Laboration aboration aboration 1 – Syrgas

Laboration 1 – Syrgas
Frågeställning:
Frågeställning: Du ska ta reda på hur man känner igen syrgas.
Material:
Material : Syre från gastub.
Utrustning:
Utrustning: Liten E-kolv med kork, brännare, trästicka och tändare.
Riskbedömning:
Riskbedömning Syrgas är brandfarligt. E-kolven med syrgas får därför inte komma i
kontakt med brännarlågan. Syrgastuben får bara hanteras av läraren.
Metod:
Metod:
1. Tänd brännaren och sätt eld på ena änden av trästickan. För ner den brinnande
trästickan i E-kolven.
Vad händer efter en stund?
2. Fyll E-kolven med syre från syrgastuben och sätt på korken. Sätt eld på trästickan igen.
Ta bort korken och för ner den brinnande trästickan en kort stund i E-kolven.
Vad händer?
3. Hämta mer syre i E-kolven. Sätt eld på trästickan igen, men blås ut lågan och skaka
trästickan så att den bara glöder. Ta bort korken och för ner den glödande trästickan i Ekolven.
Vad händer?
4. Blås ut lågan och skaka trästickan igen så att den endast glöder. För ner den glödande
trästickan igen i E-kolven. Hur många gånger går det att upprepa resultatet i en och
samma E-kolv med syre?
5. Vilka egenskaper har du hittat hos syre?
6. Skriv en regel för hur man kan känna igen syrgas.
Laboration 2 – Koldioxid
Frågeställning: Du ska ta reda på hur man känner igen koldioxid och om det finns koldioxid
i utandningsluften.
Material:
Material : Koldioxid från gastub och kalkvatten.
Utrustning:
Utrustning: Liten E-kolv med kork, liten bägare och sugrör.
Riskbedömning:
Riskbedömning Använd alltid skyddsglasögon vid försök med kalkvatten. Kalkvatten kan
skada ögats hornhinna.
Metod:
Metod:
1. Häll kalkvatten till ca 1 cm höjd i bägaren.
2. Fyll E-kolven med koldioxid från gastuben och sätt på korken.
3. Häll kalkvattnet i E-kolven. Sätt på korken och skaka om.
Vad händer med vattnet?
4. Skriv en regel för hur man kan känna igen koldioxid.
5. Häll ut kalkvattnet i slaskbägaren.
6. Häll nytt kalkvatten till ca 1 cm höjd i bägaren.
7. Blås försiktigt ner utandningsluft genom ett sugrör i kalkvattnet tills det sker en
förändring. Försök att blåsa så att det bubblar i bägaren utan att det stänker.
Vad händer med vattnet?
8. Vilken gas finns alltså i utandningsluften?
9. Hur tror du att denna gas kan finnas i din kropp?
Laboration 3 – Vätgas
Vätgas
Frågeställning:
Frågeställning: Du ska ta reda på hur man känner igen vätgas.
Material:
Material : Vätgas från gastub.
Utrustning:
Utrustning: Provrör och tändstickor.
Riskbedömning:
Riskbedömning Vätgastuben får bara hanteras av läraren.
Metod:
Metod:
1. Läraren hjälper dig med att fylla vätgas i ett provrör. Provröret ska hållas upp och
nedvänt. Håll tummen för öppningen.
2. Tänd en tändsticka och för den mot provrörets öppning. Ta bort tummen.
Vad händer?
3. Om du tittar noga vid provrörets botten kan du se att ett nytt ämne bildats i en kemisk
reaktion.
Vilket är ämnet?
4. Varför tror du att du höll provröret upp och ned?
5. Vilka egenskaper har du hittat hos väte?
6. Skriv en regel för hur man kan känna igen vätgas.
Laboration 4 – Brinnande
Brinnande ljus
Frågeställning: Du ska ta reda på hur förbränningen av ett ljus fungerar.
Material:
Material : Kalkvatten.
Utrustning:
Utrustning: Värmeljus, stor bägare, kristallisationsskål och tändstickor.
Riskbedömning:
Riskbedömning Använd alltid skyddsglasögon vid försök med kalkvatten. Kalkvatten kan
skada ögats hornhinna.
Förarbete:
Förarbete Skriv början på laborationsrapporten på ett linjerat lösblad. De rubriker du ska
skriva före laborationen och vad de ska innehålla hittar du på s. 11 i häftet om
naturvetenskapens grunder. Dina hypoteser ska svara på vad du tror kommer att hända i
steg 3-5 i metoden.
Metod:
Metod:
1. Häll vatten i kristallisationsskålen till en höjd av några centimeter.
2. Tänd värmeljuset och låt det flyta i vattnet.
3. Fukta bägaren med kalkvatten inuti och håll den upp och nedvänd
ovanför det brinnande ljuset som bilden visar.
Vad händer med kalkvattnet?
4. Sätt ner bägaren rakt över ljuset.
Vad händer med ljuset?
Vad händer med vattennivån inuti bägaren?
5. Lyft bägaren rakt upp och sätt in en brinnande tändsticka.
Vad händer med tändstickan?
Efterarbete:
Efterarbete Skriv klart laborationsrapporten. De rubriker du ska skriva efter laborationen
och vad de ska innehålla hittar du på s. 11 i häftet om naturvetenskapens grunder. Dina
resultat, diskussion och slutsats ska utgå ifrån det du antecknade i steg 3-5 i metoden. När du
är klar med rapporten lämnar du in den till läraren.