Prislista Klinisk mikrobiologi

advertisement
1(3)
Medicinsk diagnostik Halland
Prislista Klinisk mikrobiologi
År 2016
Pris med
Pris utan
abonnemang*** abonnemang
Analys
ANAscl
ANA
ANCA+GBM (anti-MPO, anti-PR3 och anti-GBM)
AMA/SMA
300
150
320
150
376
188
402
188
Autoklavkontroll, formalin
Autoklavkontroll, sterrad
Autoklavkontroll ånga, validering
300
75
82
375
94
102
Blododling per flaska
Blododling + svamp per flaska
Borrelia
Borrelia, neuroborrelia
88
108
195
530
110
135
244
663
Calicivirus PCR (Noro I och II) GeneXpert snabbtest
CCP
Chlamydia/GC PCR
Clostridium difficile PCR
870
160
158
185
1087
200
198
231
Direktmikroskopi bakterier*
dsDNA (tilläggsanalys vid positiv ANA)
250
130
313
163
EBV + CMV
ENA (tilläggsanalys vid positiv ANA)
Endotoxin
410
235
600
513
294
750
Faeces inhemsk smitta**
Faeces utlandssmitta**
Faeces hälsokontroll
Fusobacterium
215
235
185
415
269
294
231
519
Gonokocker odling
150
188
Helicobacter pylori antigen (faeces)*
Helicobacter pylori antikroppar
Hepatit A (IgG + IgM)
Hepatit B (anti HBc)
Hepatit B (anti HBs)
Hepatit B (HBsAg)
Hepatit B (HBsAg), akut
Hepatit C (HCV)
Hepatit C (HCVag)
Hepatit E
Herpes simplex virus PCR
Herpes zoster virus PCR
Herpes simplex + Herpes zoster PCR
HIV
250
105
270
85
150
85
430
95
400
210
320
320
440
85
313
131
338
106
188
106
538
119
500
263
400
400
550
106
Utfärdare:
Godkänd av:
Jennie Malm
Jennie Malm
Bilaga - Mib
Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast med behörig signatur.
Dok.nr-version:
Gäller från:
2994-7
2016-05-12
2(3)
Prislista Klinisk mikrobiologi
HIV, akut
HTLV
HPV Humant papillomvirus DNA-påvsning
430
135
270
538
169
338
IGRA Tuberkulostest*
Influensa PCR GeneXpert snabbtest
Influensa + RS virus PCR GeneXpert snabbtest
360
810
890
450
1012
1113
Legionellaantigen*
Legionella PCR*
Likvor odling
300
530
155
375
663
194
Miljöodling
Miljöodling MRSA
Miljöodling VRE
MRGN
MRSA
Mycoplasma genitalium PCR
Mycoplasma pneumoniae antikroppar (serologi)
Mycoplasma pneumoniae + Chlamydophila pneumoniae PCR
155
155
210
105
155
240
140
350
194
194
263
131
194
300
175
438
Nasopharynxodling
Nasopharynxodling + svamp
Neuroborrelia
125
145
530
156
181
663
Odling:
Achites
Bronk
CAPD
CVK
Genitalt
Pleura
Puktat
Sputum
Sår
Track
Vävnadsbitar
Ögon
Öron
+ svamp
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
240
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
300
Parasiter, mikroskopi*
Parasiter, tejp*
Pertussis PCR
Pneumokockantigen*
Pneumocystis jirovecii*
250
83
350
255
510
313
104
438
319
638
RF reumatoid faktor
Rota/Adenovirus snabbtest*
RPR
Rubella, serologi
130
150
95
85
163
188
119
106
Svalgodling (betastreptokocker)
Svalgodling + svamp
95
115
119
144
Utfärdare:
Godkänd av:
Jennie Malm
Jennie Malm
Bilaga - Mib
Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast med behörig signatur.
Dok.nr-version:
Gäller från:
2994-7
3(3)
Prislista Klinisk mikrobiologi
Svampodling, dermatofyt
Svamp, dermatofyt PCR
Svampodling, jäst
Syfilis
260
230
115
80
325
288
144
100
Transglutaminas
140
175
Ureaplasma PCR*
Urinodling
Urinodling + svamp
Urinodling + Ureaplasma PCR*
321
85
105
406
401
106
131
507
Vattenanalys-bassäng
Vattenanalys-hemofiltration
Vattenanalys-kvalitet/övrigt
Vattenanalys-Dental unit
VRE
Vårdhygiensk screen (MRGN + VRE)
230
140
250
210
210
315
288
175
313
263
263
394
Skickning av prov
55
69
* Analysen är inte ackrediterad
** Parasitdelen är inte ackrediterad
*** Hallands sjukhus betalar en abonnemangsavgift som täcker Klinisk mikrobiologis fasta kostnader
(som t.ex. lokalhyra, maskinkostnader). Styckepriset för Hallands sjukhus är därför lägre och inkluderar
bara rörliga kostnader (som material- och personalkostnader). Alla övriga enheter (utan abonnemang)
betalar fasta och rörliga kostnader per analys.
Utfärdare:
Godkänd av:
Jennie Malm
Jennie Malm
Bilaga - Mib
Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast med behörig signatur.
Dok.nr-version:
Gäller från:
2994-7
Download