Sorteringslista A–Ö för hushållsavfall

advertisement
Sorteringslista A–Ö för hushållsavfall
A
Aceton................................ Farligt avfall
Aluminiumfolie ................... █ Förpackning
Aluminiumform ................... █ Förpackning
Ammoniak .......................... Farligt avfall
Ammunition ........................ Farligt, ska till Polisen
Avfettningsmedel ............... Farligt avfall
Avloppsslam ………………. Beställ tömning
Apelsinskal......................... Komposterbart
Asbest ................................ Farligt, ska till ÅVC
Aska (ej varm!)................... Som brännbart
B
Bakform (metallfolie) .........
Bakplåtspapper ..................
Balsamflaskor m.m. ...........
Bananskal ..........................
Batterier:
småbatterier ....................
bilbatterier .......................
Bekämpningsmedel ...........
Bensin ...............................
Bilar, bildelar ......................
Bilens slitdetaljer ...............
Bilschampo, -vax, -polish ...
Bildskärm ...........................
Blommor ............................
Blomkrukor plast, lera ........
Blomkrukor plast, lera ........
Blöjor..................................
Bomull, tops etc .................
Brandvarnare (9 volts) ......
Bröd, kakor, kex .................
█ Förpackning
Brännbart
█ Förpackning
Komposterbart
Farligt avfall
Farligt, till ÅVC
Farligt avfall
Farligt avfall
Bildemontering
El- & grovavfall
Farligt avfall
El- & grovavfall
Komposterbart
Som brännbart
El- & grovavfall
Brännbart
Brännbart
Farligt avfall
Komposterbart
Buntband (plast, metall) ..... █ Förpackning
Burkar:
aluminium, retur .............. . Livsmedelsaffär
aluminium, ej retur .......... █ Förpackning
av färgat o. ofärgat glas .. █ Förpackning
av plast, tom färgburk …. █ Förpackning
av stålplåt, tom färgburk..
Byggavfall ..........................
Böcker................................
med hård rygg.................
█ Förpackning
till ÅVC
Secondhand affär eller
Brännbart
med mjuk rygg ................ █ Tidningspapper
C
Cd-skivor............................
Cd-spelare (fickformat) .....
(större än fickformat)
Cellplast .............................
Cellofan..............................
Chipspåsar:
av papper ........................
Brännbart
Farligt avfall
El- & grovavfall
█ Förpackning
Brännbart
█ Förpackning
av folie / plast .................. █ Förpackning
Cigarettpaket .....................
Cigarettfimpar ....................
Cigarettändare ...................
Citroner ..............................
█ Förpackning
Brännbart
Som brännbart
Komposterbart
Cornflakes paket ................
Cykel ..................................
Cykeldäck ..........................
Cykelslang .........................
█ Förpackning
El- & grovavfall
El- & grovavfall
Brännbart
D
Hårdplast förpackning .......
Hårdplast (ej förpackning) .
Hårfärgningsmedel ............
Hårspray (med rester i) .....
Hårspray (tom behållare)...
█ Förpackning
Brännbart
Farligt avfall
Farligt avfall
█ Förpackning
Dammsugarpåse ...............
Datorer ..............................
Deodoranter:
glasburk (med plastkula)
sprayflaska (ej tom) ........
Brännbart
El- & grovavfall
█ Förpackning
Farligt avfall
I-J
plast , tom sprayflaska…
Dieselolja ..........................
Diskborstar ........................
Diskett, datadiskett ............
Diskmedelsflaskor m.m. ....
Dricksglas, muggar ...........
█ Förpackning
Farligt avfall
Brännbart
Brännbart
█ Förpackning
Som brännbart
Impregneringsmedel.......... Farligt avfall
Impregnerat trä ................. Farligt, ska till ÅVC
Insektsgift, insektsmedel ... Farligt avfall
Dunkar av plast (tom) ........ █ Förpackning
E
Element (alla sorters) ........ El- & grovavfall
Elhandverktyg, eltandborste El- & grovavfall
Engångsservis av papper . █ Förpackning
Engångsservis av plast .....
Elsladd ..............................
Elsäkringar, elpropp ..........
Eternitplattor etc. ...............
█ Förpackning
Som brännbart
Som brännbart
Farligt, ska till ÅVC
F
Fett (matfett, ej mineral) ....
Filmjölkspaket ...................
Fisk och fiskprodukter .......
Flaskor
med pant ........................
Komposterbart
█ Förpackning
Komposterbart
Livsmedelsaffär
glas och plast utan pant .. █ Förpackning
Fogmassa (användbar) ..... Farligt avfall
Fogmassa (intorkad) ......... Brännbart
Folie av plast & aluminium
Fotokemikalier ...................
Frigolit förpackningar ........
Frukt, fruktrester ................
Frätande ämnen ................
Frysskåp ...........................
Färgburkar:
med flytande färgrester i
penselrena av plast ........
█ Förpackning
Farligt avfall
█ Förpackning
Komposterbart
Farligt avfall
El- & grovavfall
penselrena av metall ......
Fönsterglas .......................
Förbandsartiklar ................
Förlängningssladd (el) ......
█ Förpackning
till ÅVC
Brännbart
El- & grovavfall
Farligt avfall
█ Förpackning
G
Gardinstång ...................... El- & grovavfall
Glas, dricksglas ................. Som brännbart
Glasburk, glasförpackning.. █ Förpackning
Glykol (även vatten blandat) Farligt avfall
Glödlampor ..................... . Farligt avfall
Golvlampa, el-armaturer ... El- & grovavfall
Grönsaker, frukter ............. Komposterbart
Gummiprodukter ............... Brännbart
H
Halogenlampa ................... Farligt avfall
Hink (plast för livsmedel). ..
Hundlatrin, hundbajspåse..
Hushållsmaskiner ..............
Hushållspapper .................
█ Förpackning
Som brännbart
El- & grovavfall
Brännbart
Juiceförpackning .............. █ Förpackning
Julklappspapper ................. █ Förpackning
K
Kaffefilter och kaffesump ...
Kalklösare..........................
Kanyler (från egenvård)…
Kapsyler ( metall & plast) ..
Karbonpapper....................
Komposterbart
Farligt avfall
Lämnas på apotek
█ Förpackning
Brännbart
Kartong, kartongpapper..... █ Förpackning
Kasettband ........................ Brännbart
Kastrull, stekpanna ............ El- & grovavfall
Kataloger (även telefon-) ... █ Tidningspapper
Kattsand ............................ Som brännbart
Kaviartub ........................... █ Förpackning
Kemikalier frätande ........... Farligt avfall
Keramik (kopp, vas, kruka) Som brännbart
Ketchupflaskor................... █ Förpackning
Klockbatterier .................... Farligt avfall
Kläder hela rena ................ Secondhand affär
Kläder trasiga .................... Brännbart
Kol, grillkol ......................... Brännbart
Konservburkar ................... █ Förpackning
Kontaktlinser...................... Brännbart
Kristallglas, dricksglas ....... Som brännbart
Kruka, vas, tekopp............. Som brännbart
Krukväxt och dess rötter.... Komposterbart
Kuvert ................................ Brännbart
Kylarglykol, servoolja……… Farligt avfall
Kylskåp .............................. El- & grovavfall
Kött, ben, skinn ................. Komposterbart
L
Lackrester (flytande).......... Farligt avfall
Lacknafta ........................... Farligt avfall
Lampor, elapparater ........ El- & grovavfall
Latrin i kärl…………………. Beställ hämtning
Leksaker:
elektrisk (i fickformat) ..... Farligt avfall
elektrisk (större).............. El- & grovavfall
större, t.ex. pulkor........... El- & grovavfall
blandat material (ej el) .... Som brännbart
metall, små ..................... Som brännbart
Lerkrukor, lekakulor ........... Som brännbart
Lim (flytande).................... Farligt avfall
Lim ( torrt, intorkat) ............ Brännbart
Lock, burklock ................... █ Förpackning
Lysrör (raka och runda) ..... Farligt avfall
Lågenergilampor ............... Farligt avfall
Läder ................................. Brännbart
Läkemedel (alla sorters) .... Lämnas på apotek
Lösningsmedel .................. Farligt avfall
M
Madrass............................. El- & grovavfall
Maskindiskmedel ............... Farligt avfall
Matbestick .........................
Matrester............................
Mattor.................................
Matlådor av engångstyp ....
Matolja, friteringsolja ..........
Mediciner (alla sorters) ......
Menstruationsskydd ...........
Mikropopcornpåse .............
Mikrovågsugn ....................
Mjukplast förpackning ........
Som brännbart
Komposterbart
El- & grovavfall
█ Förpackning
Komposterbart
Lämnas på apotek
Brännbart
█ Förpackning
El- & grovavfall
█ Förpackning
Mjölkförpackning ................
Mobiltelefon .......................
Motorcyklar ........................
Motorolja, smörjolja............
Müssli paket .......................
Möbler ................................
█ Förpackning
Farligt avfall
Bildemontering
Farligt avfall
█ Förpackning
El- & grovavfall
N-O
█ Förpackning
Komposterbart
█ Förpackning
Farligt avfall
Farligt avfall
Farligt avfall
P
Papper, hushållspapper ..... Brännbart
Papper (skriv, rit, kopiering) █ Tidningspapper
Papperspåsar ....................
Parfymflaska med parfym i
Pennor ...............................
Pizzakartonger ...................
█ Förpackning
Farligt avfall
Som brännbart
█ Förpackning
Plastad pappersförpackning █ Förpackning
Plastflaska ......................... █ Förpackning
Plastpåse, plastkasse ........
Plåtföremål (mindre) ..........
Plåtföremål (större)………..
Porslin, tallrik, fat ...............
Potatisskal .........................
Pulka ..................................
Puts- och polertrasor.. .......
Påsar .................................
█ Förpackning
Som brännbart
El- & grovavfall
Som brännbart
Komposterbart
El- & grovavfall
Brännbart
█ Förpackning
R
Radioapparat ..................... El- & grovavfall
Rakhyvel ............................ Som brännbart
Reflexer av plast ................ Brännbart
Reklamblad, -tidning ..........
Rivningsavfall ....................
Rengöringsmedel ..............
Råttgift ...............................
█ Tidningspapper
till ÅVC
Farligt avfall
Farligt avfall
S
Saftdunkar ......................... █ Förpackning
Schampoflaskor m.m. ........
Servetter ............................
Sittdynor.............................
Skaldjursrester ...................
Skokartonger .....................
Skor (hela rena) .................
Skor (trasiga) .....................
utan flytande innehåll i ...
Stearinljus, även utbränt ...
Stekpanna, kastrull ...........
Stereoanläggning ..............
█ Förpackning
Brännbart
El- & grovavfall
El- & grovavfall
Stålband (som förpackning) █ Förpackning
Sugrör ............................... Brännbart
T
Nagellack (ej intorkat) ........ Farligt avfall
Nylonstrumpor ................... Brännbart
Nätpåse (t.ex. för frukt) ......
Nötter och frön ...................
O´boy burk .........................
Ogräsmedel .......................
Oljefilter (använt) ...............
Oljor (smörj- & motorolja) .
Skumplast ......................... █ Förpackning
Slaktrester (från hemmet) . Komposterbart
Slipers, ( impregnerat trä) .. Farligt, ska till ÅVC
Smörask, smöromslag ...... █ Förpackning
Smörjolja, hydraulolja........ Farligt avfall
Snus .................................. Brännbart
Soffa .................................. El- & grovavfall
Spegel, Spegelglas ........... El- & grovavfall
Spis ................................... El- & grovavfall
Sprayburk, sprayflaska:
med flytande innehåll i ... Farligt avfall
█ Förpackning
Brännbart
Brännbart
Komposterbart
█ Förpackning
Secondhand affär
Brännbart
Tallrik, fat, kopp .................
Tandborste (plast) .............
Tandborste (elektrisk) .......
Tandkrämstub ...................
Tekopp, kaffekopp ...........
Tepåsar, teblad .................
Termometer (alla sorters) .
Textilier:
ej lämpade för insamling
lämpade för insamling ....
Som brännbart
Brännbart
El- & grovavfall
█ Förpackning
Som brännbart
Komposterbart
Farligt avfall
Brännbart
Second Hand
Tidningar, reklamblad. ...... █ Tidningspapper
Toalettpappersrulle ........... █ Förpackning
Toalettporslin .................... El- & grovavfall
Torkarblad för vindruta ...... Som brännbart
Torkskåp ........................... El- & grovavfall
Tops .................................. Brännbart
Trosskydd ......................... Brännbart
Tryckimpregnerat trä ......... Farligt, ska till ÅVC
Trädgårdsavfall …………… till ÅVC
Trä som rivningsavfall .... till ÅVC
Tub (som tom förpackning)
Tuggummi .........................
Tyger, alla sorters textiler
TV-apparat ........................
Tvättmaskin .......................
Tårtkartong ........................
█ Förpackning
Brännbart
Brännbart
El- & grovavfall
El- & grovavfall
█ Förpackning
V-W
Vakuumförpackningar ....... █ Förpackning
Vas, kruka, kopp ............... Som brännbart
WC-porslin ........................ . El- & grovavfall
Wellpapp, wellpapplådor ... █ Förpackning
Videoband ......................... Brännbart
Vinkartong ........................ █ Förpackning
Vitvaror t.ex. tvättmaskin... El- & grovavfall
Värmeelement (alla sorters) El- & grovavfall
Värmeljuskopp (metall) ..... █ Förpackning
Växtrester från krukväxter . Komposterbart
Y-Ö
Yoghurtförpackning ............. █ Förpackning
Äggkartong ........................ █ Förpackning
Ägg, äggskal ..................... Komposterbart
Öl- och läsktråg ................. █ Förpackning
FÖRKLARINGAR
Komposterbart
Brännbart
Som brännbart
Läggs i gröna plastpåsar
Läggs i plastpåsar som
inte är gröna
Farligt avfall
Påsarna läggs i sopkärl
El- & grovavfall
Hämtas från fastigheten eller lämnas på den kommunala
återvinningscentralen (ÅVC)
█ Förpackning
█ Tidningspapper
Lämnas på återvinningsstationer eller på den kommunala
återvinningscentralen (ÅVC)
Gäller i Vetlanda, Eksjö, Sävsjö och Uppvidinge kommuner Fil: SortLista A-Ö A3 100409
Som brännbart = Avfall som accepteras i mindre mängder vid avfallsförbränning
ÅVC = Kommunalt återvinningscentral, t.ex. Flishults avfallsanläggning, ÅVC Eksjö, ÅVC Ingatorp eller Linneberga avfallsanläggning
Återvinningsstationer = Återvinningsupprättningar som finns på olika ställen och är endast avsedda för mottagning av förpackningar och tidningar. För dessa stationer ansvarar och drivs av den rikstäckande organisationen Förpacknings & Tidningsinsamlingen (FTI).
Gäller i Vetlanda, Eksjö, Sävsjö och Uppvidinge kommuner Fil: SortLista A-Ö A3 100409
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards