Påvisande av proteiner - Biurétprovet
Demonstration: Visa på den klassiska rektion för proteiner.
Om demon: Gymnasiet
Tid: 5 min
Teori: Den mat vi äter måste innehålla proteiner. Protein är nödvändigt för t.ex. cellernas
uppbyggnad, för bildandet av hormoner, enzymer och delar av immunförsvaret. Vilka av våra
födoämnen innehåller proteiner?
Material: Proteinrika livsmedel (t.ex. kött, fisk, ägg, ärtor eller bönor), bägare 250 ml,
provrör, kopparsulfatlösning (1 mol/dm3), natriumhydroxidlösning (1 mol/dm3), albustix och
pipetter.
Riskbedömning: Natriumhydroxid är frätande.Använd skyddsglasögon och personlig
skyddsutrustning. En riskbedömning ges av undervisande
lärare.
Utförande:
1. Börja med att finfördela det livsmedel som ska testas.
Lägg det finfördelade i en bägare, häll på vatten och rör
eller vispa kraftigt. Låt det stå och dra i fem minuter.
2. Fyll ett provrör till hälften med vätska från bägaren.
Tillsätt 10 droppar kopparsulfatlösning och
natriumhydroxidlösning till färgomslag. Innehåller
provet proteiner kommer det att anta en djupblå nyans
3. Man kan även påvisa proteiner med albustix-stickor.
Jämför färgomslaget på stickorna med referensvärden
som finns på förpackningen.
Biurétreagens utan
varken protein eller
aminosyra
Biurétreagens
med protein
Till Läraren: Proteiner är polymerer av aminosyror. Bindningen mellan aminosyrorna är en
amidbindning (peptidbindning). I bindningen finns kväveatomer som bildar ett blåviolett
komplex med kopparjonen (Cu2+). Intensiteten på färgen är proportionell mot antalet
amidbindningar som komplexbinder. Gör man testet med aminosyror deltar även syret i
bildandet av komplexet och färgen blir i stället åt det turkosa hållet.
H
O H
N
N
O
R1
N
R2
O
O
R
H2N
Cu2+
H
Amidbindning
(peptidbindning)
R
O H
NH2
R
N
R
N
H
O
N
O
H
Ureidoformamid
(bi urea)
Blåviolett komplex mellan kopparjon och
kväveatomerna i proteinkedjornas amidbindning
Vid upphettning av urinämne bildas ett kristallint ämne, ureidoformamid, en sammanslagning
av två ureamolekyler (bi urea). Vid behandling av biuret, aminosyror eller proteiner med
alkalisk kopparsulfat får man olika färgomslag beroende på vilket komplex som bildas.