed som
först fick höra Allahs ord. Allt det kan muslimerna läsa
om i sin heliga bok Koranen.
Halvmånen är symbol för islam.
52
PulsSO.indd 52
53
11-06-30 17.13.18
PulsSO.indd 53
Publicerat med tillstånd
Puls So-boken
Text Maria Willebrand, Göran Körner
Bild Jens Ahlbom
Natur & Kultur 2011
11-06-30 17.13.19