72678_Rättelseblad ICF kort.indd

advertisement
Ändringar i och tillägg till
Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF)
Kortversion, artikelnummer 2003-4-2
per den 10 november 2010
2010-11-10
Sida2
Ursprungstext i ICF
Ändring i ICF
Kommentar
47
e340
Personliga vårdgivare och
personliga assistenter
e340
Personliga vårdare och
personliga assistenter
Ändring av
kodtext/
benämning
47
e440
Personliga attityder hos
personliga vårdgivare och
personliga assistenter
e440
Personliga attityder hos
personliga vårdare och
personliga assistenter
Ändring av
kodtext/
benämning
114
e310
Närfamilj
…
Utesluter: storfamilj eller
utvidgad familj (e315);
personliga vårdgivare och
personliga assistenter (e340)
e310
Närfamilj
…
Utesluter: storfamilj eller
utvidgad familj (e315);
personliga vårdare och
personliga assistenter (e340)
Ändring av
text i Utesluter
115
e340
Personliga vårdgivare och
personliga assistenter
e340
Personliga vårdare och
personliga assistenter
Ändring av
kodtext/
benämning och
beskrivning
….. eller andra som fungerar
som primära vårdgivare
….eller andra som fungerar
som primära vårdare
e440
117
e440
Personliga attityder hos
personlig vårdgivare och
personliga assistenter
Allmänna eller specifika
åsikter och förutsättningar
hos personliga vårdgivare
och personliga assistenter
och personen eller om andra
saker (t.ex. sociala, politiska
och ekonomiska frågor) som
påverkar personligt beteende
och handlingar
120
e575
Service, tjänster, system och e575
policies för allmänna sociala
stödinsatser
…
Utesluter: service, tjänster,
system och policies inom
socialförsäkring (e570);
personliga vårdgivare och
personliga assistenter (e340);
service, tjänster, system och
policies inom hälsovård (e580)
Personliga attityder hos
personlig vårdare och
personliga assistenter
Allmänna eller specifika
åsikter och förutsättningar
hos personliga vårdare och
personliga assistenter och
personen eller om andra
saker (t.ex. sociala, politiska
och ekonomiska frågor) som
påverkar personligt beteende
och handlingar
Ändring
av kodtext/
benämning och
beskrivning
Service, tjänster, system och
policies för allmänna sociala
stödinsatser
…
Ändring av
text i Utesluter
Utesluter: service, tjänster,
system och policies inom
socialförsäkring (e570);
personliga vårdare och
personliga assistenter (e340);
service, tjänster, system och
policies inom hälsovård (e580)
Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa: (ICF):
Kortversion - http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2003/2003-4-2
72678_Rättelseblad ICF kort.indd 1
2010-11-17 11:20:09
Download