Inget farligt avfall i soporna!

advertisement
Inget farligt avfall i soporna!
Se till att inget av ditt farliga avfall hamnar i de vanliga soporna
eller i avloppet. Där kan det göra stor skada även i små mängder.
Detta är farligt avfall
APOTEK
FARLIGT AVFALL
Till exempel:
• Bekämpningsmedel
• Bilbatterier
• Oljor
• Fotokemikalier
• Färg- och limrester
• Sprayflaskor* med
innehåll
• Syror och alkalier
• Kvicksilvertermometrar
• Lösningsmedel
LAMPOR OCH
LYSRÖR
• Smålampor t ex
diod, LED
•Glödlampor
•Lågenergilampor
•Lysrör
•Halogenlampor
Innehåller skadliga
metaller som kvicksilver och bly som
måste tas om hand
på säkert sätt.
BATTERIER
Batterier finns i allt
från bilar till barnleksaker och innehåller tungmetaller
eller andra miljögifter.
Om du inte kan ta loss
batteriet så lämna in
hela produkten. Farliga ämnen tas då om
hand på säkert sätt
och värdefull metall
återvinns.
EL- OCH
ELEKTRONIKAVFALL
MEDICIN OCH
KANYLER
Till exempel:
• Dator, skärm
• Stereo, högtalare
• Alla slags telefoner
• TV, video, dvd
• Hushållsmaskiner
• Eldrivna verktyg
Läkemedel lämnas
till apotek. Kanyler
samlas i speciell
behållare som fås
gratis på apotek och
ska i första hand
lämnas där, annars
på återvinningscentral. Febertermometrar med kvicksilver lämnas på
återvinningscentral,
miljöstation eller till
Farligt Avfall-bilen.
Allt som har sladd
eller batteri är elavfall.
*pys-tomma sorteras
som metall.
Här lämnar du Farligt Avfall
samlaren
ÅVC
Cyan 100 %
Magenta 30 %
ÅVP
Cyan 65 %
Magenta 10 %
ÅVC MS
Cyan 100Cyan
% 0%
Magenta 80 %
SR
ÅVP
Cyan
Cyan 65
% 50 %
Magenta 80 %
MS
Cyan 0 %
SR
Cyan 50 %
Magenta 30 %
Magenta 10 %
Magenta 80 %
Magenta 80 %
Yellow 20 %
Yellow 65 %
%
ÅTERVINNINGSCENTRAL
PÅ
YellowYellow
20 % 90MILJÖSTATION
YellowYellow
65 % 90 %
Yellow
90 % VISSA
Yellow 90 %
Black 0 %
Black 0 %
Black 0Black
% 0%
Black 0Black
% 0%
Black 0 %
Black 0 %
En ÅVC tar emot nästan allt farligt
BENSINSTATIONER
avfall, både kemikalier och elektronik.
Här kan man lämna det mesta
OBS! Asbest går bara att lämna
farligt avfall man har i en lägenhet,
vid Tagene ÅVC och måste vara
till exempel färgrester, sprayflaskor
inplastad i ”byggplast”.
med innehåll, lampor, lysrör och
Fråga gärna personalen om du är
olika sorters batterier. Det går inte
osäker om hur saker ska sorteras.
att lämna elektriska apparater till
miljöstationen.
Aktuella öppettider hittar du
på www.goteborg.se och på
031-368 27 00 dygnet runt, alla
dagar. Du kan även åka till åvc
i Partille, Mölndal, Lerum och
FARLIGT AVFALL-BILEN
Härryda kommun.
Tar emot farligt avfall och mindre
BATTERIHOLK
el- och elektronikprodukter. FA-bilen
För småbatterier. Finns på alla
kör runt hela Göteborg vår och
återvinningsplatser samt i vissa
höst. Se aktuellt körschema på
butiker.
www.goteborg.se.
SAMLAREN
Finns i vissa butiker. Du kan lämna
glöd- och halogenlampor, lågenergilampor, små el- och elektronikprodukter, småbatterier, sprayburkar
med innehåll.
Se www.goteborg.se/samlaren
BUTIKER
En del butiker som säljer elektronik
har egna insamlingsystem och tar
emot elavfall från hushåll. På sidan
www.elektronikatervinning.com hittar
du en karta som visar de butiker som
tar emot elavfall. Gå in under rubriken
Information och sedan vidare till
rubriken Insamlingsplatser.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards