Fannie Vestermark, Jennifer Härdfeldth
Jenny Palo Salminen & Paulina Kolmodin
Syfte: Amplifiera DNA
Material: Taq-polymeras,
primers, nukleotider
1.
2.
3.
4.
Denaturering
Hybridisering
Polymerisering
Ny cykel startar
Källa: English Wikipedia, uploaded on 27th February 2003 by Magnus Manske with original description
»From Nupedia
Syfte: Mäta mängden DNA/RNA i
vävnad/grupp celler i realtid.
Startar likt en vanlig PCR reaktion.
 En probe binder till templatet
 Probe: En fluorescerade del (F) och
en quencher (Q)
 Taq-polymeraset degraderar proben
 F och Q skiljs
 Emission av F detekteras
Omvandling av florucence till kvantitet av DNA/RNA i
vävnad/grupp celler


Tröskelvärde Ct
Standardkurva

Känd mängd starttemplat

Syfte: Studera påverkan av dietärt fett på genuttryck hos
monocyter och makrofager i relation till utveckling av
ateroskleros (åderförkalkning).

Triglycerider i blodet efter måltid kan vara viktig faktor i
utvecklingen av åderförkalkning.

TG-rika lipoproteiner (TRL) med apoB48-protein i blodet
ger reaktioner hos monocyter och makrofager via apoB48receptorn (apoB48R).

Apo48R reglerar intag av fettsyror och fettlösliga vitaminer
till cellen.

När receptorn aktiveras påverkas transkriptionen av gener
som är inblandade i skumcellsbildning?
Metod





Blodprov efter intag av fettrik måltid
Blodfetter renas ut från blodprov
Cellerna exponeras för blodfetterna
Kvantitativ PCR används för att se om genuttrycket har ökat för
APOB48R, PPARα, PPARγ, RXRα
Dessa gener tros vara inblandade i skumcellsbildning
Resultat

Samband mellan fettrik måltid och uppreglering av målgener
detekterades.
Varför kvantitativ PCR?
 Antikroppar till proteinet APOB48 finns ej
 Billig
 Enkel
 Beprövad
 Diagnostisera

virussjukdomar
Ex. Hepatit, HIV
 Diagnostisera
 Detektera
Cancer
genetiska avikelser
 Livsmedelssäkerhet
 Kontaminerat
vatten
Referenser
http://delta-intkey.com/grass/www/urochloa.htm

’http://www.eurogentec.com/uploads/qPCR-guide.pdf

http://jn.nutrition.org/content/142/2/227.full.pdf+html

http://www.referensmetodik.smi.se/w/Realtids-PCR

http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=1169