Bilaga2_renhallning

advertisement
Bilaga 2
Fördelning av fasta kostnader
Kyl och frys
Insamling
Behandling
Antal hushåll som delar på kostnaderna
Kostnad per hushåll
Farligt avfall (FA)
Insamling av farligt avfall
Behandling av farligt avfall
Antal hushåll som delar på kostnaderna
Kostnad per hushåll
ÅVC
ÅVC (2 st)
Antal hushåll som delar på kostnaderna
Kostnad per hushåll
Administration
Administration
Underskott
Antal abonnenter som delar på kostnaderna
(hushåll + verksamheter)
Kostnad per abonnent
Totala kommunavgiften, ej grovavfall
(Kyl & frys + FA + ÅVC + adm)
Kostnad per hushåll
Grovavfall
Insamling
Behandling
Antal hushåll som delar på kostnaderna
Kostnad per hushåll
D:\684082380.doc
300 000
1 070 000
1 370 000
31 254
43:83
300 000
900 000
1 200 000
31 254
38:40
3 400 000
31 254
108:79
4 560 000
700 000
5 260 000
32 630
161:20
11 230 000
352:22
1 800 000
1 800 000
3 600 000
11 870
303:29
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards