Anna-Karin Hall - Meningsskaparna

advertisement
Anna-Karin Hall
Kungsängsgatan 66 A— 753 18 Uppsala,
Telefon: 0704-86 10 80 — E-post: [email protected]
Utbildning
Graceful living designer, School of Graceful living 2012.
Du och din ekonomi, Balansekonomi 2012.
Företagsutvecklingsprogram, bl a Kvinna Satsa Nu och Främja Kvinnors Företagande.
ALMI:s mentorprogram, 2008.
Kurser i att skriva lättläst, Centrum för Lättläst, 1998-2004. Att skriva lättläst - grund, Att
skriva lättläst – fortsättning, Att skriva en lättläst tidning.
ADB och IT, KomVux 1998-1999. Webbdesign, marknadsföring på internet, presentationsteknik,
retorik, datakunskap, digitala bilder, bildproduktion, multimediaprogram, desktop publishing med
flera kurser.
Psykologi, Uppsala universitet 1996.
Samhällsvetarlinjen, Göteborgs universitet 1986-1989. Kommunikationsvetenskap 60 p,
praktisk svenska, företagsekonomi, statskunskap, sociologi med mera.
Socialhögskolan, Göteborgs universitet 1986. Första terminen, 20 p.
Flertal kurser med inriktning på webbkommunikation, tillgänglighet för webben, sociala medier
och projektstyrning av webbprojekt.
Arbetslivserfarenhet
Egen företagare, Meningsskaparna AB. Hjälper företag och
organisationer att bygga meningsfulla varumärken på ett enkelt och
lustfyllt sätt.
2006-pågår
Informatör/webbredaktör, Informationsservice, Uppsala
kommun. Ansvarade för de flesta delprojekt när kommunen skulle
bygga ett intranät, infomaster för intranätet, huvudredaktör för
kommunens externa webbplats, utbildningsansvarig för kommunens
webbredaktörer.
2000-2006
Informatör/webbredaktör, Socialförvaltningen, Uppsala
kommun. Ansvarig för att producera och uppdatera förvaltningens
webbsidor. Redaktör för personaltidningen. Representant i
förvaltningens ledningsgrupp.
1999-2000
Redaktör/handledare, Fyris Dagliga Verksamhet, Uppsala
kommun. Redaktör för lättläst tidning producerad av och för
1997-1998
CV Anna-Karin Hall
Sida 2
personer med utvecklingsstörning.
Marknadsförare, Klockarängens Dagliga Verksamhet, Uppsala
kommun. Planerade och producerade marknadsföringsmaterial till
verksamheten. Ansvarade för studiebesök.
Intervjuare, Adedata. Intervjuade kunder per telefon vid en
kundundersökning.
Intervjuare, IMU/SIFO. Genomförde månatliga intervjuer både
per telefon och via personliga besök.
Säljinformatör, Psoriasisförbundet. Besökte skolor för att berätta
om förbundets verksamhet och säljkampanj.
1995-1997
1994
1993-1995
1993
Företaget Meningsskaparna AB
Vi är en samling företagare som hjälper företag och organisationser att bygga meningsfulla
varumärken på ett enkelt och lustfyllt sätt. Vi går från ord till handling genom föreläsningar, kurser
och workshops, men också genom konsultation i inredning, kommunikation mm. Det skapar
förutsättningar för ett attraktivt företag som alla vill ha att göra med – både medarbetare, kunder
och samarbetspartners.
Vi vill bidra till en meningsfull värld där vi tar vara på jordens och varandras resurser och unika
egenskaper, så att varje människa kommer till sin rätt och världen blir en bättre plats att leva på.
Företaget grundades av mig 2006, men hette då Enkla Ord. Sedan år 2014 ingår den verksamheten i
Meningsskaparna AB. Sedan starten har företaget bland annat jobbat med Uppsala kommun,
Försäkringskassan, CSN, Specialpedagogiska Skolmyndigheten, ALMI, Malmö
Nyföretagarcentrum, Västra Götalandsregionen, Uppsalahem, Uppsala Fönsterhantverk AB, Tell
Media Group, Bank-ID, Örebro Läns Landsting, Vectura och Destination Uppsala AB.
Urval uppdrag
Företagarcoach, Trygghetsrådet. Coachar och handleder
nystartad företagare i att göra en varumärkesplan som utgår på
företagarens inre styrkor och drivkrafter istället för yttre faktorer.
2013
Konsult i affärsutveckling, Uppsala Fönsterhantverk AB.
Företaget befinner sig i en förändringsfas och behöver hjälp med att
planera och genomföra förändringarna. Uppdraget innebär stöd och
hjälp kring marknadsföring, varumärkesfrågor, målstyrning och
andra affärsutvecklingsfrågor, workshops med personalen,
produktion av strategiska dokument mm.
2011-pågår
Konsult i affärsutveckling, Var Dag. Enkla Ord fick i uppdrag att
vägleda grundaren av det nystartade företaget Var Dag i att nå ut
med sitt budskap.
2012
CV Anna-Karin Hall
Sida 3
Föreläsare Kreatörslotsen, Enkla Ord fick i uppdrag att föreläsa
om kommunikation och marknadsföring för företagare inom den
kreativa sektorn.
2012
Kursledare inom Kompetensbron, ett
nationellt kompetensutvecklingsprogram för kommunanställda
med stöd av Europeiska Socialfonden. Projektet syftade till att öka
kompetensen hos anställda och underlätta generationsväxlingen. I
projektet deltog åtta svenska kommuner. Enkla Ord fick i uppdrag
att utbilda anställda i att skriva och kommunicera tillgängligt – på
mottagarens villkor.
2011-2012
Ambassadör för kvinnors företagande, på uppdrag av
Tillväxtverket
2011
Kursledare Specialpedagogiska Skolmyndigheten. Enkla Ord
fick i uppdrag att hålla kurser i Tillgänglig kommunikation för
myndighetens anställda.
2010
Övrigt
• Ordförande i Hem & Skola, Björklinge
• Revisor i Brf Thor, Uppsala
1998-1999
Pågår
Download