ÿþM icrosoft W ord - I informationomriskavfa ll

advertisement
KASSERADE KANYLER
Behållare (burkar eller SafeClip) för användna kanyler som ska
kasseras, delar apoteket ut kostnadsfritt till hushåll. Fyllda
behållare kan sedan lämnas till apotek eller till miljöstationen på
kommunens bemannade återvinningscentral (ÅVC).
Sprutor (utan kanyl/spets) kan läggas i det brännbara
hushållsavfallet
LÄKEMEDEL / MEDICINER
Överblivna eller gamla mediciner lämnas kostnadsfritt till apoteket.
När de lämnas in till apoteket ska de vara förpackade i en
genomskinlig plastpåse. På apoteken kan man också hämta speciellt
framtagna påsar för detta.
OBS!
Detta gäller inte för Cytotoxiska och cytostatika preparat Tabletter och
behållare innehållande vätskor av denna form av mediciner, ska
lämnas till någon av kommunens miljöstationer som finns på de
bemannade återvinningscentralerna (ÅVC). Detta får lämnas
kostnadsfritt. Vid inlämnandet ska medicinerna vara väl förpackade
och märkta med dess innehåll.
Cytotoxiska och cytostatika preparat används bl.a. för behandling av
reumatism och cancer.
KÄLLSORTERA
Källsortera ut förpackningar som inte behövs vid inlämnandet på
apoteket och lämna dem till återvinning.
Tomma tablettkartor kan slängas i hushållsavfall som går till
förbränning.
TERMOMETRAR
– innehållande kvicksilver, lämnas väl förpackad till miljöstationen på
kommunens ÅVC.
– innehållande batterier, lämnas till kommunens
återvinningscentral och sorteras som elektronikavfall
Kommunens ÅVC finns på Rosinedal och är öppet:
Maj-Okt
Mån
Tis
Ons
Tors
Fre
12.00-19.00
08.00-15.00
stängt
12.00-19.00
08.00-12.00
Nov-Apr
Mån
Tis
Ons
Tors
fre
12.00-19.00
stängt
stängt
12.00-19.00
stängt
Har du frågor om detta kan du maila eller kontakta:Christer Nygren 0933-141 03,
[email protected]
Vill du veta vart närmsta apoteket finns, eller få mer information: www.apoteket.se
Läkemedelsupplysningen: 0771 – 450 450
Download